Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
ostatnia migracja danych: ok. 10 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 7 dni temu

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, iż Biblioteka WSBPI „Apeiron" w Krakowie jest czynna w następujących terminach:

11.06.2024 r. (wtorek) w godz. 14:00-17:00
14.06.2024 r. (piątek) w godz. 13:00-16:00
21.06.2024 r. (piątek) w godz. 13:00-16:00
28.06.2024 r. (piątek) w godz. 13:00-16:00

__________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci,
poniżej publikujemy harmonogram sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej na semestr letni w roku akademickim 2023/2024:
Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopień - licencjat

STACJONARNE
BW - stacjonarne - I rok, II sem, Kraków
BW - stacjonarne - II rok, IV sem, Kraków
BW - stacjonarne - III rok, VI sem, Kraków

NIESTACJONARNE
BW - niestacjonarne - I rok, II sem, Kraków
BW - niestacjonarne - II rok, IV sem, Krakow
BW - niestacjonarne - III rok, VI sem, Krakow

II stopień - magisterskie

NIESTACJONARNE
Mgr - BW - niestacjonarne - I rok, II sem, Kraków
Mgr - BW - niestacjonarne - II rok, IV sem

kierunek Psychologia
Studia jednolite magisterskie


STACJONARNE
PSYCHOLOGIA I rok II semestr
PSYCHOLOGIA II rok IV semestr

NIESTACJONARNE
PSYCHOLOGIA I rok II semestr
PSYCHOLOGIA II rok IV semestr

 

__________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Studenci w dniu 01 i 02.06.2024 (sobota i niedziela) dziekanat pracuje w jednej lokalizacji, przy Ul. Rzeźnicza 4

__________________________________________________________________________________________________________

Studenci kierunku psychologii, uprzejmie informujemy, iż jest planowany dodatkowy zjazd w dniu 15/16 czerwca w semestrze letnim w r.ak. 2023/24

(Aktualny harmonogram i wszystkie szczegóły zostaną opublikowane w przyszłym tygodniu na stronie: https://usosweb.apeiron.edu.pl)

___________________________________________________________________________________________________________ 

TERMINY ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH Z PRZEDMIOTU:

"WYSZKOLENIE STRZELECKIE"

W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, STUDIA I STOPNIA, II ROK

Termin wyszkolenia strzeleckiego dla studentów trybu stacjonarnego: 21.06.2024 r. godz. 09:00 - 15:00

Termin wyszkolenia strzeleckiego dla studentów trybu niestacjonarnego: 22-23.06.2024 r. godz. 10:00 - 16:00

___________________________________________________________________________________________________________

TERMINY SESJI ZALICZENIOWO-EGZAMINACYJNEJ W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, STUDIA I STOPNIA:
I i II ROK:
1. Termin „0" na ostatnich zajęciach
2. Sesja właściwa dla studentów studiów niestacjonarnych 15-30.06.2024 r.
3. Sesja właściwa dla studentów studiów stacjonarnych 24-30.06.2024 r.
4. II termin sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej dla studentów studiów stacjonarnych/niestacjonarnych 16-27.09.2024 r.

III rok:
1. Termin „0" na ostatnich zajęciach
2. Sesja właściwa dla studentów studiów niestacjonarnych 15-30.06.2024 r.
3. Sesja właściwa dla studentów studiów stacjonarnych 17-30.06.2024 r.
4. II termin sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej dla studentów studiów stacjonarnych/niestacjonarnych 16-27.09.2024 r.
5. I termin składania projektów dyplomowych upływa dnia 14 czerwca 2024 r. (obrony przewidziane w lipcu 2024 r.)
6. II termin składania projektów dyplomowych upływa dnia 16 września 2024 r. – termin ostateczny (obrony przewidziane we wrześniu 2024 r.)

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, STUDIA II STOPNIA:
I i II ROK:
1. Termin „0" na ostatnich zajęciach
2. Sesja właściwa dla studentów studiów niestacjonarnych 15-30.06.2024 r.
3. II termin sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej dla studentów studiów niestacjonarnych 16-27.09.2024 r.
4. I termin składania prac dyplomowych upływa dnia 14 czerwca 2024 r. (obrony przewidziane w lipcu 2024 r.)
5. II termin składania prac dyplomowych upływa dnia 16 września 2024 r. – termin ostateczny (obrony przewidziane we wrześniu 2024 r.)

Kierunek: PSYCHOLOGIA, STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE:
I i II ROK:
1. Termin „0" na ostatnich zajęciach
2. Sesja właściwa dla studentów studiów niestacjonarnych 22-30.06.2024 r.
3. Sesja właściwa dla studentów studiów stacjonarnych 24-30.06.2024 r.
4. II termin sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej dla studentów studiów stacjonarnych/niestacjonarnych 16-27.09.2024 r.

____________________________________________________________________________________________________________________

Komunikat ws. składania prac dyplomowych/projektów dyplomowych

I termin składania prac dyplomowych/projektów dyplomowych upływa dnia 14 czerwca 2024 r. (obrony przewidziane w lipcu          2024 r.)

II termin składania prac dyplomowych//projektów dyplomowych upływa dnia 16 września 2024 r. – termin ostateczny (obrony przewidziane we wrześniu 2024 r.)

Złożenie do rejestracji pracy dyplomowej w dziekanacie Uczelni jest możliwe TYLKO I WYŁĄCZNIE po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na wizytę o danej godzinie.

W opisanej sytuacji oczywiste jest to, że do egzaminu końcowego będą dopuszczone wyłącznie osoby, które mają zaliczone wszystkie semestry zgodnie z programem studiów (pierwsze terminy sesji egzaminacyjno-zaliczeniowej odbywają się w czerwcu, poprawkowe we wrześniu).
Student, który przystępuje do złożenia pracy dyplomowej musi mieć uregulowane wszystkie opłaty względem Uczelni (czesne, opłaty dodatkowe - zgodnie z naliczeniami w USOS).

Uwaga! Osoby, które regulują czesne roczne w formie rat miesięcznych (12 rat), a które będą przystępować do składania pracy dyplomowej w czerwcu 2024 r. regulują raty za czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień 2024 r. Natomiast osoby przystępujące do złożenia pracy dyplomowej we wrześniu br. regulują płatności wg dotychczasowych terminów.

Przypomnienie:
Dokumenty wymagane przy rejestracji pracy dyplomowej:
1. Kompletna karta obiegowa (kartę obiegową należy w pierwszej kolejności podbić w Bibliotece Jagiellońskiej, lub odpowiednio w Bibliotece Śląskiej, następnie w Bibliotece Wydziału, reszta pozycji regulowana jest w Dziekanacie Wydziału/Filii. UWAGA! Student przed złożeniem pracy dyplomowej powinien mieć zaliczone obowiązkowe praktyki.
2. Oświadczenie autora pracy dyplomowej.
3. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej (w twardej oprawie) – (strona tytułowa, spis treści, wykaz skrótów - jednostronnie, druk dwustronny od wstępu, numeracja stron na środku, marginesy z każdej strony 2,5 cm).
4. Jedna płyta CD – na płycie nagrana praca w formacie .doc i .pdf, płyta opisana imieniem i nazwiskiem, numerem albumu oraz tytułem pracy dyplomowej. Płytę umieszczamy w papierowej kopercie przeznaczonej na płyty CD.
5. Raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA). Raport musi być zatwierdzony i podpisany przez promotora pracy. Czynności związane z przepuszczeniem pracy dyplomowej przez system antyplagiatowy JSA dokonuje Promotor.
6. Potwierdzenie dokonania wpłaty czesnego (VI, VII, VIII, IX.2022 - dotyczy składania pracy w maju br.) wraz z ewentualnymi zaległościami finansowymi za studia.
Oświadczenie autora, kartę obiegową, wydruk raportu JSA nie łączymy z pracą dyplomową, składamy je oddzielnie!

Często popełniane błędy:
- nieprawidłowy wzór strony tytułowej,
- nieaktualna nazwa Wydziału, prawidłowa nazwa Wydziału to: Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych (dot. studentów z Krakowa), Filia w Katowicach (dot. studentów z Katowic).
- brak abstraktu, należy pamiętać o abstrakcie w języku polskim i angielskim (jest to krótkie streszczenie pracy). Abstrakt powinien być umieszczony na końcu pracy dyplomowej.

 

BRAK, KTÓREGOKOLWIEK Z WYMIENIONYCH ELEMENTÓW LUB BŁĘDNIE WYPEŁNIONA DOKUMENTACJA BĘDZIE SKUTKOWAĆ NIE PRZYJĘCIEM PRACY DO REJESTRACJI

___________________________________________________________________________________________________________

ZGRUPOWANIE SZKOLENIOWE MAJ 2024 - lista przedmiotów do zabrania

 
Szanowni Studenci,
poniżej publikujemy listę przedmiotów, jakie należy zabrać ze sobą na zgrupowanie szkoleniowe, które ma się odbyć w terminie: 1-3 maja 2024 r. (I turnus), 3-5 maja 2024 r.( II turnus), 10-12 maja 2024 r. (III turnus) - dotyczy studentów I/II roku studiów I stopnia, studentów II roku studiów jednolitych magisterskich oraz powtarzających przedmiot.
(Szczegółowe informacje dostępne w powołaniu do odbycia zgrupowania szkoleniowo-zaliczeniowego)
 
Lista przedmiotów na zgrupowanie szkoleniowe

1. Obuwie sportowe — minimum 2 pary sportowe zwykłe i sportowe za kostkę (np. wojskowe, trekkingowe) + klapki lub pantofle do chodzenia po obiekcie i pod prysznic — obowiązkowo.
2. Kurtka przeciwdeszczowa i polarowa (lub ocieplana), może być moro — ciepła.
3. Stroje sportowe (dresy, kilka podkoszulek; podkoszulka „Apeiron" + czarne spodnie sportowe).
4. Duża ilość skarpet i bielizny (w tym bielizna termoaktywna kto ma).
5. Latarka.
6. Apteczka z zawartością niezbędnika do first aid.
7. Nakrycie głowy (ciepła czapka x 2), rękawiczki.
8. Nóż (praktyczny — niekuchenny) składany lub nie dłuższy niż 8 cm (klinga), zabrać — jeśli ktoś posiada.
9. Notatnik i długopis.
10. Sznurek do suszenia prania.
11. Woda mineralna we własnym zakresie (minimum 1,5 l na dzień, w butelkach po 0,5 l).
12. Przybory do toalety osobistej (ręczniki, mydło, szampon, szczoteczka, pasta i inne według uznania).
13. Luźne ubranie (nie do treningu) na zimne dni.
14. Inne przedmioty niezbędne na wyjazdach w rejony górskie (zmienna pogoda).

Opłata za obowiązkowe zgrupowanie szkoleniowe wynosi 600,00zł (termin: 15.04.2024 r.)

_______________________________________________________________________________________________________________________

Uprzejmie prosimy Studentów i Wykładowców Uczelni o zapoznanie się z zarządzeniem Rektora zamieszczonym na stronie internetowej Uczelni link
 
___________________________________________________________________________________________________________
Szanowni Studenci,
 
kontakt z wykładowcami Uczelni ma się odbywać oficjalnymi kanałami, czyli sprawy indywidualne mają się odbywać za pośrednictwem usosmail, natomiast w przypadku braku możliwości napisania wiadomości za pośrednictwem usosmail należy komunikować się za pośrednictwem maila zapisy@apeiron.edu.pl
Komunikacja w imieniu grupy Studentów (starosty z wykładowcą) ma się odbywać za pośrednictwem MsTeams tak, aby cała grupa miała wgląd do jej treści w tym samym czasie. Komunikacja związana z danymi osobowymi w związku z RODO oraz koniecznością udostępniania wszystkim studentom tematów w jednym czasie zwłaszcza w przypadku zapisywanie się na tematy prac nie może się odbywać przez inne kanały komunikacji niż MsTeams. Inne kanały komunikacji będą traktowane jako niebyłe, a zapisy na tematy prac przez inne kanały komunikacji będą traktowane jako nieważne.
 
__________________________________________________________________________________________________________
Szanowni Studenci,

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, iż zgodnie z KPA zaświadczenia dla studentów są wystawiane na pisemny wniosek z oryginalnym podpisem do 7 dni od jego wpływu do dziekanatu.
__________________________________________________________________________________________________________
Szanowni Studenci,

poniżej publikujemy plany zajęć na semestr letni w roku akademickim 2023/2024:

 

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie

kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopień - licencjat

STACJONARNE

BW - stacjonarne - I rok, II sem, Kraków [03.04.2024]

BW - stacjonarne - II rok, IV sem, Kraków [03.04.2024]

BW - stacjonarne - III rok, VI sem, Kraków Bezpieczeństwo i porządek publiczny Kraków [08.05.2024]

BW - stacjonarne - III rok, VI sem, Kraków Poszukiwanie osób i kryminalistyka Kraków [08.05.2024]

NIESTACJONARNE

BW - niestacjonarne - I rok, II sem Kraków [05.06.2024]

BW - niestacjonarne - II rok, IV sem Krakow [05.06.2024]

BW - niestacjonarne - III rok, VI sem - Bezpieczeństwo i porządek publiczny Kraków [05.06.2024]

BW - niestacjonarne - III rok, VI sem - Poszukiwanie osób i kryminalistyka Kraków [05.06.2024]

 

II stopień - magisterskie

NIESTACJONARNE

Mgr - BW - niestacjonarne - I rok, II sem, Kraków [24.05.2024]

Mgr - BW - niestacjonarne - II rok, IV sem, Kryminalistyka i kryminologia Kraków [05.06.2024]

Mgr - BW - niestacjonarne - II rok, IV sem, Służby policyjne w systemie bezpieczeństwa państwa Kraków [05.06.2024] 

 

kierunek: Psychologia

NIESTACJONARNE (zajęcia w XLI Liceum Ogólnokształcącym - Rynek Kleparski 18)

PSYCHOLOGIA I rok II semestr niestacjonarne [29.05.2024]

PSYCHOLOGIA II rok IV semestr niestacjonarne [05.06.2024]

 

STACJONARNE (zajęcia w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 - Al. Mickiewicza 5)

PSYCHOLOGIA I rok II semestr stacjonarne [08.05.2024]

PSYCHOLOGIA II rok IV semestr stacjonarne [13.05.2024]

 

WAŻNE! Plany zajęć mogą ulec zmianie z przyczyn losowych, niezależnych od dziekanatu Uczelni.

******************************************************************************************************************

Szanowni Studenci
Poniżej publikujemy listę starostów poszczególnych roczników:
 
Wykaz Starostów i Zastępców Starostów Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI ,,Apeiron" w Krakowie Rok akademicki 2023/2024:

I rok I semestr kierunek Psychologia tryb stacjonarny:
1) Kacper Strach 

II rok III semestr kierunek Psychologia tryb stacjonarny:
1) Paweł Kozera 
2) Mateusz Jurusik - Edling 

I rok I semestr I stopień kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne tryb stacjonarny:
1) Liudmyla Levchuk 
2) Bartosz Olesiński 
3) Paweł Ważny 

II rok III semestr I stopień kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne tryb stacjonarny:

1) Aleksandra Banasik - Jaworska 
2) Paulina Mider 
3) Daniel Ozimek

III rok I stopień kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne tryb stacjonarny:

1) Dominik Łach 
2) Kamila Mamica 

I rok I semestr I stopień kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne tryb niestacjonarny:
1) Piotr Walecki 
2) Gaja Chwała 

II rok I stopień kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne tryb niestacjonarny:
1) Agata Łach 
2) Kamil Pałkowski 


III rok I stopień kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne
tryb niestacjonarny:
1) Tobiasz Cybula ;
2) Sylwia Suder 
3) Weronika Kot 

I rok I semestr II stopień kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne tryb niestacjonarny:
1) Filip Brzostek 
2) Wakat

II rok II stopień kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne tryb niestacjonarny:
1) Karolina Lidwin 
2) Szymon Baran 

I rok I semestr kierunek Psychologia tryb niestacjonarny:
1) Gerard Reisinger ;
2) Paulina Grela 

II rok kierunek Psychologia tryb niestacjonarny:
1) Edyta Morozewicz 

 

 
Szanowni Studenci,
poniżej publikujemy harmonogram sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej na semestr letni w roku akademickim 2023/2024:
Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie
kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne
 
I stopień - licencjat
 
 
 
II stopień - magisterskie
 
NIESTACJONARNE
 
Kraków - kierunek Psychologia
 
STACJONARNE
 
NIESTACJONARNE
PSYCHOLOGIA I rok I semestr [23.02.2024]
PSYCHOLOGIA II rok II - III semestr [23.02.2024]

************************************************************************************************************

Szanowni Studenci, 

Zjazdy w roku akademickim 2023/2024 w semestrze letnim (dla studentów studiów niestacjonarnych) będą się odbywać                     w następujących terminach:

 

08.03.2024 - 10.03.2024 - I Zjazd

22.03.2024 - 24.03.2024 - II Zjazd

05.04.2024 - 07.04.2024 - III Zjazd

19.04.2024 - 21.04.2024 - IV Zjazd

17.05.2024 - 19.05.2024 - V Zjazd

24.05.2024 - 26.05.2024 - VI Zjazd

31.05.2024 - 02.06.2024 - VII Zjazd

07.06.2024 - 09.06.2024 - VIII Zjazd

 

******************************************************************************************************************

 

Szanowni Studenci, 04.09.2023

 

Dziekan Edward Wlazło z przyczyn niezależnych nie będzie dostępny dla studentów dnia 05- 06.09.2023. Wszystkie osoby, które były umówione na spotkanie z Panem Dziekanem, proszone są o zjawienie się w następnym tygodniu.

 

*****************************************************************************************************************

ZGRUPOWANIE SZKOLENIOWE STYCZEŃ 2024 - lista przedmiotów do zabrania

Szanowni Studenci,
poniżej publikujemy listę przedmiotów jakie należy zabrać ze sobą na zgrupowanie szkoleniowe, które ma się odbyć w terminie 4-7 stycznia 2024 r. (dotyczy studentów I roku studiów II stopnia oraz powtarzających przedmiot):

Lista przedmiotów na zgrupowanie szkoleniowe


1. Obuwie sportowe – minimum 2 pary (sportowe zwykłe i sportowe za kostkę (np. wojskowe,trekingowe) + klapki lub pantofle do chodzenia po obiekcie i pod prysznic - obowiązkowo.
2. Kurtka przeciwdeszczowa i polarowa (lub ocieplana), może być moro - ciepła.
3. Stroje sportowe (dresy, kilka podkoszulek) (podkoszulka Apeiron + czarne spodnie sportowe).
4. Duża ilość skarpet i bielizny (w tym bielizna termoaktywna kto ma).
5. Latarka.
6. Apteczka z zawartością niezbędnika do first aid.
7. Nakrycie głowy (ciepła czapka x 2), rękawiczki.
8. Nóż (praktyczny – nie kuchenny) składany lub nie dłuższy niż 8 cm (klinga), zabrać - jeśli ktoś posiada.
9. Notatnik i długopis.
10. Sznurek do suszenia prania.
11. Woda mineralna we własnym zakresie (minimum 1,5 l na dzień, w butelkach po 0,5 l).
12. Przybory do toalety osobistej (ręczniki, mydło, szampon, szczoteczka, pasta i inne według uznania).
13. Luźne ubranie (nie do treningu) na zimne dni.
14. Inne przedmioty niezbędne na wyjazdach w rejony górskie (zmienna pogoda).

Opłata za obowiązkowe zgrupowanie szkoleniowe wynosi 600,00zł (termin 30.12.2023 r.)

 

******************************************************************************************************************

Zarządzenie Rektora WSBPI "Apeiron" 1/10/2023

 

******************************************************************************************************************

[Aktualizacja - 26.01.2024 r.]

Szanowni Studenci,

poniżej publikujemy plany zajęć na semestr zimowy w roku akademickim 2023/2024:

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie

kierunek: Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopień - licencjat

STACJONARNE

BW - stacjonarne - I rok, I sem, Kraków 

BW - stacjonarne - II rok, III sem, Kraków [10.01.2024]

BW - stacjonarne - III rok, V sem, Kraków Bezpieczeństwo i porządek publiczny Kraków [10.01.2024]

BW - stacjonarne - III rok, V sem, Kraków Poszukiwanie osób i kryminalistyka Kraków

NIESTACJONARNE

BW - niestacjonarne - I rok, I sem Kraków [26.01.2024]

BW - niestacjonarne - II rok, III sem Krakow [15.12.2023]

BW - niestacjonarne - III rok, V sem - Bezpieczeństwo i porządek publiczny Kraków 

BW - niestacjonarne - III rok, V sem - Poszukiwanie osób i kryminalistyka Kraków 

 

II stopień - magisterskie

NIESTACJONARNE

Mgr - BW - niestacjonarne - I rok, I sem, Kraków [26.01.2024]

Mgr - BW - niestacjonarne - II rok, III sem, Kryminalistyka i kryminologia Kraków [26.01.2024]

Mgr - BW - niestacjonarne - II rok, III sem, Służby policyjne w systemie bezpieczeństwa państwa Kraków [26.01.2024]

 

kierunek: Psychologia

STACJONARNE (zajęcia w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 - Al. Mickiewicza 5)

PSYCHOLOGIA I rok I semestr stacjonarne 

PSYCHOLOGIA II rok III semestr stacjonarne

NIESTACJONARNE (zajęcia w XLI Liceum Ogólnokształcącym - Rynek Kleparski 18)

PSYCHOLOGIA I rok I semestr niestacjonarne [12.01.2024]

PSYCHOLOGIA II rok III semestr niestacjonarne [26.01.2024]

 

WAŻNE! Plany zajęć mogą ulec zmianie z przyczyn losowych, niezależnych od dziekanatu Uczelni.

******************************************************************************************************************

Szanowny Studencie

W dniu 30.09.2023 o godzinie 11:00 odbędzie się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego. Obecność studentów wszystkich roczników jest obowiązkowa.

Lokalizacja:

 

CKF13 Centrum Konferencyjne (CKF13), 31-553 Kraków, ul. Fabryczna 13

 

***********************************************************************************************

Szanowny Studencie                                                                                                                                         15.09.2023

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Apeiron z dnia 15.09.2023, termin składania prac dyplomowych został przedłużony do dnia 10 października 2023 r. 

******************************************************************************************************************

Szanowni Studenci,                                                                                                                                                                  04.09.2023

Zjazdy w roku 2023/2024 w semestrze zimowym (dla studentów niestacjonarnych) będą się odbywać w następujących terminach:

30.09.2023 - 01.10.2023 - I Zjazd

14.10.2023 - 15.10.2023 - II Zjazd

21.10.2023 - 22.10.2023 - III Zjazd

18.11.2023 - 19.11.2023 - IV Zjazd

02.12.2023 - 03.12.2023 - V Zjazd

16.12.2023 - 17.12.2023 - VI Zjazd

13.01.2024 - 14.01.2024 - VII Zjazd

27.01.2024 - 28.01.2024 - VIII Zjazd

03.02.2024 - 04.02.2024 - I termin sesji  

******************************************************************************************************************

Szanowni Studenci,                                                                               04.09.2023

Dziekan Edward Wlazło z przyczyn niezależnych nie będzie dostępny dla studentów dnia 05- 06.09.2023. Wszystkie osoby, które były umówione na spotkanie z Panem Dziekanem, proszone są o zjawienie się w następnym tygodniu. 

 

 ******************************************************************************************************************

Szanowni Studenci,                                                      Data aktualizacji 31.08.2023

 

poniżej publikujemy harmonogram sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej II terminy na semestr letni w roku akademickim 2022/2023:

 

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie

 

Link do sesji egzaminacyjnej 

 

 Komunikat ws. składania prac dyplomowych


II termin składania prac dyplomowych upływa dnia 16 września 2023 r. – termin ostateczny 

Złożenie do rejestracji pracy dyplomowej w dziekanacie Uczelni jest możliwe TYLKO I WYŁĄCZNIE po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na wizytę o danej godzinie.

W opisanej sytuacji oczywiste jest to, że do egzaminu końcowego będą dopuszczone wyłącznie osoby, które mają zaliczone wszystkie semestry zgodnie z programem studiów.

Student, który przystępuje do złożenia pracy dyplomowej musi mieć uregulowane wszystkie opłaty względem Uczelni (czesne, opłaty dodatkowe - zgodnie z naliczeniami w USOS). 

Ostateczny termin składania dokumentów z praktyk zawodowych dla osób broniących się upływa 10 września 2023 r.

Przypomnienie:
Dokumenty wymagane przy rejestracji pracy dyplomowej:
1. Kompletna karta obiegowa (kartę obiegową należy w pierwszej kolejności podbić w Bibliotece Jagiellońskiej, lub odpowiednio w Bibliotece Śląskiej, następnie w Bibliotece Wydziału, reszta pozycji regulowana jest w Dziekanacie Wydziału/Filii. UWAGA! Student przed złożeniem pracy dyplomowej powinien mieć zaliczone obowiązkowe praktyki.
2. Oświadczenie autora pracy dyplomowej.
3. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej (w twardej oprawie [w miękkiej oprawie dla projektu licencjackiego]) – (strona tytułowa, spis treści, wykaz skrótów - jednostronnie, druk dwustronny od wstępu, numeracja stron na środku, marginesy z każdej strony 2,5 cm). 
4. Jedna płyta CD – na płycie nagrana praca w formacie .doc i .pdf, płyta opisana imieniem i nazwiskiem, numerem albumu oraz tytułem pracy dyplomowej. Płytę umieszczamy w papierowej kopercie przeznaczonej na płyty CD.
5. Raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA). Raport musi być zatwierdzony i podpisany  przez promotora pracy . Czynności związane z przepuszczeniem pracy dyplomowej przez system antyplagiatowy JSA dokonuje Promotor (raport z systemu antyplagiatowego nie jest wymagany dla projektu licencjackiego).
6. Potwierdzenie dokonania wpłaty czesnego do końca września 2023 r.

Oświadczenie autora, kartę obiegową, wydruk raportu JSA nie łączymy z pracą dyplomową, składamy je oddzielnie!

Często popełniane błędy:
- nieprawidłowy wzór strony tytułowej,
- nieaktualna nazwa Wydziału, prawidłowa nazwa Wydziału to: Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych (dot. studentów z Krakowa), Filia w Katowicach (dot. studentów z Katowic).
- brak abstraktu, należy pamiętać o abstrakcie w języku polskim i angielskim (jest to krótkie streszczenie pracy). Abstrakt powinien być umieszczony na końcu pracy dyplomowej.

 

BRAK, KTÓREGOKOLWIEK Z WYMIENIONYCH ELEMENTÓW LUB BŁĘDNIE WYPEŁNIONA DOKUMENTACJA BĘDZIE SKUTKOWAĆ NIE PRZYJĘCIEM PRACY DO REJESTRACJI

 Szanowni Studenci,

informujemy, że harmonogram sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej (tj. II termin) zostanie opublikowany do 20 sierpnia 2023 r. na platformie USOS w dziale "aktualności".

 Szanowni Studenci,

informujemy, że II termin zaliczenia przedmiotu "Wyszkolenie strzeleckie", prowadzonego przez dr inż. Pawła Pajorskiego, został wyznaczony na dzień 16.09.2023 r. oraz 17.09.2023 r.

 

Zajęcia odbędą się na strzelnicy w Bochni:

Adres: Strzelecka 87, 32-700 Bochnia

 Szanowni Studenci,

Przedstawiamy aktualne adresy emailowe wykładowców WSBPI "Aperion":

 

Bezpieczeństwo Wewnętrzne

dr Edward Wlazło - dziekan@apeiron.edu.pl

 

prof. Jerzy Ochman - jerzyochman@apeiron.edu.pl

dr Grzegorz Kuzara - grzegorzkuzara@apeiron.edu.pl

mgr Jerzy Rozciecha - jerzyrozciecha@apeiron.edu.pl

prof. Eugeniusz Nowak - eugeniusznowak@apeiron.edu.pl

dr Jolanta Grębowiec-Baffoni - jolantagrebowiec-baffoni@apeiron.edu.pl

dr. hab Jolanta Wąs-Gubała - jolantawas-gubala@apeiron.edu.pl

mgr Mariusz Matla - mariuszmatla@apeiron.edu.pl

dr inż. Jarosław Stelmach -  jaroslawstelmach@apeiron.edu.pl

prof. Andrzej Żebrowski - andrzejzebrowski@apeiron.edu.pl

dr Mariusz Sokołowski - mariuszsokolowski@apeiron.edu.pl

dr Rafał Kręgulec - rafalkregulec@apeiron.edu.pl

dr Agnieszka Pach-Gurgul - agnieszkapach-gurgul@apeiron.edu.pl

dr Paweł Pajorski - pawelpajorski@apeiron.edu.pl

dr Bogusław Płonka - boguslawplonka@apeiron.edu.pl

dr Monika Zawartka - monikazawartka@apeiron.edu.pl

 

Psychologia

dr Marek Banach - marekbanach@apeiron.edu.pl

mgr Marek Rachoń - marekrachon@apeiron.edu.pl

dr Ewa Gabara - ewagabara@apeiron.edu.pl

dr Justyna Trepka-Starosta - justynatrepka-starosta@apeiron.edu.pl

dr Leszek Woszczek - leszekwoszczek@apeiron.edu.pl

dr Wojciech Czajkowski - wojciechczajkowski@apeiron.edu.pl 

 

Język Angielski

dr Oskar Gawlik - oskargawlik@apeiron.edu.pl

mgr Dagmara Kruczek - dagmarakruczek@apeiron.edu.pl

mgr Krystyna Kołodziejska - krystynakolodziejska@apeiron.edu.pl

dr Izabela Stępień - izabelastepien@apeiron.edu.pl

mgr Maciej Kędzior - maciejkedzior@apeiron.edu.pl

mgr Maja Tkaczyk - majatkaczyk@apeiron.edu.pl

 

 Szanowni Studenci,

ostateczny termin składania dokumentów z praktyk studenckich bądź ich zaliczenia na poczet pracy zawodowej w tym roku akademickim ubiega w dniu 30 września 2023 r.

 Informacja dla studentów: kierunek Psychologia,

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa "Apeiron" w Krakowie, rozpoczeła współpracę z "Polskim Związkiem Niewidomych". Związek ten posiada szereg placówek na terenie całego kraju, a przede wszystkim w Krakowie. Dla wszystkich zainteresowanych studentów z kierunku psychologia, istnieje mozliwości odbycia w wyżej wymienionej placówce praktyk studenckich.

Nazwa placówki: Polski Związek Niewidomych. Okręg małopolski;

Adres: Olszańska 5, 31-513 Kraków.

Wszystkie zainteresowany osoby, zapraszamy do składania wniosku o odbycie praktyk studenckich w Dziekanacie Uczelni.

 Szanowni Studenci,

inforumujemy, iż dla wszystkich zainteresowanych osób, istnieje możliwości podjęcia się praktyk zawodowych w Dziekanacie naszej Uczelni przy ul. Basztowa 10 w Krakowie. Praktyki te mają charakter pracy administracyjno - biurowej.

Wszystkie zainteresowane osoby, prosimy o kontakt z Dziekanatem Uczelni w celu uzyksania dodatkowych informacji.

 Szanowni Studenci,

poniżej publikujemy harmonogram sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej na semestr letni w roku akademickim 2022/2023:

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopień - licencjat

STACJONARNE

BW - stacjonarne - I rok, I - II sem, Kraków

BW - stacjonarne - II rok, III - IV sem, Kraków

BW - stacjonarne - III rok, V - VI sem, Kraków

NIESTACJONARNE

BW - niestacjonarne - I rok, I - II sem, Kraków

BW - niestacjonarne - II rok, III - IV sem, Krakow

BW - niestacjonarne - III rok, V - VI  sem, Krakow

II stopień - magisterskie

NIESTACJONARNE

Mgr - BW - niestacjonarne - I rok, I - II sem, Kraków 

Mgr - BW - niestacjonarne - II rok, III - IV sem, Kraków

kierunek Psychologia

STACJONARNE 

PSYCHOLOGIA I rok II semestr stacjonarne

NIESTACJONARNE 

PSYCHOLOGIA I rok II semestr niestacjonarneKomunikat

dla Studentów WSBPI „APEIRON” w Krakowie 

Sekretariat Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie informuje Studentów pierwszego i drugiego stopnia studiów odbywanych w Krakowie, że w dniach 19 oraz 21 maja 2023 roku, w godzinach pracy Dziekanatu w Krakowie będą przyjmowane zgłoszenia chętnych do pełnienia, w ramach wolontariatu, od 1 października roku akademickiego 2023/24 roli asystenta edukacyjnego dla studenta z niepełnosprawnością.

·        dla studentów studiów stacjonarnych: 19 maja 2023 roku przy ul. Basztowej 10

·        dla studentów studiów niestacjonarnych: 21 maja 2023 roku przy ul. Rzeźniczej 4

 

Osoby zainteresowane zgłoszeniem swojej kandydatury na asystenta edukacyjnego powinny zapoznać się z uchwalonymi przez Senat Uczelni w dniu 6 kwietnia 2023 r. zmianami regulaminu studiów, a zwłaszcza z treścią dwóch dodanych rozdziałów - 3a oraz 3b, regulujących obowiązkowe praktyki studenckie i problematykę statusu studentów z niepełnosprawnością.

Uchwała Senatu WSBPI „Apeiron” w Krakowie ogłoszona została zarządzeniem Rektora nr 2/04/2023 na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej i jest łatwo dostępna za pomocą wyszukiwania zaawansowanego (wyszukiwarka zamieszczona w prawym górny roku strony BIP).

           

Ponadto informuje się, że w podanych dniach, w Dziekanacie, studenci oraz kandydaci na studia w WSBPI „Apeiron”, zainteresowani posiadaniem statusu studenta z niepełnosprawnością, o którym mowa we wspomnianym regulaminie studiów, będą mieli możliwość przeprowadzenia bezpośredniej rozmowy, w warunkach zapewniających pełną dyskrecję, z doradcą edukacyjnym, w tym od technologii wspierających studentów z niepełnosprawnością.

Niniejszą informację zamieszcza się na polecenie Prorektora d.s. Studenckich dr Andrzeja Zachuty prof. WSBPI.

 Komunikat ws. składania prac dyplomowych

I termin składania prac dyplomowych upływa dnia 12 czerwca 2023 r. (obrony prac dyplomowych przewidziane w lipcu 2023 r.)
II termin składania prac dyplomowych upływa dnia 16 września 2023 r. – termin ostateczny (obrony prac dyplomowych przewidziane we wrześniu 2023 r.)

Złożenie do rejestracji pracy dyplomowej w dziekanacie Uczelni jest możliwe TYLKO I WYŁĄCZNIE po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na wizytę o danej godzinie.

W opisanej sytuacji oczywiste jest to, że do egzaminu końcowego będą dopuszczone wyłącznie osoby, które mają zaliczone wszystkie semestry zgodnie z programem studiów (pierwsze terminy sesji egzaminacyjno-zaliczeniowej odbywają się w czerwcu, poprawkowe we wrześniu).

Student, który przystępuje do złożenia pracy dyplomowej musi mieć uregulowane wszystkie opłaty względem Uczelni (czesne, opłaty dodatkowe - zgodnie z naliczeniami w USOS). 

Uwaga! Osoby, które regulują czesne roczne w formie rat miesięcznych (12 rat), a które będą przystępować do składania pracy dyplomowej w czerwcu 2023 r. regulują raty za czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień 2023 r. Natomiast osoby przystępujące do złożenia pracy dyplomowej we wrześniu br. regulują płatności wg dotychczasowych terminów.

Przypomnienie:
Dokumenty wymagane przy rejestracji pracy dyplomowej:
1. Kompletna karta obiegowa (kartę obiegową należy w pierwszej kolejności podbić w Bibliotece Jagiellońskiej, lub odpowiednio w Bibliotece Śląskiej, następnie w Bibliotece Wydziału, reszta pozycji regulowana jest w Dziekanacie Wydziału/Filii. UWAGA! Student przed złożeniem pracy dyplomowej powinien mieć zaliczone obowiązkowe praktyki.
2. Oświadczenie autora pracy dyplomowej.
3. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej (w twardej oprawie) – (strona tytułowa, spis treści, wykaz skrótów - jednostronnie, druk dwustronny od wstępu, numeracja stron na środku, marginesy z każdej strony 2,5 cm). 
4. Jedna płyta CD – na płycie nagrana praca w formacie .doc i .pdf, płyta opisana imieniem i nazwiskiem, numerem albumu oraz tytułem pracy dyplomowej. Płytę umieszczamy w papierowej kopercie przeznaczonej na płyty CD.
5. Raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA). Raport musi być zatwierdzony i podpisany  przez promotora pracy. Czynności związane z przepuszczeniem pracy dyplomowej przez system antyplagiatowy JSA dokonuje Promotor. 
6. Potwierdzenie dokonania wpłaty czesnego (VI, VII, VIII, IX.2022 - dotyczy składania pracy w maju br.) wraz z ewentualnymi zaległościami finansowymi za studia.

Oświadczenie autora, kartę obiegową, wydruk raportu JSA nie łączymy z pracą dyplomową, składamy je oddzielnie!

Często popełniane błędy:
- nieprawidłowy wzór strony tytułowej,
- nieaktualna nazwa Wydziału, prawidłowa nazwa Wydziału to: Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych (dot. studentów z Krakowa), Filia w Katowicach (dot. studentów z Katowic).
- brak abstraktu, należy pamiętać o abstrakcie w języku polskim i angielskim (jest to krótkie streszczenie pracy). Abstrakt powinien być umieszczony na końcu pracy dyplomowej.

 

BRAK, KTÓREGOKOLWIEK Z WYMIENIONYCH ELEMENTÓW LUB BŁĘDNIE WYPEŁNIONA DOKUMENTACJA BĘDZIE SKUTKOWAĆ NIE PRZYJĘCIEM PRACY DO REJESTRACJI

  KOMUNIKAT WS. DOSTĘPNOŚCI DZIEKANATU W KRAKOWIE

Szanowni Studenci, 

uprzejmie informujemy, iż w dniu 7 kwietnia 2023 r. (piątek) dziekanat będzie czynny dla studentów przy ul. Basztowej 10 w Krakowie od godz. 9:00 do 13:00.Terminy zgrupowania szkoleniowego maj 2023 r.

 Miejsce:

Centrum Wypoczynku JordaNova,

adres: 33-388 Gołkowice Górne 163

 

 

·      (I rok) I turnus od 4 do 7 maja 2023 r. – studenci I roku BW niestacjonarne i stacjonarne Kraków, Katowice

przyjazd: 4.05., zbiórka godz. 10.00

wyjazd: 7.05. godz. 16.00/17.00

·      (I rok) II turnus od 8 do 11 maja 2023 r. – studenci I roku BW niestacjonarne i stacjonarne Kraków, Katowice

przyjazd: 8.05., zbiórka godz. 10.00

wyjazd: 11.05. godz. 16.00/17.00

·       (II rok) III turnus od 11 do 14 maja 2023 r. studenci II roku BW niestacjonarne i stacjonarne Kraków

przyjazd: 11.05., zbiórka godz. 10.00

wyjazd: 14.05. godz. 10.00

·      (II rok) IV turnus od 17 do 20 maja 2023 r. studenci II roku BW niestacjonarne i stacjonarne Kraków, Katowice

przyjazd: 17.05., zbiórka godz. 10.00

wyjazd: 21.05. godz. 10.00 

 Opłata 600 zł.

Płatności można dokonać w całości (termin 20.04.2023 r.)

lub w dwóch ratach:

1-sza rata 300 zł płatna do 20.04.2023 r.

2-ga rata 300 zł płatna do 30.04.2023 r. (Aktualizacja 31.05.2023)

Szanowni Studenci,

poniżej publikujemy plany zajęć na semestr letni w roku akademickim 2022/2023:

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopień - licencjat

STACJONARNE

BW - stacjonarne - I rok, II sem [31.05.2023]

BW - stacjonarne - II rok, IV sem [31.05.2023]

BW - stacjonarne - III rok, VI sem, (Bezpieczeństwo i porządek publiczny) 

BW - stacjonarne - III rok, VI sem, (Poszukiwanie osób i kryminalistyka) [31.05.2023]

NIESTACJONARNE

BW - niestacjonarne - I rok, II sem [17.05.2023]

BW - niestacjonarne - II rok, IV sem [31.05.2023]

BW - niestacjonarne - III rok, VI sem - (Bezpieczeństwo i porządek publiczny) [17.05.2023]

BW - niestacjonarne - III rok, VI sem - (Poszukiwanie osób i kryminalistyka) [29.05.2023]

II stopień - magisterskie

NIESTACJONARNE

Mgr - BW - niestacjonarne - I rok, II sem [31.05.2023]

Mgr - BW - niestacjonarne - II rok, IV sem, Kraków (Kryminalistyka i kryminologia) [31.05.2023]

 

Mgr - BW - niestacjonarne - II rok, IV sem, Kraków Policyjna (Służby Policyjne w Systemie Bezpieczeństwa Państwa) [31.05.2023]

 

kierunek Psychologia

STACJONARNE (zajęcia w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 - Al. Mickiewicza 5)

PSYCHOLOGIA I rok I semestr stacjonarne [31.05.2023]

NIESTACJONARNE (zajęcia w XLI Liceum Ogólnokształcącym - Rynek Kleparski 18)

PSYCHOLOGIA I rok I semestr niestacjonarne [19.05.2023]

WAŻNE! Plany zajęć mogą ulec zmianie z przyczyn losowych, niezależnych od dziekanatu Uczelni.(Aktualizacja 20.01.2023)

Rok akademicki 2022/2023 – terminy zjazdów 

Studia niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne, Psychologia

PAŹDZIERNIK: 10 – INAUGURACJA; 14, 15, 16 oraz  21, 22, 23

LISTOPAD: 12, 13 oraz 25, 26, 27

GRUDZIEŃ: 9, 10, 11 oraz 16, 17, 18

STYCZEŃ: 20, 21, 22 oraz 27, 28, 29

LUTY – SESJA: 10, 11, 12 oraz 24, 25, 26

MARZEC: 10, 11, 12 oraz 17, 18, 19 oraz 31

KWIECIEŃ: 1, 2 oraz  14, 15, 16

MAJ: 12, 13, 14 oraz 19, 20, 21

CZERWIEC: 2, 3, 4 oraz 16, 17, 18; SESJA: 23, 24, 25


 

[Aktualizacja - 24.02.2023]

Szanowni Studenci,

poniżej publikujemy harmonogram sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej na semestr zimowy w roku akademickim 2022/2023:

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopień - licencjat

STACJONARNE

BW - stacjonarne - I rok, I - II sem, Kraków [25.01.2023]

BW - stacjonarne - II rok, III - IV sem, Kraków [25.01.2023] 

BW - stacjonarne - III rok, IV - V sem, Kraków [25.01.2023]

NIESTACJONARNE

BW - niestacjonarne - I rok, I - II sem, Kraków [10.02.2023]

BW - niestacjonarne - II rok, III - IV sem, Krakow [10.02.2023]

BW - niestacjonarne - III rok, IV - V  sem, Krakow [10.02.2023]

II stopień - magisterskie

NIESTACJONARNE

Mgr - BW - niestacjonarne - I rok, I - II sem, Kraków [10.02.2023]

Mgr - BW - niestacjonarne - II rok, III - IV sem, Kraków [10.02.2023]

kierunek Psychologia

STACJONARNE (zajęcia w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 - Al. Mickiewicza 5)

PSYCHOLOGIA I rok I semestr stacjonarne [27.02.2023]

NIESTACJONARNE (zajęcia w XLI Liceum Ogólnokształcącym - Rynek Kleparski 18)

PSYCHOLOGIA I rok I semestr niestacjonarne [27.02.2023]

 

 

 ZGRUPOWANIE SZKOLENIOWE STYCZEŃ 2023 - lista przedmiotów do zabrania

Szanowni Studenci,

poniżej publikujemy listę przedmiotów jakie należy zabrać ze soba na zgrupowanie szkoleniowe, które ma się odbyć w terminie 5-8 stycznia 2023 r. (dotyczy studentów I roku studiów II stopnia oraz powtarzających przedmiot): 

Lista przedmiotów na zgrupowanie szkoleniowe

 1. Obuwie sportowe – minimum 2 pary (sportowe zwykłe i sportowe za kostkę (np. wojskowe,trekingowe) + klapki lub pantofle do chodzenia po obiekcie i pod prysznic - obowiązkowo.
 2. Kurtka przeciwdeszczowa i polarowa (lub ocieplana), może być moro - ciepła.
 3. Stroje sportowe (dresy, kilka podkoszulek) (podkoszulka Apeiron + czarne spodnie sportowe).
 4. Duża ilość skarpet i bielizny (w tym bielizna termoaktywna kto ma).
 5. Latarka.
 6. Apteczka z zawartością niezbędnika do first aid.
 7. Nakrycie głowy (ciepła czapka x 2), rękawiczki.
 8. Nóż (praktyczny – nie kuchenny) składany lub nie dłuższy niż 8 cm (klinga), zabrać - jeśli ktoś posiada.
 9. Notatnik i długopis.
 10. Sznurek do suszenia prania.
 11. Woda mineralna we własnym zakresie (minimum 1,5 l na dzień, w butelkach po 0,5 l).
 12. Przybory do toalety osobistej (ręczniki, mydło, szampon, szczoteczka, pasta i inne według uznania).
 13. Luźne ubranie (nie do treningu) na zimne dni.
 14. Inne przedmioty niezbędne na wyjazdach w rejony górskie (zmienna pogoda).


Komunikat dot. terminów wypłat przyznanych stypendiów

Szanowni Studenci,

przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów WSBPI „Apeiron” w Krakowie stypendia wypłacane są do ostatniego dnia każdego miesiąca, w okresie, na który zostały przyznane. Przy czym wypłata świadczenia za dany miesiąc następuje, gdy znajduje pokrycie w środkach zgromadzonych w funduszu stypendialnym. W sytuacji, gdy uczelnia nie otrzymała w danym miesiącu transzy dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki i w funduszu nie ma środków na wypłatę stypendiów, wypłata świadczenia za dany miesiąc następuje z opóźnieniem, niezwłocznie po otrzymaniu transzy dotacji. 

W przypadku braku środków na wypłaty zostaną Państwo o tym poinformowani poprzez komunikat na niniejszej stronie. Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wnioski dotyczące „modułu oficerskiego”, realizowanego w ramach programu "Legia akademicka", wraz z kompletną dokumentacją, studenci powinni składać w terminie do dnia 31.01.2023 r. do Szefów Wojskowych Centrów Rekrutacji.

Wymagane dokumenty:

-wniosek w sprawie przystąpienia do realizacji ochotniczego szkolenia wojskowego w ramach Szkoły Legii Akademickiej;

-wniosek o powołanie w trybie ochotniczym do odbycia ćwiczeń wojskowych w module oficerskim ochotniczego szkolenia wojskowego w Szkołach Legii Akademickiej;

-potwierdzenie posiadania stopnia podoficera rezerwy (kopia stron książeczki wojskowej lub dyplomu mianowania na podoficera);

-potwierdzenie przeniesienia żołnierza do rezerwy (kopia stron książeczki wojskowej z wpisem dotyczącym przeniesienia do rezerwy);

-potwierdzenie posiadania statusu studenta (nie dotyczy absolwentów-uczestników IV-V edycji Legii Akademickiej);

-kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji (kopie dyplomów, świadectw, certyfikatów itp.).

 Wzory wniosków znajdują się poniżej.

Wniosek - zał. nr 1

Wniosek - zał. nr 3

Zapraszamy do udziału w kolejnej części programu.KOMUNIKAT

w sprawie wysokości świadczeń w roku akademickim 2022/2023

Szanowni Studenci,

informujemy, że na rok akademicki 2022/2023 określono następującą kwotę uprawniającą do otrzymania stypendium socjalnego oraz stawki świadczeń:

I.       Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2022/2023: 1051,70 zł (netto).

II.                Miesięczne stawki stypendium:

                              1.            dla osób niepełnosprawnych: 1200 zł

                              2.            rektora: 800 zł

                              3.            socjalnego

a)      0,00 zł – 800,00 zł – 1500 zł

b)      800,01 zł – 1051,70 zł – 1200 zł

                              4.            zwiększenie stypendium socjalnego: 130 zł

  III.             Zapomoga dla studentów może zostać przyznana w kwocie nie większej niż 3000 zł jednorazowo. 

Decyzja R/D/Z nr 1/2022/2023 Rektora WSBPI Drodzy Studenci,

w związku z realizacją przez Naszą Uczelnię modułu podoficerskiego programu "Legia Akademicka", zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur do udziału w tej części programu. Wymogiem formalnym udziału studentów w tym etapie jest ukończenie w jednej z poprzednich edycji modułu podstawowego, zakończonego złożeniem przysięgi wojskowej lub status żołnierza rezerwy.

Dane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2023 r., proszę przesyłać na następujący adres e-mailowy: zapisy@apeiron.edu.pl

Zapraszamy do udziału w edycji podoficerskiej programu.Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Dziekanat Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych oraz Biblioteka WSBPI „Apeiron” w Krakowie w dniach 23.12.2022 – 1.01.2023 r. będą NIECZYNNE.

Za utrudnienia przepraszamy.Termin zgrupowania szkoleniowego styczeń 2023 r.

Miejsce:

Centrum Wypoczynku JordaNova,

adres: 33-388 Gołkowice Górne 163

 • (I rok) turnus od 5 do 8 stycznia 2023 r. – studenci II stopnia I roku BW niestacjonarne.

przyjazd: 05.01.2023 zbiórka godz. 10.00

wyjazd: 08.01.2023. godz. 14.00 

Opłata 580 zł.

Płatności można dokonać w całości do 19.12.2022 r.

lub w dwóch ratach:

1-sza rata 300 zł płatna do 19.12.2022 r. 

2-ga rata 280 zł płatna do 28.12.2022 r. Drodzy Studenci,

w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi programu "Legia Akademicka", w treści informacji zamieszczamy prezentację opracowaną przez Ministerstwo Obrony Narodowej, dotyczącą tej problematyki.

Dziękujemy za zaangażowanie. Życzymy powodzenia.

Rodzaje służby oraz SLA 

Rodzaje służby oraz SLA  - wersja pdf

Pismo do Przewodniczącego Samorządu Studenckiego WSBPI Apeiron w KrakowieSzanowni Studenci,

Nasza Uczelnia już po raz szósty uczestniczy w programie organizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej "Legia Akademicka". Ten wyjątkowy program jest dedykowany zarówno dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia. W dniu 7 grudnia o godz. 16.00 zaplanowaliśmy dla Was spotkanie informacyjne w trybie online z przedstawicielem Wojskowego Centrum Rekrutacji. Na spotkaniu zostaną przedstawione jego szczegóły. Link do spotkania znajduje się poniżej. 

Zapraszamy serdecznie do udziału. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aQCMU5KGZMv0BHRT6MP9fnpR5KvA-einxtX0G_G-SSTs1%40thread.tacv2/1669825856112?context=%7b%22Tid%22%3a%22d3544007-2e8c-4b5c-9019-54caa9041040%22%2c%22Oid%22%3a%22966be50b-c0eb-4705-b396-d9ba45fcd3c2%22%7d 

KOMUNIKAT WS. DOSTĘPNOŚCI DZIEKANATU W KRAKOWIE

Szanowni Studenci, 

uprzejmie informujemy, iż od 3.11.2022 dziekanat będzie czynny dla studentów przy ul. Basztowej 10 w Krakowie od godz. 9:00 do 12:00 od poniedziałku do piątku. Zmiany dotyczą dni od 3.11 do odwołania.Drodzy Studenci,

zapraszamy do zapoznania się z IX Polskim Kongresem Przedsiębiorczości 2022.

Przygotowaliśmy dla Was wiele atrakcji, czekamy na Was już 14 listopada w Centrum Kongresowym ICE Kraków!

Zarejestruj się już dziś! (www.polskikongres.pl).Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy o możliwości odbycia praktyki studenckiej w siedzibie Uczelni w Krakowie - studenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Chętnych studentów prosimy o kontakt mailowy: praktyki@apeiron.edu.pl Szanowni Studenci,

podajemy numery telefonów do kontaktu dla studentów do dziekanatu w Krakowie dla kierunków:

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 663 350 870

PSYCHOLOGIA 576 318 888[Aktualizacja - 25.01.2023]

Szanowni Studenci,

poniżej publikujemy plany zajęć na semestr zimowy w roku akademickim 2022/2023:

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopień - licencjat

STACJONARNE

BW - stacjonarne - I rok, I sem, Kraków [21.11.2022]

BW - stacjonarne - II rok, III sem, Kraków [6.12.2022]

BW - stacjonarne - III rok, V sem, Kraków sp. bipp

BW - stacjonarne - III rok, V sem, Kraków sp. poik

NIESTACJONARNE

BW - niestacjonarne - I rok, I sem, Kraków [16.12.2022]

BW - niestacjonarne - II rok, III sem, Krakow [20.01.2023]

BW - niestacjonarne - III rok, V sem - Bezpieczeństwo i porządek publiczny Kraków [20.01.2023]

BW - niestacjonarne - III rok, V sem - Poszukiwanie osób i kryminalistyka Kraków [20.01.2023]

II stopień - magisterskie

NIESTACJONARNE

Mgr - BW - niestacjonarne - I rok, I sem, Kraków [16.12.2022]

Mgr - BW - niestacjonarne - II rok, III sem, Kraków Kryminalistyka [20.01.2023]

Mgr - BW - niestacjonarne - II rok, III sem, Kraków Policyjna [25.01.2023]

 

kierunek Psychologia

STACJONARNE (zajęcia w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 - Al. Mickiewicza 5)

PSYCHOLOGIA I rok I semestr stacjonarne [18.11.2022]

NIESTACJONARNE (zajęcia w XLI Liceum Ogólnokształcącym - Rynek Kleparski 18)

PSYCHOLOGIA I rok I semestr niestacjonarne [27.01.2023]

WAŻNE! Plany zajęć mogą ulec zmianie z przyczyn losowych, niezależnych od dziekanatu Uczelni.[Aktualizacja - 27.10.2022]

Szanowni Studenci,

poniżej umieszczamy aktualne plany zajęć dla poszczególnych grup zajęciowych (lat studiów):

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie

kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne

I stopień - licencjat

STACJONARNE

BW - stacjonarne - I rok, I sem Krakow [27.10.2022]

BW - stacjonarne - II rok, III sem Krakow [21.10.2022]

BW - stacjonarne - III rok, V sem Krakow sp. bipp [21.10.2022]

BW - stacjonarne - III rok, V sem Krakow sp. poik [21.10.2022]

NIESTACJONARNE

BW - niestacjonarne - I rok, I sem II zjazd [20.10.2022]

BW - niestacjonarne - II rok, III sem II zjazd [20.10.2022]

BW - niestacjonarne - III rok, V sem - Poszukiwanie osob i kryminalistyka II zjazd [20.10.2022]

II stopień - magisterskie

NIESTACJONARNE

Mgr - BW - niestacjonarne - I rok, I sem II zjazd [20.10.2022]

Mgr - BW - niestacjonarne - II rok, III sem, Kryminalistyka i kryminologia, II zjazd [20.10.2022]

Mgr - BW - niestacjonarne - II rok, III sem, Sluzby policyjne w systemie bezpieczenstwa panstwa, II zjazd [20.10.2022]

kierunek Psychologia

STACJONARNE (zajęcia w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 - Al. Mickiewicza 5)

PSYCHOLOGIA stacjonarne [20.10.2022]

NIESTACJONARNE (zajęcia w XLI Liceum Ogólnokształcącym - Rynek Kleparski 18)

PSYCHOLOGIA I rok I semestr niestacjonarni II zjazd [20.10.2022]

WAŻNE! Plany zajęć mogą ulec zmianie z przyczyn losowych, niezależnych od dziekanatu Uczelni. 

Szanowni Studenci Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie,

informujemy, że w dniu 14 października 2022 r. od godz. 13:00 Dziekanat Wydziału oraz Biblioteka WSBPI "Apeiron" w Krakowie będą NIECZYNNE.

Za utrudnienia przepraszamy.GALA ABSOLWENTA 2022

Szanowni Absolwenci Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie oraz Filii WSBPI Apeiron w Katowicach!

Serdecznie zapraszamy na Galę Absolwenta dnia 14 października 2022 r. (piątek) na godzinę 15.00 do Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha przy ul. Marii Konopnickiej 26, 30-302 Kraków.

W programie:

wręczenie nagród i wyróżnień,

przemówienie przedstawicieli absolwentów,

wręczenie dyplomów absolwentom,

pokaz w wykonaniu studentów Koła Naukowego Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa “Apeiron” w Krakowie.UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2022-2023

Szanowni Studenci,

serdecznie zapraszamy na uroczystą Inaugurację roku akademickiego 2022-2023, która odbędzie się w dniu 10 października 2022 r. o godz. 10.00 w Kinie Kijów przy al. Zygmunta Krasińskiego 34, 30-101 Kraków.
Gośćmi specjalnymi będą: Generał Waldemar Henryk Skrzypczak oraz Paweł Jan Mateńczuk – pseudonim “Naval”.

Podczas wydarzenia przekażemy plany zajęć, legitymacje studenckie dla I roku studiów, a następnie wspólnie zrealizujemy obowiązkowe szkolenie BHP.

Inauguracja dotyczy wszystkich studentów I, II, III roku I i II stopnia.

Do zobaczenia już 10 października w Krakowie!

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne:

– studenci I, II, III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie,

– studenci I, II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie,

– studenci I, II, III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Filii w Katowicach WSBPI „Apeiron”,

– studenci I, II, III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Dolnośląskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu WSBPI „Apeiron”.

kierunek: Psychologia:

– studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie.Szanowni Studenci,

poniżej publikujemy harmonogramy obron i egzaminów licencjackich:

6.10.2022

7.10.2022

11.10.2022

12.10.2022KOMUNIKAT

w sprawie komisji stypendialnych 

Szanowni Studenci,

osoby zainteresowane zgłoszeniem na członka komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej dla studentów WSBPI "Apeiron" w Krakowie na rok akademicki 2022/2023, proszone są o dostarczenie do dziekanatu (osobiście lub listownie) do dnia 23 października br. następujących dokumentów:

Zał. nr 10 do Regulaminu świadczeń – Oświadczenie kandydata na członka komisji stypendialnej

Klauzula informacyjna – członkowie komisji stypendialnej/odwoławczej komisji stypendialnej

Komisje stypendialne powołuje Rektor na wniosek samorządu studenckiego. 

Komisja stypendialna rozpatruje wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi, natomiast odwoławcza komisja stypendialna rozpatruje odwołania od decyzji wydanych przez komisję stypendialną.

 

 

Zawiadamiamy, że w przypadku niepowołania komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej wnioski o przyznanie świadczeń w roku akademickim 2022/2023 będą rozpatrywane przez Rektora WSBPI „Apeiron”. KOMUNIKAT

Szanowni Studenci,

poniżej publikujemy Regulamin świadczeń dla studentów WSBPI „Apeiron”, który wchodzi w życie 1 października 2022 r. wraz z załącznikami do regulaminu oraz Zarządzeniem R/D/Z nr 8/2021/2022 Rektora WSBPI "Apeiron" w Krakowie z dnia 30 września 2022 r. 

Regulamin świadczeń dla studentów WSBPI Apeiron w Krakowie - od 1.10.2022 r.

Zarządzenie Rektora

ZAŁĄCZNIKI:

             1.     Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.

         1.1      Zasady ustalania składu rodziny i dochodu studenta.

         1.2     Oświadczenie o dochodzie z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

         1.3     Oświadczenie o dochodzie niepodlegającemu opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

         1.4     Oświadczenie o liczbie miesięcy osiągania dochodu.

         1.5     Oświadczenie o braku zmiany sytuacji materialnej w rodzinie studenta.

         1.6     Oświadczenie o utracie dochodu.

         1.7     Oświadczenie o uzyskaniu dochodu.

         1.8     Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego.

         1.9     Wykaz złożonych dokumentów.

             2.     Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych.

             3.     Wniosek o przyznanie stypendium rektora.

             4.     Wniosek o przyznanie zapomogi.

             5.     Klauzula informacyjna.

             6.     Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych.

             7.     Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

             8.     Oświadczenie – wzór.

             9.     Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych.

 

           10.     Oświadczenie kandydata na członka komisji stypendialnej.

      11.   Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu.

Terminy składania wniosków o przyznanie świadczeń w roku akademickim 2022/2023:

1/ stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora – od 1 do 28 października br.;

2/ zapomoga – wnioski można składać 2 razy w roku, nie później niż do upływu trzech miesięcy licząc od dnia zdarzenia powodującego trudną sytuację życiową.

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2022/2023: 1051,70 zł (netto).

Przyznanie świadczenia odbywa się na wniosek studenta, składany we właściwym dziekanacie Wydziału/Filii.

WAŻNE! Do wniosku o przyznanie świadczenia dołącza się odpowiednie do rodzaju wniosku załączniki i oświadczenia. Dokumenty należy przedłożyć w oryginale albo kserokopii (oryginał dokumentu do wglądu). Kopię dokumentu może uwierzytelnić pracownik dziekanatu Wydziału/Filii przyjmujący wniosek, notariusz lub instytucja, która dokument wydała. Dokumenty składane w języku obcym muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Prosimy o wcześniejsze umówienie terminu złożenia dokumentów drogą elektroniczną:

KRAKÓW (Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych): dziekanat2@apeiron.edu.pl

KATOWICE (Filia WSBPI „Apeiron”): rekrutacja.katowice@apeiron.edu.pl

WROCŁAW (Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych): wroclaw@apeiron.edu.pl

UWAGA!

Złożenie wniosku o przyznanie stypendium po wskazanym terminie może skutkować nieprzyznaniem świadczenia.

Stypendium przyznawane jest od miesiąca, w którym złożono wniosek wraz z kompletem dokumentów (po spełnieniu wymagań ustawowych i regulaminowych).Rok akademicki 2022/2023 – terminy zjazdów

Studia niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne, Psychologia

PAŹDZIERNIK: 10 – INAUGURACJA; 14, 15, 16 oraz  21, 22, 23

LISTOPAD: 12, 13 oraz 25, 26, 27

GRUDZIEŃ: 9, 10, 11 oraz 16, 17, 18

STYCZEŃ: 20, 21, 22 oraz 27, 28, 29

LUTY – SESJA: 3, 4, 5 oraz 17, 18, 19

MARZEC: 3, 4, 5 oraz 17, 18, 19 oraz 31

KWIECIEŃ: 1, 2 oraz  14, 15, 16

MAJ: 12, 13, 14 oraz 19, 20, 21

CZERWIEC: 2, 3, 4 oraz 16, 17, 18; SESJA: 23, 24, 25[Aktualizacja - 20.09.2022]

Szanowni Studenci,

poniżej publikujemy harmonogram sesji poprawkowej - wrzesień 2022:

STUDIA II STOPNIA

BW_II_stopnia_I_II_sem_poprawkowa [20.09.2022]

BW_II_stopnia_IV sem_poprawkowa  [20.09.2022]

STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE

BW_niestacjonarne_I_II_III_IV_sem_poprawkowa  [20.09.2022]

BW_niestacjonarne_VI sem_poprawkowa  [20.09.2022]

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

BW_stacjonarne_I_II_III_IV_sem_poprawkowa  [20.09.2022]

BW_stacjonarne_VI sem sp. zarządzanie_poprawkowa  [20.09.2022]

BW_stacjonarne_VI sem_sp. poik_poprawkowa  [20.09.2022]Szanowni Studenci,


uprzejmie informujemy, iż termin składania projektów licencjackich i prac dyplomowych został wydłużony do dnia 26.09.2022 r.
 

 


Szanowni Studenci, 

informujemy, że przelewy stypendiów za lipiec 2022 r. zostały zlecone 12 lipca br.  Szanowni Państwo,

od 30 września 2022 r. siedziba Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie zmienia adres na:

ul.   B A S Z T O W A   10

31-141 Kraków

Dostępność pod nowym adresem:

od 12.07.2022 r.Naukowo-Wydawniczy Instytut Badań Bezpieczeństwa i Obronności WSBPI Apeiron w Krakowie

od 1.08.2022 r.Biblioteka

od 30.09.2022 r.Punkt Rekrutacyjny

od 30.09.2022 r.Dziekanat Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych

od 30.09.2022 r.Sekretariat Policealnej Szkoły Detektywów i Pracowników Ochrony BODYGUARDSzanowni Studenci Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie,

poniżej publikujemy aktualny plan zajęć na najbliższy zjazd (24-25-26 czerwiec 2022 r.):

Studia niestacjonarne I stopnia (VIII zjazd)

Studia niestacjonarne II stopnia (VIII zjazd)Szanowni Studenci, 

informujemy, że przelewy stypendiów za czerwiec 2022 r. zostały zlecone 21 czerwca br.  [Aktualizacja - 23.06.2022]

Szanowni Studenci,

poniżej przedstawiamy terminy letniej sesji egzaminacyjnej w r. ak. 2021/2022 dla studentów Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie. Terminy mogą ulec zmianie z przyczyn losowych i niezależnych od dziekanatu Uczelni:

I stopień - licencjatSzanowni Studenci,

informujemy, że w dniach 26-27 maja 2022 r. Biblioteka WSBPI "Apeiron" w Krakowie będzie NIECZYNNA.

Za utrudnienia przepraszamy.Szanowni Studenci, 

poniżej publikujemy komunikat Rektora WSBPI "Apeiron" w Krakowie w sprawie egzaminu licencjackiego (dla studentów studiów I stopnia).

KOMUNIKATKomunikat ws. składania prac dyplomowych

Szanowni Państwo,

I termin składania prac dyplomowych upływa dnia 31 maja 2022 r. (obrony prac dyplomowych przewidziane w czerwcu 2022 r.)
II termin składania prac dyplomowych upływa dnia 16 września 2022 r. – termin ostateczny (obrony prac dyplomowych przewidziane we wrześniu 2022 r.)

Złożenie do rejestracji pracy dyplomowej w dziekanacie Uczelni jest możliwe TYLKO I WYŁĄCZNIE po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na wizytę o danej godzinie.

Pracę dyplomową mogą składać tylko te osoby, które zaliczą sesję egzaminacyjno-zaliczeniową (pierwsze terminy sesji odbywają się w maju, poprawkowe we wrześniu).
Student, który przystępuje do złożenia pracy dyplomowej musi mieć uregulowane wszystkie opłaty względem Uczelni (czesne, opłaty dodatkowe - zgodnie z naliczeniami w USOS). 

Uwaga! Osoby, które regulują czesne roczne w formie rat miesięcznych (12 rat), a które będą przystępować do składania pracy dyplomowej w maju 2022 r. regulują raty za czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień 2022 r. Natomiast osoby przystępujące do złożenia pracy dyplomowej we wrześniu br. regulują płatności wg dotychczasowych terminów.

Przypomnienie:
Dokumenty wymagane przy rejestracji pracy dyplomowej:
1. Kompletna karta obiegowa (kartę obiegową należy w pierwszej kolejności podbić w Bibliotece Jagiellońskiej, lub odpowiednio w Bibliotece Śląskiej, następnie w Bibliotece Wydziału, reszta pozycji regulowana jest w Dziekanacie Wydziału/Filii. UWAGA! Student przed złożeniem pracy dyplomowej powinien mieć zaliczone obowiązkowe praktyki.
2. Oświadczenie autora pracy dyplomowej.
3. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej (w twardej oprawie) – (strona tytułowa, spis treści, wykaz skrótów - jednostronnie, druk dwustronny od wstępu, numeracja stron na środku, marginesy z każdej strony 2,5 cm). 
4. Jedna płyta CD – na płycie nagrana praca w formacie .doc i .pdf, płyta opisana imieniem i nazwiskiem, numerem albumu oraz tytułem pracy dyplomowej. Płytę umieszczamy w papierowej kopercie przeznaczonej na płyty CD.
5. Raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA). Raport musi być zatwierdzony i podpisany  przez promotora pracy. Czynności związane z przepuszczeniem pracy dyplomowej przez system antyplagiatowy JSA dokonuje Promotor. 
6. Potwierdzenie dokonania wpłaty czesnego (VI, VII, VIII, IX.2022 - dotyczy składania pracy w maju br.) wraz z ewentualnymi zaległościami finansowymi za studia.

Oświadczenie autora, kartę obiegową, wydruk raportu JSA nie łączymy z pracą dyplomową, składamy je oddzielnie!

Często popełniane błędy:
- nieprawidłowy wzór strony tytułowej,
- nieaktualna nazwa Wydziału, prawidłowa nazwa Wydziału to: Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych (dot. studentów z Krakowa), Filia w Katowicach (dot. studentów z Katowic).
- brak abstraktu, należy pamiętać o abstrakcie w języku polskim i angielskim (jest to krótkie streszczenie pracy). Abstrakt powinien być umieszczony na końcu pracy dyplomowej.

 

BRAK, KTÓREGOKOLWIEK Z WYMIENIONYCH ELEMENTÓW LUB BŁĘDNIE WYPEŁNIONA DOKUMENTACJA BĘDZIE SKUTKOWAĆ NIE PRZYJĘCIEM PRACY DO REJESTRACJISzanowni Studenci,

w związku ze zbliżającą się letnią sesją egzaminacyjną przypominamy, iż każdy student WSBPI „Apeiron” w Krakowie zobowiązany jest do uregulowania czesnego (włącznie z ratą bieżącą) oraz innych naliczonych opłat dodatkowych, których termin zapłaty upłynął, przed przystąpieniem do zaliczenia/egzaminu.

Studenci Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie aktualny stan należności za studia/wpłat mogą sprawdzić – po zalogowaniu – na niniejszej stronie. Natomiast studenci Filii w Katowicach oraz Dolnośląskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu, w razie pytań proszeni są o kontakt z dziekanatem Filii.Szanowni Studenci, 

informujemy, że przelewy stypendiów za maj 2022 r. zostały zlecone 10 maja br.  Szanowni Studenci,

Informujemy, iż dziekanat Filii we Wrocławiu  będzie nieczynny w dniu 2 maja br.Szanowni Państwo,

poniżej przesyłamy harmonogram zajęć teoretycznych dla modułu podstawowego i modułu podoficerskiego:

MODUŁ PODSTAWOWY:

7 maja godz. 10.00 - 15.30 

9 maja godz. 18.00 - 20.15

10 maja godz. 18.00 - 20.15 

MODUŁ PODOFICERSKI:

20 maja godz. 16.00 - 21.30 

21 maja godz. 8.00 - 13.30

Wszystkie zajęcia będą odbywać się na platformie MS TEAMS. 

Obecność na zajęciach obowiązkowa!!!Szanowni Studenci,

informujemy, że przelewy stypendiów za kwiecień 2022 r. zostały zlecone 22 kwietnia br.  Szanowni Studenci,

poniżej publikujemy Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad przeprowadzania i organizacji egzaminu dyplomowego – licencjackiego, na studiach I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w roku akademickim 2021/2022: 

Zarządzenie 


 

Szanowni Studenci,

Informujemy, iż dziekanat Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie będzie nieczynny w dniach od 15.04.2022 r. do 20.04.2022 r.

Dziekanat Filii w Katowicach i Filii we Wrocławiu jest dostępny bez zmian.

 

Życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych!Szanowni Studenci,

poniżej umieszczamy Zarządzenie JM Rektora nr 5 /2021/2022 z dnia 29.03.2022 r. w sprawie aktualizacji przeprowadzenia i organizacji projektu licencjackiego w ramach przedmiotu seminarium dyplomowe (III rok I stopnia).

Zarządzenie JM Rektora nr 5 /2021/2022 z dnia 29.03.2022 r. 

Terminy zgrupowania szkoleniowego kwiecień – maj 2022 r.

 

Miejsce:

Centrum Wypoczynku JordaNova,

adres: 33-388 Gołkowice Górne 163

 

 

·      (II rok) I turnus od 19 do 21 kwietnia 2022 r. – studenci II roku BW niestacjonarne i stacjonarne Kraków, Katowice, Wrocław

przyjazd: 19.04., zbiórka godz. 10.00

wyjazd: 21.04. godz. 16.00/17.00

·      (I rok) II turnus od 4 do 6 maja 2022 r. – studenci I roku BW stacjonarne Kraków, I roku stacjonarne i niestacjonarne Katowice

przyjazd: 4.05., zbiórka godz. 12.00

wyjazd: 6.05. godz. 16.00/17.00

·      (I rok) III turnus od 7 do 9 maja 2022 r. studenci I roku BW niestacjonarne Kraków, I roku stacjonarne i niestacjonarne Wrocław

przyjazd: 7.05., zbiórka godz. 10.00

wyjazd: 9.05. godz. 10.00

 

Opłata 560 zł.

Płatności można dokonać w całości (termin 8.04.2022 r.)

lub w dwóch ratach:

1-sza rata 360 zł płatna do 8.04.2022 r.

2-ga rata 200 zł płatna do 15.04.2022 r. 

 Szanowni Studenci,

informujemy, że przelewy stypendiów za marzec 2022 r. zostały zlecone 8 marca br.  Szanowni Studenci,

poniżej umieszczamy plan zajęć na semestr letni r. ak. 2021/22, dla poszczególnych grup zajęciowych (lat studiów):

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie

I stopień - licencjat

STACJONARNE

I rok II semestr (aktualizacja 7.03)

II rok IV semestr

III rok VI semestr (specjalność: Poszukiwanie osób i kryminalistyka)

NIESTACJONARNE

I rok II semestr

II rok IV semestr

III rok VI semestr (specjalność: Bezpieczeństwo i porządek publiczny)

III rok VI semestr (specjalność: Poszukiwanie osób i kryminalistyka)

III rok VI semestr (specjalność: Detektywistyka)

II stopień - magisterskie

NIESTACJONARNE

I rok II semestr

II rok IV semestr (specjalność: Kryminalistyka i kryminologia)

II rok IV semestr (specjalność: Służby policyjne w systemie bezpieczeństwa państwa)

Filia w Katowicach WSBPI Apeiron

I stopień - licencjat

STACJONARNE

I rok II semestr

NIESTACJONARNE

I rok II semestr

II rok IV semestr 

III rok VI semestr

Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu

I stopień - licencjat

STACJONARNE

I rok II semestr

NIESTACJONARNE

I rok II semestr 

 II rok IV semestr 

WAŻNE! Plany zajęć mogą ulec zmianie z przyczyn losowych, niezależnych od dziekanatu Uczelni.Szanowni Studenci,

informujemy, że przelewy stypendiów za luty 2022 r. zostały zlecone 15 lutego br.  Szanowni Studenci,

poniżej podajemy terminy zjazdów/zajęć, które będą realizowane w semestrze letnim r. ak. 2021/2022

Studia I i II stopnia, niestacjonarne

MARZEC: 11, 12, 13 oraz 25, 26, 27

KWIECIEŃ: 8, 9, 10 oraz 22, 23, 24

MAJ: 13, 14, 15 oraz 27, 28, 29

CZERWIEC: 10, 11, 12 oraz 24, 25, 26  

Komunikat ws. składania prac dyplomowych

Szanowni Studenci,

przypominamy, iż ostateczny termin składania prac dyplomowych w obecnym semestrze, tj. zimowym r. ak. 2021/22 upływa dnia 

28 lutego 2022 r. (obrony prac dyplomowych przewidziane w marcu 2022 r.)

Wzór strony tytułowej (dla studentów uczących się w Katowicach)

Oświadczenie autorskie

Karta obiegowa (dla studentów uczących się w Krakowie)

Karta obiegowa (dla studentów uczących się w Katowicach)

W związku z trwającą obecnie sytuacją epidemiczną oraz w trosce o zdrowie Państwa jak i pracowników Uczelni, informujemy, iż złożenie do rejestracji pracy dyplomowej w dziekanacie Uczelni jest możliwe TYLKO I WYŁĄCZNIE po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na wizytę o danej godzinie.

Pracę dyplomową mogą składać tylko te osoby, które zaliczą sesję egzaminacyjno-zaliczeniową.
Student, który przystępuje do złożenia pracy dyplomowej musi mieć uregulowane wszystkie opłaty względem Uczelni (czesne, opłaty dodatkowe - zgodnie z naliczeniami dostępnymi w USOSweb - po zalogowaniu się na swoje konto studenckie). 

Przypomnienie:
Dokumenty wymagane przy rejestracji pracy dyplomowej:
1. Kompletna karta obiegowa (kartę obiegową należy w pierwszej kolejności podbić w Bibliotece Jagiellońskiej, lub odpowiednio w Bibliotece Śląskiej, następnie w Bibliotece Wydziału, reszta pozycji regulowana jest w Dziekanacie Wydziału/Filii. UWAGA! Student przed złożeniem pracy dyplomowej powinien mieć zaliczone obowiązkowe praktyki studenckie!
2. Oświadczenie autora pracy dyplomowej.
3. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej (w twardej oprawie) – (strona tytułowa, spis treści, wykaz skrótów - jednostronnie, druk dwustronny od wstępu, numeracja stron na środku, marginesy z każdej strony 2,5 cm). 
4. Jedna płyta CD – na płycie nagrana praca w formacie edytowalnym .doc (lub .docx) oraz .pdf, płyta opisana imieniem i nazwiskiem, numerem albumu oraz tytułem pracy dyplomowej. Płytę umieszczamy w papierowej kopercie przeznaczonej na płyty CD.
5. Raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA). Raport musi być zatwierdzony przez promotora pracy. Czynności związane z przepuszczeniem pracy dyplomowej przez system antyplagiatowy JSA dokonuje Promotor. 

Oświadczenie autora, kartę obiegową, wydruk raportu JSA nie łączymy z pracą dyplomową, składamy je oddzielnie!

 Często popełniane błędy:
- nieprawidłowy wzór strony tytułowej,
- nieaktualna nazwa Wydziału, prawidłowa nazwa Wydziału to: Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych (dot. studentów z Krakowa), Filia w Katowicach (dot. studentów z Katowic).
- brak abstraktu, należy pamiętać o abstrakcie w języku polskim i angielskim (jest to krótkie streszczenie pracy). Abstrakt powinien być umieszczony na końcu pracy dyplomowej.

BRAK KTÓREGOKOLWIEK Z WYMIENIONYCH ELEMENTÓW LUB BŁĘDNIE WYPEŁNIONA DOKUMENTACJA BĘDZIE SKUTKOWAĆ NIEPRZYJĘCIEM PRACY DO REJESTRACJI !!!Szanowni Studenci,

informujemy, że w dniu 31 stycznia 2022 r. Biblioteka WSBPI "Apeiron" w Krakowie będzie NIECZYNNA.

Za utrudnienia przepraszamy.Szanowni Studenci Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie,

trwają zapisy u Starostów grup (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia) na seminarium prac dyplomowych przygotowywanych metodą projektu licencjackiego.

Listy promotorów znajdują się u Starostów - uprzejmie prosimy o zapisywanie się do wybranych promotorów na semiarium do dnia 30 stycznia br. do godz. 14:00.

Zarządzenie Rektora w sprawie przygotowywania projektów licencjackich

Praca Dyplomowa w formie projektu - opis

Promotorzy - listaSzanowni Studenci,

informujemy, że przelewy stypendiów za styczeń 2022 r. zostały zlecone 25 stycznia br.  [Aktualizacja - 24.01.2022]
 

Szanowni Studenci,

poniżej przedstawiamy terminy zimowej sesji egzaminacyjnej r. ak. 2021/2022. Terminy mogą ulec zmianie z przyczyn losowych i niezależnych od dziekanatu Uczelni.

Filia w Katowicach WSBPI Apeiron:

I stopień - licencjat

STACJONARNE

NIESTACJONARNE

Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu:

I stopień - licencjat

STACJONARNE

NIESTACJONARNE

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie:

I stopień - licencjat

STACJONARNE

NIESTACJONARNE

II stopień - magisterskieSzanowni Studenci,

w związku ze zbliżającą się zimową sesją egzaminacyjną przypominamy, iż każdy student WSBPI „Apeiron” w Krakowie zobowiązany jest do uregulowania czesnego (włącznie z ratą bieżącą) oraz innych naliczonych opłat dodatkowych, których termin zapłaty upłynął, przed przystąpieniem do zaliczenia/egzaminu.

Studenci Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie aktualny stan należności za studia oraz dokonanych wpłat mogą sprawdzić – po zalogowaniu – na niniejszej stronie. Natomiast studenci Filii w Katowicach oraz Dolnośląskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu, w razie pytań proszeni są o kontakt z sekretariatem Filii.Komunikat dot. terminów wypłat przyznanych stypendiów

Szanowni Studenci,

przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów WSBPI „Apeiron” w Krakowie stypendia wypłacane są do ostatniego dnia każdego miesiąca, w okresie, na który zostały przyznane. Przy czym wypłata świadczenia za dany miesiąc następuje, gdy znajduje pokrycie w środkach zgromadzonych w funduszu stypendialnym. W sytuacji, gdy uczelnia nie otrzymała w danym miesiącu transzy dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki i w funduszu nie ma środków na wypłatę stypendiów, wypłata świadczenia za dany miesiąc następuje z opóźnieniem, niezwłocznie po otrzymaniu transzy dotacji.

W przypadku braku środków na wypłaty zostaną Państwo o tym poinformowani poprzez komunikat na niniejszej stronie. Szanowni Państwo,

 

W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym informujemy, że dziekanaty WSBPI Apeiron są do dyspozycji w niestandardowym trybie w następujących dniach i godzinach:

KRAKÓW:

24.12.2021 – (Wigilia): nieczynne
28.12.2021 – 31.12.2021 – (wtorek – piątek): od 9:00 do 17:00
3.01.2022 – 5.01.2022 – (poniedziałek – środa): od 9:00 do 17:00
7.01.2022 (piątek): od 9:00 do 17:00

KATOWICE:

24.12.2021 – (Wigilia): nieczynne
27.12.2021 – 31.12.2021 – (poniedziałek – piątek): skrócone godziny pracy od 9:00 do 15:00
4.01.2022 – skrócone godziny pracy od 9:00 do 15:00
7.01.2022 – nieczynne

WROCŁAW:

24.12.2021 – (Wigilia): nieczynne
27.12.2021 – 31.12.2021 – (poniedziałek – piątek): od 9:00 do 17:00
3.01.2022 – 7.01.2022 – nieczynne

Życzymy dużo zdrowia, szczęśliwych chwil w gronie najbliższych osób oraz wesołych Świąt!Szanowni Studenci,

informujemy, że przelewy stypendiów za okres od października do grudnia 2021 r. zostały zlecone 21 grudnia brSzanowni Studenci,

informujemy, że od dnia 17 grudnia (piątek) do dnia 19 grudnia (niedziela) br. osoby, które w roku akademickim 2021/2022 złożyły wnioski o przyznanie świadczenia, będą mogły odebrać decyzję stypendialną (dot. studentów studiujących w Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie).

Decyzje prosimy odbierać w następujących godzinach:

 • piątek 17.12.2021 r., 9:30-16:45, ul. Krupnicza 3 (Kraków),
 • sobota 18.12.2021 r., 10:00-14:00, ul. Rzeźnicza 4 (Kraków),
 • niedziela 19.12.2021 r., 10:00-14:00, ul. Rzeźnicza 4 (Kraków).

Wypłata przyznanych świadczeń nastąpi po odebraniu decyzji, złożeniu aktualnego oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach studiów (zał. nr 7 do regulaminu świadczeń) i uprawomocnieniu się decyzji. Studenci, którzy złożą dodatkowo oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy , otrzymają przelewy w przyszłym tygodniu tj. do dnia 21.12.2021 r. [z wyrównaniem].

Ważne: dziekanaty nie udzielają telefonicznie informacji na temat decyzji stypendialnych.KOMUNIKAT

w sprawie wysokości świadczeń w roku akademickim 2021/2022

Szanowni Studenci,

informujemy, że na rok akademicki 2021/2022 określono następującą kwotę uprawniającą do otrzymania stypendium socjalnego oraz stawki świadczeń:

I.       Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2021/2022: 1051,70 zł (netto).

II.                Miesięczne stawki stypendium:

                              1.            dla osób niepełnosprawnych: 900 zł

                              2.            rektora: 600 zł

                              3.            socjalnego

a)      0,00 zł – 528,00 zł – 1100 zł

b)      528,01 zł – 850,00 zł – 900 zł

c)      850,01 zł – 1051,70 zł – 700 zł

                              4.            zwiększenie stypendium socjalnego: 300 zł

  III.             Zapomoga dla studentów może zostać przyznana w kwocie nie większej niż 2000 zł jednorazowo.

Decyzja R/D/Z nr 1/2021/2022 Rektora WSBPI [Aktualizacja - 14.12.2021]

Szanowni Studenci,

poniżej umieszczamy wykaz dyżurów wykładowców prowadzących zajęcia w obecnie trwającym semestrze, tj. zimowym r. ak. 2021/2022:

DYŻURY WYKŁADOWCÓW - FILIA W KATOWICACH

DYŻURY WYKŁADOWCÓW - WYDZIAŁ WE WROCŁAWIU

DYŻURY WYKŁADOWCÓW - WYDZIAŁ W KRAKOWIESzanowni Studenci,

informujemy, że:

 • w dniach 29 października 2021 r. (piątek) oraz 2 listopada 2021 r. (wtorek) Dziekanat Wydziału w Krakowie będzie NIECZYNNY
 • w dniu 2 listopada 2021 r. (wtorek) Dziekanaty: Filii w Katowicach oraz Wydziału we Wrocławiu, będą NIECZYNNE

Za utrudnienia przepraszamy. Szanowni Studenci,

w związku z Zarządzeniem Kanclerza WSBPI "Apeiron" w Krakowie z dnia 22 października 2021 r., informujemy, iż w dziekanacie Uczelni będzie możliwość zakupu jednorazowej maseczki medycznej w kwocie 1 zł. 

Wpłatę można dokonać przelewem na swoje indywidualne konto bankowe lub poprzez wpłatę gotówkową w kasie Uczelni. Treść zarządzenia znajdą Państwo w poniższym linku:

Zarządzanie Kanclerza WSBPI "Apeiron" w Krakowie w sprawie opłaty za zakup jednorazowej maseczki medycznejSzanowni Studenci Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie,

informujemy, że w czasie najbliższego zjazdu (23 i 24 października br.) przy ul. Rzeźniczej 4 w Krakowie w godzinach od 10:00 do 17:00 będą przyjmowane wnioski o przyznanie świadczeń na rok akademicki 2021/2022SALA NR 106 (I piętro).

Termin złożenia wniosku prosimy ustalić drogą elektroniczną (najpóźniej do piątku 22 października do godz. 15:00), wysyłając propozycję (data, godzina, rodzaj świadczenia) na adres e-mail: dziekanat2@apeiron.edu.pl.Szanowni Studenci,

informujemy, iż w dniach 20 i 21 października 2021 r. odbędzie się Festiwal Pracy Jobicon Online.

Festiwal Pracy JOBICON online to wydarzenie skierowane do osób wkraczających na rynek zawodowy, podczas którego odbywa się wiele warsztatów, prelekcji, a także istnieje możliwość bezpłatnego skonsultowania CV, wzięcia udziału w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej czy rozmowie z przedstawicielami pracodawców. To świetna okazja dla studentów, by mogli oni rozeznać się w rynku pracy i odkryć możliwości, które pomogą im w znalezieniu zatrudnienia.

Na JOBICONIE można również znaleźć wiele warsztatów i spotkań indywidualnych z Pracodawcami, które odbywają się w języku angielskim!

Państwa udział w JOBICONIE jest całkowicie bezpłatny!

 

Przygotowane są dla Państwa:
• Inspirujące warsztaty i webinary - które pomogą lepiej zaplanować swoją ścieżkę kariery
• Spotkania z gośćmi specjalnymi: Kamilą Kalińczak, Mateuszem Banaszkiewiczem oraz Piotrem Koniecznym z niebezpiecznik.pl
• Specjalne oferty pracy ponad 100 wystawców
• Bezpłatne konsultacje CV i symulacje rozmów kwalifikacyjnych
• Indywidualne rozmowy online z przedstawicielami najlepszych pracodawców

Wystarczy tylko zapisać się na spotkania dostępne pod tym linkiem, który przekieruje Państwa na harmonogram spotkań z Pracodawcami: https://bit.ly/2YtGCTR

 Szanowni Studenci,

poniżej publikujemy broszurę informacyjną przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dotyczącą możliwości ubiegania się na studiach o wsparcie finansowe - zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

BROSZURA INFORMACYJNASzanowni Studenci Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie,

informujemy, że w czasie najbliższego zjazdu (9 i 10 października br.) przy ul. Rzeźniczej 4 w Krakowie będą przyjmowane wnioski o przyznanie świadczeń na rok akademicki 2021/2022.

Godziny przyjmowania wniosków (SALA NR 106 (I piętro)):

SOBOTA 13:30-17:00

NIEDZIELA 10:00-17:00

Termin złożenia wniosku prosimy ustalić drogą elektroniczną (najpóźniej do piatku 8 października do godz. 16:00), wysyłając propozycję (data, godzina, rodzaj świadczenia) na adres e-mail: dziekanat2@apeiron.edu.pl.KOMUNIKAT

w sprawie komisji stypendialnych 

Szanowni Studenci,

osoby zainteresowane zgłoszeniem na członka komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej dla studentów WSBPI "Apeiron" w Krakowie na rok akademicki 2021/2022, proszone są o dostarczenie do dziekanatu (osobiście lub listownie) do dnia 23 października br. następujących dokumentów:

Zał. nr 10 do Regulaminu świadczeń – Oświadczenie kandydata na członka komisji stypendialnej

Klauzula informacyjna – członkowie komisji stypendialnej/odwoławczej komisji stypendialnej

Komisje stypendialne powołuje Rektor na wniosek samorządu studenckiego. 

Komisja stypendialna rozpatruje wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi, natomiast odwoławcza komisja stypendialna rozpatruje odwołania od decyzji wydanych przez komisję stypendialną.

 

Zawiadamiamy, że w przypadku niepowołania komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej wnioski o przyznanie świadczeń w roku akademickim 2021/2022 będą rozpatrywane przez Rektora WSBPI „Apeiron”. KOMUNIKAT

Szanowni Studenci,

poniżej publikujemy Regulamin świadczeń dla studentów WSBPI „Apeiron”, który wchodzi w życie 1 października 2021 r. wraz z załącznikami do regulaminu oraz Zarządzeniem R/D/Z nr 13/2020/2021 Rektora WSBPI "Apeiron" w Krakowie z dnia 27 września 2021 r. 

Regulamin świadczeń dla studentów WSBPI Apeiron w Krakowie - od 1.10.2021 r.

Zarządzenie Rektora

ZAŁĄCZNIKI:

             1.     Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.

         1.1      Zasady ustalania składu rodziny i dochodu studenta.

         1.2     Oświadczenie o dochodzie z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

         1.3     Oświadczenie o dochodzie niepodlegającemu opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

         1.4     Oświadczenie o liczbie miesięcy osiągania dochodu.

         1.5     Oświadczenie o braku zmiany sytuacji materialnej w rodzinie studenta.

         1.6     Oświadczenie o utracie dochodu.

         1.7     Oświadczenie o uzyskaniu dochodu.

         1.8     Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego.

         1.9     Wykaz złożonych dokumentów.

             2.     Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych.

             3.     Wniosek o przyznanie stypendium rektora.

             4.     Wniosek o przyznanie zapomogi.

             5.     Klauzula informacyjna.

             6.     Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych.

             7.     Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

             8.     Oświadczenie – wzór.

             9.     Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych.

 

           10.     Oświadczenie kandydata na członka komisji stypendialnej.

      11.   Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu.

Terminy składania wniosków o przyznanie świadczeń w roku akademickim 2021/2022:

1/ stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora – od 1 do 28 października br.;

2/ zapomoga – wnioski można składać 2 razy w roku, nie później niż do upływu trzech miesięcy licząc od dnia zdarzenia powodującego trudną sytuację życiową.

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2021/2022: 1051,70 zł (netto).

Przyznanie świadczenia odbywa się na wniosek studenta, składany we właściwym dziekanacie Wydziału/Filii (wniosek wraz z kompletem dokumentów można również przesłać listem poleconym na adres Wydziału/Filii).

WAŻNE! Do wniosku o przyznanie świadczenia dołącza się odpowiednie do rodzaju wniosku załączniki i oświadczenia. Dokumenty należy przedłożyć w oryginale albo kserokopii (oryginał dokumentu do wglądu). Kopię dokumentu może uwierzytelnić pracownik dziekanatu Wydziału/Filii przyjmujący wniosek, notariusz lub instytucja, która dokument wydała. Dokumenty składane w języku obcym muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W związku z trwającą obecnie sytuacją epidemiczną oraz w trosce o zdrowie Państwa jak i pracowników Uczelni, prosimy o wcześniejsze umówienie terminu złożenia dokumentów drogą elektroniczną:

KRAKÓW (Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych): dziekanat2@apeiron.edu.pl

KATOWICE (Filia WSBPI „Apeiron”): rekrutacja.katowice@apeiron.edu.pl

WROCŁAW (Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych): wroclaw@apeiron.edu.pl

UWAGA!

Złożenie wniosku o przyznanie stypendium po wskazanym terminie może skutkować nieprzyznaniem świadczenia.

Stypendium przyznawane jest od miesiąca, w którym złożono wniosek wraz z kompletem dokumentów (po spełnieniu wymagań ustawowych i regulaminowych).Szanowni Państwo,

Zapraszamy na Inaugurację roku akademickiego 2021/2022 w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, która odbędzie się w dniu 9.10.2021 r. o 10:00 w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Mangghaul. Marii Konopnickiej 26 w Krakowie.

Podczas inauguracji odbędzie się uroczyste Ślubowanie, będą rozdawane plany zajęć, kody do platformy USOS oraz legitymacje studenckie.

Na uroczystości obowiązuje strój galowy.

Po inauguracji o godz. 14.00 odbędzie się obowiązkowe Szkolenie BHP w AULI przy ul. Rzeźniczej 4.KOMUNIKAT

Szanowni Studenci,

pod koniec września br. na niniejszej stronie zostaną umieszczone wzory wniosków o przyznanie świadczeń w roku akademickim 2021/2022 oraz Regulamin świadczeń dla studentów WSBPI „Apeiron” wraz z załącznikami – aktualnie obowiązujące dokumenty znajdują się na stronie Uczelni pod adresem https://apeiron.edu.pl/strefa-studenta/stypendia/.

Terminy składania wniosków o przyznanie świadczeń w roku akademickim 2021/2022:

1/ stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora – od 1 do 28 października br.;

2/ zapomoga – wnioski można składać 2 razy w roku, nie później niż do upływu trzech miesięcy licząc od dnia zdarzenia powodującego trudną sytuację życiową.

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2021/2022: 1051,70 zł (netto).

Przyznanie świadczenia odbywa się na wniosek studenta, składany we właściwym sekretariacie Wydziału/Filii (wniosek wraz z kompletem dokumentów można również przesłać listem poleconym na adres Wydziału/Filii).

WAŻNE! Do wniosku o przyznanie świadczenia dołącza się odpowiednie do rodzaju wniosku załączniki i oświadczenia. Dokumenty należy przedłożyć w oryginale albo kserokopii (oryginał dokumentu do wglądu). Kopię dokumentu może uwierzytelnić pracownik sekretariatu Wydziału/Filii przyjmujący wniosek, notariusz lub instytucja, która dokument wydała. Dokumenty składane w języku obcym muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W związku z trwającą obecnie sytuacją epidemiczną oraz w trosce o zdrowie Państwa jak i pracowników Uczelni, prosimy o wcześniejsze umówienie terminu złożenia dokumentów drogą elektroniczną:

KRAKÓW (Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych): dziekanat2@apeiron.edu.pl

KATOWICE (Filia WSBPI „Apeiron”): rekrutacja.katowice@apeiron.edu.pl

WROCŁAW (Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych): wroclaw@apeiron.edu.pl

UWAGA!

Złożenie wniosku o przyznanie stypendium po wskazanym terminie może skutkować nieprzyznaniem świadczenia.

Stypendium przyznawane jest od miesiąca, w którym złożono wniosek wraz z kompletem dokumentów (po spełnieniu wymagań ustawowych i regulaminowych).Szanowni Studenci,

poniżej przedstawiamy poprawkowe terminy letniej sesji egzaminacyjnej r. ak. 2020/2021. Terminy mogą ulec zmianie z przyczyn losowych i niezależnych od dziekanatu Uczelni.

Sesja poprawkowa odbędzie się poprzez platformę Microsoft Teams.

!!! Przypominamy, iż podczas sesji egzaminacyjnej należy posiadać sprawną kamerę oraz mikrofon !!!

POPRAWKOWA SESJA EGZAMINACYJNA- semestr letni r. ak. 2020/2021:

 

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie

I stopień - licencjat

a) Pierwszy i drugi rok studiów:

   - Pierwszy i drugi rok studiów - STACJONARNE

    - Pierwszy i drugi rok studiów - NIESTACJONARNE

b) Trzeci rok studiów:

    - Trzeci rok studiów - STACJONARNE

    - Trzeci rok studiów - NIESTACJONARNE

II stopień - magisterskie

a) Pierwszy rok studiów:

    - Pierwszy rok studiów - STACJONARNE

     - Pierwszy rok studiów - NIESTACJONARNE

b) Drugi rok studiów:

    - Drugi rok studiów - NIESTACJONARNE

 Szanowni Studenci,

poniżej podajemy terminy zjazdów/zajęć, które będą realizowane w semestrze zimowym oraz letnim r. ak. 2021/2022:

NIESTACJONARNE

STACJONARNE

 


Szanowni Studenci,

w nawiązaniu do poniższego komunikatu ws. składania prac dyplomowych, informujemy, że jego treść została zaktualizowana. Jedyna zmiana polega na tym, iż przy składaniu pracy do rejestracji, nie są wymagane zdjęcia do dyplomu.

 
 


Szanowni Studenci,

w związku ze współpracą z Agencją Ochrony P-W Jaguar oraz zbliżającym się meczem piłki nożnej Ekstraklasy pomiędzy Wisłą Kraków a Legią Warszawa (29.08.2021 - niedziela, rozpoczęcie meczu - 17:30), informujemy, iż pojawiła się możliwość uzyskania dodatkowego doświadczenia poprzez udział w powyższym wydarzeniu w charakterze pracownika służb porządkowych (oferta płatna!).

Wymagania:

a) ukończony 18-sty rok życia

b) czarny strój

c) posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu z ochrony imprez masowych (mile widziany wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej - dodatkowe wynagrodzenie)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z przedstawicielką Agencji Ochrony P-W Jaguar, Panią Dominiką Zimoląg (nr tel. 698 614 262).

 

 
 


[AKTUALIZACJA - 1.09.2021]

Komunikat ws. składania prac dyplomowych

Szanowni Studenci,

przypominamy, iż ostateczny termin składania prac dyplomowych w obecnym semestrze, tj. letnim r. ak. 2020/21 upływa dnia 13 września 2021 r. (obrony prac dyplomowych przewidziane pod koniec września 2021 r.)

Wzór strony tytułowej (dla studentów uczących się w Katowicach)

Oświadczenie autorskie

Karta obiegowa (dla studentów uczących się w Krakowie)

Karta obiegowa (dla studentów uczących się w Katowicach)

Standardy pisania pracy dyplomowej znajdą Państwo w zakładce "do pobrania" (po lewej stronie).

W związku z trwającą obecnie sytuacją epidemiczną oraz w trosce o zdrowie Państwa jak i pracowników Uczelni, informujemy, iż złożenie do rejestracji pracy dyplomowej w dziekanacie Uczelni jest możliwe TYLKO I WYŁĄCZNIE po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na wizytę o danej godzinie.

Pracę dyplomową mogą składać tylko te osoby, które zaliczą sesję egzaminacyjno-zaliczeniową (terminy poprawkowe odbędą się we wrześniu).
Student, który przystępuje do złożenia pracy dyplomowej musi mieć uregulowane wszystkie opłaty względem Uczelni (czesne, opłaty dodatkowe - zgodnie z naliczeniami dostępnymi w USOSweb - po zalogowaniu się na swoje konto studenckie). 

 

Przypomnienie:
Dokumenty wymagane przy rejestracji pracy dyplomowej:
1. Kompletna karta obiegowa (kartę obiegową należy w pierwszej kolejności podbić w Bibliotece Jagiellońskiej, lub odpowiednio w Bibliotece Śląskiej, następnie w Bibliotece Wydziału, reszta pozycji regulowana jest w Dziekanacie Wydziału/Filii. 
UWAGA! Student przed złożeniem pracy dyplomowej powinien mieć zaliczone obowiązkowe praktyki studenckie!
2. Oświadczenie autora pracy dyplomowej.
3. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej (w twardej oprawie) – (strona tytułowa, spis treści, wykaz skrótów - jednostronnie, druk dwustronny od wstępu, numeracja stron na środku, marginesy z każdej strony 2,5 cm). 
4. Jedna płyta CD – na płycie nagrana praca w formacie edytowalnym .doc (lub .docx) oraz .pdf, płyta opisana imieniem i nazwiskiem, numerem albumu oraz tytułem pracy dyplomowej. Płytę umieszczamy w papierowej kopercie przeznaczonej na płyty CD.
5. Raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA). Raport musi być zatwierdzony przez promotora pracy. Czynności związane z przepuszczeniem pracy dyplomowej przez system antyplagiatowy JSA dokonuje Promotor. 

Oświadczenie autora, kartę obiegową, wydruk raportu JSA nie łączymy z pracą dyplomową, składamy je oddzielnie!

Często popełniane błędy:
- nieprawidłowy wzór strony tytułowej,
- nieaktualna nazwa Wydziału, prawidłowa nazwa Wydziału to: Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych (dot. studentów z Krakowa), Filia w Katowicach (dot. studentów z Katowic).
- brak abstraktu, należy pamiętać o abstrakcie w języku polskim i angielskim (jest to krótkie streszczenie pracy). Abstrakt powinien być umieszczony na końcu pracy dyplomowej.

BRAK KTÓREGOKOLWIEK Z WYMIENIONYCH ELEMENTÓW LUB BŁĘDNIE WYPEŁNIONA DOKUMENTACJA BĘDZIE SKUTKOWAĆ NIEPRZYJĘCIEM PRACY DO REJESTRACJI !!!

 


Szanowni Studenci, 

informujemy, że dnia 16 lipca 2021 r.  zostały zlecone przelewy stypendiów za miesiąc lipiec br.  


Szanowni Studenci,

informujemy, że w dniu 1 lipca 2021 r. (czwartek) Biblioteka WSBPI "Apeiron" w Krakowie będzie NIECZYNNA.

Za utrudnienia przepraszamy.

 


Szanowni Studenci,

poniżej przedstawiamy terminy letniej sesji egzaminacyjnej r. ak. 2020/2021. Terminy mogą ulec zmianie z przyczyn losowych i niezależnych od dziekanatu Uczelni.

!!! Przypominamy, iż podczas sesji egzaminacyjnej należy posiadać sprawną kamerę oraz mikrofon !!!

SESJA EGZAMINACYJNA- semestr letni r. ak. 2020/2021:

Filia w Katowicach WSBPI Apeiron

STACJONARNE

NIESTACJONARNE

 

 Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu

NIESTACJONARNE

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie

I stopień - licencjat

STACJONARNE

NIESTACJONARNE

II stopień - magisterskie

STACJONARNE

NIESTACJONARNE

 


Szanowni Państwo,

 

 

przypominamy, iż w najbliższy poniedziałek i wtorek, tj. 21,22.06.2021 r., odbędzie się egzamin OKE w ramach kwalifikacji Ochrona osób i mienia – MS.03:

Część praktyczna: 21.06.2021 (poniedziałek), godzina 13:00, ul. Rzeźnicza 4 w Krakowie.

Część pisemna: 22.06.2021 (wtorek), godzina 12:00, ul. Rzeźnicza 4 w Krakowie,

 

Na egzaminy należy przybyć godzinę wcześniej (tj. 21.06.2021 – godzina 12:00 oraz 22.06.2021 – godzina 11:00) oraz posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i numerem pesel – tylko i wyłącznie w przypadku zagubienia dowodu osobistego.

 

 

Każdy zdający w części pisemnej i praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem).

 

Ponadto informujemy, iż na całym terenie szkoły przy ul. Rzeźniczej 4 w Krakowie (Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości) obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczki ochronnej.

 

Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony "Bodyguard"Szanowni Studenci, 

informujemy, że dnia 16 czerwca 2021 r.  zostały zlecone przelewy stypendiów za miesiąc czerwiec br. Szanowni Studenci,

w związku ze zbliżającą się letnią sesją egzaminacyjną, przypominamy, iż każdy student WSBPI „Apeiron” zobowiązany jest do uregulowania czesnego (włącznie z ratą bieżącą) oraz innych naliczonych opłat dodatkowych, których termin zapłaty upłynął, przed przystąpieniem do zaliczenia, bądź egzaminu.

Aktualny stan należności za studia i dokonanych wpłat mogą Państwo sprawdzić – po zalogowaniu – na niniejszej stronie. Szanowni Studenci,

informujemy, że w dniu 4 czerwca 2021 r. (piątek): Dziekanaty Wydziałów w Krakowie, Katowicach oraz Wrocławiu będą NIECZYNNE.

Za utrudnienia przepraszamy.Szanowni Studenci,

w związku z Państwa udziałem w tegorocznym programie Legia Akademicka, umieszczamy poniżej wyniki uzyskane przez Państwa z części teoretycznych poszczególnych modułów (podstawowy, podoficerski):

Grupa nr 1

Grupa nr 2Szanowni Studenci, 

informujemy, że dnia 17 maja 2021 r.  zostały zlecone przelewy stypendiów za miesiąc maj br. Szanowni Studenci,

informujemy, że w dniu 14 maja 2021 r. (piątek) Biblioteka Wydziału przy ul. Krupniczej 3, będzie NIECZYNNA.

Za utrudnienia przepraszamy.Komunikat ws. składania prac dyplomowych

Szanowni Studenci,

I termin składania prac dyplomowych upływa dnia 31 maja 2021 r. (obrony prac dyplomowych przewidziane w czerwcu 2021 r.)
II termin składania prac dyplomowych upływa dnia 13 września 2021 r. termin ostateczny (obrony prac dyplomowych przewidziane we wrześniu 2021 r.)

Wzór strony tytułowej (dla studentów uczących się w Katowicach)

Oświadczenie autorskie

Karta obiegowa (dla studentów uczących się w Krakowie)

Karta obiegowa (dla studentów uczących się w Katowicach)

Standardy pisania pracy dyplomowej znajdą Państwo w zakładce "do pobrania" (po lewej stronie).

W związku z trwającą obecnie sytuacją epidemiczną oraz w trosce o zdrowie Państwa jak i pracowników Uczelni, informujemy, iż złożenie do rejestracji pracy dyplomowej w dziekanacie Uczelni jest możliwe TYLKO I WYŁĄCZNIE po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na wizytę o danej godzinie.

Pracę dyplomową mogą składać tylko te osoby, które zaliczą sesję egzaminacyjno-zaliczeniową (pierwsze terminy sesji odbędą się w maju, poprawkowe we wrześniu).
Student, który przystępuje do złożenia pracy dyplomowej musi mieć uregulowane wszystkie opłaty względem Uczelni (czesne, opłaty dodatkowe - zgodnie z naliczeniami w USOS). 

Uwaga! Osoby, które regulują czesne w formie opłaty miesięcznej (12 rat), a które będą przystępować do składania pracy dyplomowej w maju 2021 r. regulują czesne za czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień 2021 r. Natomiast osoby przystępujące do złożenia pracy dyplomowej we wrześniu br. regulują płatności wg dotychczasowych terminów.

Przypomnienie:
Dokumenty wymagane przy rejestracji pracy dyplomowej:
1. Kompletna karta obiegowa (kartę obiegową należy w pierwszej kolejności podbić w Bibliotece Jagiellońskiej, lub odpowiednio w Bibliotece Śląskiej, następnie w Bibliotece Wydziału, reszta pozycji regulowana jest w Dziekanacie Wydziału/Filii. UWAGA! Student
przed złożeniem pracy dyplomowej powinien mieć zaliczone obowiązkowe praktyki.

2. Cztery fotografie (45x65 mm) w stroju eleganckim.
3. Oświadczenie autora pracy dyplomowej.
4. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej (w twardej oprawie) – (strona tytułowa, spis treści, wykaz skrótów - jednostronnie, druk dwustronny od wstępu, numeracja stron na środku, marginesy z każdej strony 2,5 cm). 
5. Jedna płyta CD – na płycie nagrana praca w formacie .doc i .pdf, płyta opisana imieniem i nazwiskiem, numerem albumu oraz tytułem pracy dyplomowej. Płytę umieszczamy w papierowej kopercie przeznaczonej na płyty CD.
6. Raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA). Raport musi być zatwierdzony przez promotora pracy. Czynności związane z przepuszczeniem pracy dyplomowej przez system antyplagiatowy JSA dokonuje Promotor. 
7. Potwierdzenie dokonania wpłaty czesnego (VI, VII, VIII, IX.2021 - dotyczy składania pracy w maju br.) wraz z ewentualnymi zaległościami finansowymi za studia.

Oświadczenie autora, kartę obiegową, wydruk raportu JSA nie łączymy z pracą dyplomową, składamy je oddzielnie!

Często popełniane błędy:
- nieprawidłowy wzór strony tytułowej,
- nieaktualna nazwa Wydziału, prawidłowa nazwa Wydziału to: Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych (dot. studentów z Krakowa), Filia w Katowicach (dot. studentów z Katowic).
- brak abstraktu, należy pamiętać o abstrakcie w języku polskim i angielskim (jest to krótkie streszczenie pracy). Abstrakt powinien być umieszczony na końcu pracy dyplomowej.

BRAK KTÓREGOKOLWIEK Z WYMIENIONYCH ELEMENTÓW LUB BŁĘDNIE WYPEŁNIONA DOKUMENTACJA BĘDZIE SKUTKOWAĆ NIEPRZYJĘCIEM PRACY DO REJESTRACJI !!!Szanowni Studenci,

 

 

21 maja br. od godz. 9:00 do 14:00 odbędzie się dzień otwarty Jednostki Patronackiej w ramach projektu Legia Akademicka dla studentów:

- Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie,

- Filii w Katowicach,

- Dolnośląskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu.

 

 

Miejsce:  6 Batalion Logistyczny Jednostka Wojskowa 4686 - ul. Głowackiego 11 w Krakowie.

Obecność uczestników projektu Legia Akademicka (moduł podstawowy i moduł podoficerski) na dniu otwartym OBOWIĄZKOWA!!!Szanowni Państwo,

 

poniżej podajemy terminy egzaminów OKE – kwalifikacja Ochrona osób i mienia – MS.03:

• Część praktyczna: 21.06.2021 (poniedziałek), godzina 13:00, ul. Rzeźnicza 4 w Krakowie.

• Część pisemna: 22.06.2021 (wtorek), godzina 12:00, ul. Rzeźnicza 4 w Krakowie,

Na egzaminy należy przybyć godzinę wcześniej (tj. 21.06.2021 – godzina 12:00 oraz 22.06.2021 – godzina 11:00) oraz posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i numerem pesel – tylko i wyłącznie w przypadku zagubienia dowodu osobistego.

Każdy zdający w części pisemnej i praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem).

 

Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony "Bodyguard"Szanowni Studenci,

poniżej przesyłamy terminy zajęć teoretycznych związanych z programem Legia Akademicka:

- zajęcia teoretyczne z modułu PODSTAWOWEGO odbędą się w dniach  8-9 maja br. przez Microsoft Teams. Egzamin w dniu 14 maja br. Obecność na zajęciach oraz egzaminie obowiązkowa!!!

- zajęcia teoretyczne z modułu PODOFICERSKIEGO odbędą się w dniach  22-23 maja br. przez Microsoft Teams. Egzamin w dniu 28 maja br. Obecność na zajęciach oraz egzaminie obowiązkowa!!!


Szczegóły dotyczące godzin będziemy publikować w kolejnych komunikatach.

Szanowni Studenci,

informujemy, że dnia 16 kwietnia 2021 r.  zostały zlecone przelewy stypendiów za miesiąc kwiecień br. 

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, że Dziekanat Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych oraz Biblioteka WSBPI „Apeiron” w Krakowie w dniach 3.04.2021 – 5.04.2021 r. będą NIECZYNNE.

Dziekanat Filii we Wrocławiu w okresie od 2.04.2021 – 6.04.2021 r. będzie NIECZYNNY.

Dziekanat Filii w Katowicach w dniach 3.04.2021 – 5.04.2021 r. będzie NIECZYNNY.

Za utrudnienia przepraszamy.Szanowni Państwo,

zapraszamy studentów i absolwentów (do 30. roku życia) Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie, do wzięcia udziału w Programie Kariera organizowanym przez Polską Radę Biznesu. Jest to największy niezależny program płatnych staży w Polsce.

W tym roku ponad 20 firm z całej Polski oferuje blisko 80 staży w kilkunastu różnych branżach. Dostępne obszary, w których można odbyć staż to: prawo, finanse, ubezpieczenia, reklama, media i komunikacja, IT i programowanie, user experience, praca z danymi, badania i rozwój, logistyka, kadry i HR oraz wiele innych.

Wszystkie staże są płatne min. 3500 zł / miesiąc. 

W tym roku zgłoszenia są rozpatrywane na bieżąco – od pierwszego dnia trwania okresu aplikacji. Zachęcamy zatem do szybkiego wysłania CV.

Dokładne daty odbycia stażu ustala kandydat z potencjalnym pracodawcą.

Więcej szczegółów na stronie Programu Kariera:https://www.programkariera.pl


 Szanowni Studenci,

informujemy, że dnia 25 marca 2021 r.  zostały zlecone przelewy stypendiów za miesiąc marzec br. [Aktualizacja - 22.03.2021]

Szanowni Studenci,

informujemy, że w dniach 19, 22, 23 marca 2021 r. (piątek, poniedziałek, wtorek) Biblioteka Wydziału przy ul. Krupniczej 3, będzie NIECZYNNA.

Za utrudnienia przepraszamy.Szanowni Studenci,

poniżej umieszczamy plan zajęć w semestrze letnim r. ak. 2020/21, dla poszczególnych grup zajęciowych (lat studiów):

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie

I stopień - licencjat

STACJONARNE

I rok II semestr

II rok IV semestr

III rok VI semestr (specjalność: Bezpieczeństwo i porządek publiczny)

III rok VI semestr (specjalność: Poszukiwanie osób i kryminalistyka)

NIESTACJONARNE

I rok II semestr

II rok IV semestr

III rok VI semestr (specjalność: Bezpieczeństwo i porządek publiczny)

III rok VI semestr (specjalność: Poszukiwanie osób i kryminalistyka)

II stopień - magisterskie

STACJONARNE

I rok II semestr

NIESTACJONARNE

I rok II semestr

II rok IV semestr (specjalność: Kryminalistyka i kryminologia)

II rok IV semestr (specjalność: Służby policyjne w systemie bezpieczeństwa państwa)


Filia w Katowicach WSBPI Apeiron

I stopień - licencjat

STACJONARNE

I rok II semestr

II rok IV semestr 

III rok VI semestr

NIESTACJONARNE

I rok II semestr

II rok IV semestr 

III rok VI semestr


Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu

I stopień - licencjat

NIESTACJONARNE

I rok II semestr Szanowni Studenci,

informujemy, że dnia 18 lutego 2021 r.  zostały zlecone przelewy stypendiów za miesiąc luty br.  Szanowni Studenci,

w zakładce "do pobrania" na USOSweb-ie znajdują się obowiązujące standardy pisania prac dyplomowych w WSBPI "Apeiron" w Krakowie. 

Standardy pisania pracy dyplomowej

 1. Standardy pisania pracy dyplomowej wraz z wymogami edytorskimi
 2. Załącznik 1a strona tytułowa - wzór (Kraków)
 3. Załącznik 1b strona tytułowa - wzór (Katowice)
 4. Załącznik 2 spis treści - przykład
 5. Załącznik 3 wstęp - przykład
 6. Załącznik 4 opis i przykłady elementów środowiska bezpieczeństwa - przykład
 7. Załącznik 5 zestawienie elementów pracy dyplomowej z przykładami


Szanowni Studenci,

poniżej podajemy terminy zajęć (zjazdów) dla studiów niestacjonarnych w semestrze letnim r. ak. 2020/21:

MARZEC: 12, 13, 14 oraz 26, 27, 28
KWIECIEŃ: 9, 10, 11 oraz 23, 24, 25
MAJ: 14, 15, 16 oraz 28, 29, 30
CZERWIEC: 4, 5, 6 oraz 18, 19, 20 Komunikat dot. terminów wypłat przyznanych stypendiów

Szanowni Studenci,

przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów WSBPI „Apeiron” w Krakowie, stypendia (socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, dla osób niepełnosprawnych i rektora) wypłacane są co miesiąc do ostatniego dnia każdego miesiąca, w okresie, na który zostały przyznane. Przy czym wypłata świadczenia za dany miesiąc następuje, gdy znajduje pokrycie w środkach zgromadzonych w funduszu stypendialnym. W sytuacji, gdy uczelnia nie otrzymała w danym miesiącu transzy dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki i w funduszu nie ma środków na wypłatę stypendiów, wypłata świadczenia za dany miesiąc następuje z opóźnieniem, niezwłocznie po otrzymaniu transzy dotacji.

W przypadku braku środków na wypłaty zostaną Państwo o tym poinformowani poprzez komunikat na niniejszej stronie. Szanowni Studenci,

informujemy, że dnia 21 stycznia 2021 r.  zostały zlecone przelewy stypendiów za miesiąc styczeń br.  Komunikat ws. składania prac dyplomowych

(dotyczy studentów ostatniego semestru studiów i powtarzających seminarium dyplomowe)

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, iż ostateczny termin składania prac dyplomowych upływa:

1 marca 2021 r. - OSTATECZNY 

Pracę dyplomową mogą składać tylko te osoby, które zaliczą sesję egzaminacyjno-zaliczeniową.
Student, który przystępuje do złożenia pracy dyplomowej musi mieć uregulowane wszystkie opłaty względem Uczelni. 
Opłata za dyplom 60 zł.

Wzór strony tytułowej (dla studentów uczących się w Krakowie) 

Wzór strony tytułowej (dla studentów uczących się w Katowicach)

Oświadczenie autorskie

Karta obiegowa (dla studentów uczących się w Krakowie)

Karta obiegowa (dla studentów uczących się w Katowicach)

W związku z trwającą obecnie sytuacją epidemiczną oraz w trosce o zdrowie Państwa jak i pracowników Uczelni, informujemy, iż złożenie do rejestracji pracy dyplomowej w dziekanacie Uczelni jest możliwe TYLKO I WYŁĄCZNIE po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na wizytę o danej godzinie.

Przypomnienie:

Dokumenty wymagane przy rejestracji pracy dyplomowej:
1. Kompletna karta obiegowa (kartę obiegową należy w pierwszej kolejności podbić w Bibliotece Jagiellońskiej/Śląskiej, następnie w Bibliotece Wydziału, reszta pozycji regulowana jest w Dziekanacie Wydziału. UWAGA! Student przed złożeniem pracy dyplomowej powinien mieć zaliczone obowiązkowe praktyki studenckie).

2. Cztery fotografie (45x65 mm) w stroju eleganckim.
3. Oświadczenie autora pracy dyplomowej.
4. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej (w twardej oprawie) – (strona tytułowa, spis treści, wykaz skrótów - jednostronnie, druk dwustronny od wstępu, numeracja stron na środku, marginesy z każdej strony 2,5 cm). 

5. Jedna płyta CD – na płycie nagrana praca w formacie .doc i .pdf, płyta opisana imieniem i nazwiskiem, numerem albumu oraz tytułem pracy dyplomowej. Płytę umieszczamy w papierowej kopercie przeznaczonej na płyty CD.
6. Raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA). Raport musi być zatwierdzony przez promotora pracy. Czynności związane z przepuszczeniem pracy dyplomowej przez system antyplagiatowy JSA dokonuje Promotor. 
7. Potwierdzenie dokonania wpłaty za dyplom (60 zł) wraz z ewentualnymi zaległościami finansowymi za studia.

Oświadczenie autora, wydruk z antyplagiatu nie łączymy z pracą dyplomową, składamy je oddzielnie!

Często popełniane błędy:
- nieprawidłowy wzór strony tytułowej,
- nieaktualna nazwa Wydziału, prawidłowa nazwa Wydziału to: Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych (dot. studentów z Krakowa), Filia w Katowicach (dot. studentów z Katowic).
- brak abstraktu, należy pamiętać o abstrakcie w języku polskim i angielskim (jest to krótkie streszczenie pracy). Abstrakt powinien być umieszczony na końcu pracy dyplomowej.

BRAK KTÓREGOKOLWIEK Z WYMIENIONYCH ELEMENTÓW LUB BŁĘDNIE WYPEŁNIONA DOKUMENTACJA BĘDZIE SKUTKOWAĆ NIEPRZYJĘCIEM PRACY DO REJESTRACJI!Szanowni Studenci,

poniżej przedstawiamy terminy zimowej sesji egzaminacyjnej. Terminy mogą ulec zmianie z przyczyn losowych i niezależnych od dziekanatu.

!!! Przypominamy, iż podczas sesji egzaminacyjnej należy posiadać sprawną kamerę oraz mikrofon !!!

SESJA EGZAMINACYJNA- semestr zimowy r. ak. 2020/2021:

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie

I stopień - licencjat

STACJONARNE

NIESTACJONARNE

II stopień - magisterskie

STACJONARNE

NIESTACJONARNE

Filia w Katowicach WSBPI Apeiron

STACJONARNE

NIESTACJONARNE

Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu

NIESTACJONARNE

 Szanowni Studenci,

w związku ze zbliżającą się zimową sesją egzaminacyjną, przypominamy, iż każdy student WSBPI „Apeiron” w Krakowie zobowiązany jest do uregulowania czesnego (włącznie z ratą bieżącą) oraz innych naliczonych opłat dodatkowych, których termin zapłaty upłynął przed przystąpieniem do zaliczenia, bądź egzaminu.

Studenci Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie aktualny stan należności za studia i dokonanych wpłat mogą sprawdzić – po zalogowaniu – na niniejszej stronie. Natomiast studenci Filii w Katowicach oraz Dolnośląskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu, w razie pytań proszeni są o kontakt z sekretariatem Filii.Szanowni Studenci,

informujemy, że przelewy stypendiów za okres od października do grudnia br. zostały zlecone 22 i 23 grudnia brSzanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Dziekanat Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych oraz Biblioteka WSBPiI „Apeiron” w Krakowie w dniach 23.12.2020 – 6.01.2021 r. będą NIECZYNNE.

Dziekanat Filii we Wrocławiu w okresie od 23.12.2020 r. – 6.01.2021 r. będzie NIECZYNNY.

Dziekanat Filii w Katowicach w dniach 24.12.2020 r. i 31.12.2020 r. będzie NIECZYNNY.

Za utrudnienia przepraszamy.Szanowni Studenci,

informujemy, że w dniach 18 grudnia (piątek) oraz 21 grudnia (poniedziałek) br. osoby, które w roku akademickim 2020/2021 złożyły wnioski o przyznanie świadczenia do Komisji Stypendialnej dla studentów WSBPI „Apeiron” w Krakowie, będą mogły odebrać decyzję stypendialną.

Decyzje należy odebrać w w/w dniach w godzinach pracy biura tj. od 9:00 do 16:50 (ul. Krupnicza 3, Kraków) – dot. studentów studiujących w Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie.

Wypłata przyznanych świadczeń nastąpi po odebraniu decyzji, złożeniu aktualnego oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach studiów (zał. nr 7 do regulaminu świadczeń) i uprawomocnieniu się decyzji. Studenci, którzy złożą dodatkowo oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, otrzymają przelewy w przyszłym tygodniu tj. do dnia 23.12.2020 r. [z wyrównaniem].KOMUNIKAT

w sprawie wysokości świadczeń w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Studenci,

informujemy, że na rok akademicki 2020/2021 określono następującą kwotę uprawniającą do otrzymania stypendium socjalnego oraz stawki świadczeń:

I.         Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2020/2021: 1051,70 zł (netto).

II.                Miesięczne stawki stypendium:

                              1.            dla osób niepełnosprawnych: 900 zł

                              2.            rektora: 750 zł

                              3.            socjalnego

a)      0,00 zł – 450,00 zł – 1100 zł

b)      450,01 zł – 750,00 zł – 900 zł

c)      750,01 zł – 1051,70 zł – 700 zł

                              4.            zwiększenie stypendium socjalnego: 300 zł

 III.             Zapomoga dla studentów może zostać przyznana w kwocie nie większej niż 2000 zł jednorazowo. KOMUNIKAT W SPRAWIE POSIEDZENIA KOMISJI STYPENDIALNEJ

Szanowni Studenci,

w środę 16 grudnia 2020 r. o godz. 10:00 przy ul. Krupniczej 3 w Krakowie odbędzie się posiedzenie Komisji Stypendialnej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, na którym będą rozpatrywane złożone wnioski o przyznanie świadczeń w roku akademickim 2020/2021.

Zgodnie z § 6 ust. 11 Regulaminu świadczeń dla studentów WSBPI „Apeiron” w Krakowie: „Student wnoszący o przyznanie świadczenia pomocy materialnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu (…) komisji w takim zakresie, w jakim dotyczy jego wniosku (…).” Dodatkowo na podstawie § 6 ust. 12 Regulaminu świadczeń: „Jeżeli student stawi się na posiedzenie (…) ma prawo do poprawiania swego wniosku oraz do składania oświadczeń i stosownych dokumentów (…).”.

Ponadto informujemy, że po posiedzeniu komisji studenci, którzy wnioskowali o przyznanie świadczenia, zostaną poinformowani smsem o możliwości odbioru decyzji stypendialnej z dziekanatu Wydziału/Filii.

 

Wypłata przyznanych świadczeń nastąpi po odebraniu decyzji, złożeniu aktualnego oświadczenia o niepobieraniu świadczenia na innym kierunku studiów (zał. nr 7 do regulaminu) i uprawomocnieniu się decyzji. Studenci, którzy złożą dodatkowo oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, otrzymają przelewy w grudniu przed świętami [z wyrównaniem].Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w poniedziałek 2 listopada br. Uczelnia będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy.Szanowni Studenci Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie,

informujemy, że w czasie najbliższego zjazdu (17 i 18 października br) przy ul. Rzeźniczej 4 w Krakowie nie będą przyjmowane wnioski o przyznanie świadczeń na rok akademicki 2020/2021.

Wnioski można składać w siedzibie Uczelni (ul. Krupnicza 3, Kraków) w następujących terminach od 20 do 23 oraz od 26 do 30 października br. od godz. 9:00 do 16:50 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Uczelni. 

Termin złożenia wniosku prosimy ustalić drogą elektroniczną, wysyłając propozycję (data, godzina) na adres e-mail: dziekanat2@apeiron.edu.pl.

Za utrudnienia przepraszamy. 

[Aktualizacja wpisu: 16.10.2020 r.]KOMUNIKAT

w sprawie komisji stypendialnych 

Szanowni Studenci,

Rada Studentów WSBPI „Apeiron” poszukuje studentów do komisji stypendialnej oraz odwoławczej komisji stypendialnej WSBPI „Apeiron” w Krakowie na rok akademicki 2020/2021 – komisja stypendialna rozpatruje wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi, natomiast odwoławcza komisja stypendialna rozpatruje odwołania od decyzji wydanych przez komisję stypendialną.

Komisje stypendialne powołuje Rektor na wniosek samorządu studenckiego. Przedstawicieli studentów do komisji wyłania samorząd studencki, przy czym do każdej z komisji na dany rok akademicki, samorząd studencki deleguje po trzech studentów ze studiów I i II stopnia.

Osoby zainteresowane zgłoszeniem na członka komisji stypendialnej proszone są o dostarczenie do dziekanatu (osobiście lub listownie) do dnia 23 października br. następujących dokumentów:

Zał. nr 10 do Regulaminu świadczeń – Oświadczenie kandydata na członka komisji stypendialnej

Klauzula informacyjna – członkowie komisji stypendialnej/odwoławczej komisji stypendialnej

Zawiadamiamy, że w przypadku niepowołania komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej wnioski o przyznanie świadczeń w roku akademickim 2020/2021 będą rozpatrywane przez Rektora WSBPI „Apeiron”. Szanowni Studenci,

poniżej umieszczamy plan zajęć w semestrze zimowym r. ak. 2020/21, dla poszczególnych grup zajęciowych (lat studiów):

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie

I stopień - licencjat

STACJONARNE

I rok I semestr

II rok III semestr

III rok V semestr (specjalność: Bezpieczeństwo i porządek publiczny)

III rok V semestr (specjalność: Poszukiwanie osób i kryminalistyka)

NIESTACJONARNE

I rok I semestr

II rok III semestr

III rok V semestr (specjalność: Bezpieczeństwo i porządek publiczny)

III rok V semestr (specjalność: Poszukiwanie osób i kryminalistyka)

II stopień - magisterskie

STACJONARNE

I rok I semestr

NIESTACJONARNE

I rok I semestr

II rok III semestr (specjalność: Kryminalistyka i kryminologia)

II rok III semestr (specjalność: Służby policyjne w systemie bezpieczeństwa państwa)


Filia w Katowicach WSBPI Apeiron

I stopień - licencjat

STACJONARNE

I rok I semestr

II rok III semestr 

III rok V semestr

NIESTACJONARNE

I rok I semestr

II rok III semestr

III rok V semestr

 Szanowni Studenci Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie,

informujemy, że osoby zainteresowane wnioskowaniem o przyznanie świadczenia na rok akademicki 2020/2021 (stypendium rektora, stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi) będą mogły złożyć dokumenty - po wcześniejszym ustaleniu terminu - w czasie zjazdu przy ul. Rzeźniczej 4 w Krakowie (sala nr 203) w następujących godzinach:

1/ 10.10.2020 r. (sobota) od godz. 13:00 do 17:00,

2/ 11.10.2020 r. (niedziela) od godz. 9:00 do 17:00.

Termin prosimy ustalić drogą elektroniczną, wysyłając propozycję (data, godzina) na adres e-mail: dziekanat2@apeiron.edu.pl. Terminy zjazdów/zajęć na Teams dla studentów studiów niestacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21

PAŹDZIERNIK: 10 – INAUGURACJA, 11 oraz 16, 17, 18
LISTOPAD: 13, 14, 15 oraz 27, 28, 29
GRUDZIEŃ: 11, 12, 13 oraz 18, 19, 20
STYCZEŃ: 15, 16, 17 oraz 29, 30, 31

 

LUTY: 4, 5, 6, 7 oraz 19, 20, 21 (sesja)KOMUNIKAT

Szanowni Studenci,

poniżej publikujemy Regulamin świadczeń dla studentów WSBPI „Apeiron”, który wchodzi w życie 1 października 2020 r. wraz z załącznikami do regulaminu oraz Zarządzenie R/D/Z nr 13/2019/2020 Rektora WSBPI "Apeiron" w Krakowie z dnia 28 września 2020 r. 

Regulamin świadczeń dla studentów WSBPI Apeiron w Krakowie - od 1.10.2020 r.

Zarządzenie Rektora

ZAŁĄCZNIKI:

             1.     Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.

         1.1      Zasady ustalania składu rodziny i dochodu studenta.

         1.2     Oświadczenie o dochodzie z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

         1.3     Oświadczenie o dochodzie niepodlegającemu opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

         1.4     Oświadczenie o liczbie miesięcy osiągania dochodu.

         1.5     Oświadczenie o braku zmiany sytuacji materialnej w rodzinie studenta.

         1.6     Oświadczenie o utracie dochodu.

         1.7     Oświadczenie o uzyskaniu dochodu.

         1.8     Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego.

         1.9     Wykaz złożonych dokumentów.

             2.     Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych.

             3.     Wniosek o przyznanie stypendium rektora.

             4.     Wniosek o przyznanie zapomogi.

             5.     Klauzula informacyjna.

             6.     Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych.

             7.     Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

             8.     Oświadczenie – wzór.

             9.     Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych.

          10.     Oświadczenie kandydata na członka komisji stypendialnej.

Terminy składania wniosków o przyznanie świadczeń w roku akademickim 2020/2021:

1/ stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora – od 1 do 31 października br.;

2/ zapomoga – wnioski można składać 2 razy w roku, nie później niż do upływu trzech miesięcy licząc od dnia zdarzenia powodującego trudną sytuację życiową.

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2020/2021: 1051,70 zł (netto).

Przyznanie świadczenia odbywa się na wniosek studenta, składany we właściwym sekretariacie Wydziału/Filii (wniosek wraz z załącznikami można również przesłać listem poleconym na adres Wydziału/Filii).

WAŻNE: Do wniosku o przyznanie świadczenia dołącza się odpowiednie do rodzaju wniosku załączniki i oświadczenia. Dokumenty należy przedłożyć w oryginale albo kserokopii (oryginał dokumentu do wglądu). Kopię dokumentu może uwierzytelnić pracownik sekretariatu Wydziału/Filii przyjmujący wniosek, notariusz lub instytucja, która dokument wydała. Dokumenty składane w języku obcym muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W związku z trwającą obecnie sytuacją epidemiczną oraz w trosce o zdrowie Państwa jak i pracowników Uczelni, prosimy o wcześniejsze umówienie terminu złożenia dokumentów drogą elektroniczną:

KRAKÓW (Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych): dziekanat2@apeiron.edu.pl

KATOWICE (Filia WSBPI „Apeiron”): rekrutacja.katowice@apeiron.edu.pl

WROCŁAW (Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych): wroclaw@apeiron.edu.plSzanowni Absolwenci Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych oraz Filii WSBPI Apeiron w Katowicach!

Serdecznie zapraszamy Was na uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom.

Gala odbędzie się 9 października 2020 r., o godzinie 15.00 w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha przy ul. Marii Konopnickiej 26 w Krakowie.Szanowni Studenci,

poniżej publikujemy aktualny wzór wniosku o wystawienie faktury za dokonaną wpłatę wraz z zarządzeniami Kanclerza WSBPI "Apeiron" w Krakowie w sprawie zasad wystawiania faktur potwierdzających wniesienie opłat za usługi edukacyjne.

 

Wniosek o wystawienie faktury

Zarządzenie Kanclerza nr 6/2017/2018

Zarządzenie Kanclerza nr 16/2019/2020Szanowni Studenci,

serdecznie zapraszamy na uroczystą Inaugurację roku akademickiego 2020-2021, która odbędzie się w dniu
10 października 2020 r. w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha przy ul. Marii Konopnickiej 26 w Krakowie:

 • godz. 10.00 – studenci I roku studiów niestacjonarnych I stopnia Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie oraz studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Filii w Katowicach WSBPI „Apeiron”,
 • godz. 12.00 – studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie oraz studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia na uroczystość drogą elektroniczną, mail: inauguracja@apeiron.edu.pl
W treści maila proszę wpisać swoje imię i nazwisko oraz tryb studiów (I stopień – licencjackie lub II stopień – magisterskie).

 

Poniżej zamieszczamy link do materiału filmowego z ubiegłorocznej gali.

APEIRON Inauguracja roku akademickiego 2019/2020Szanowni Studenci,

poniżej publikujemy Zarządzenie Rektora WSBPI "Apeiron" w Krakowie nr 15/2019/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 - zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Zarządzenie

 KOMUNIKAT

Szanowni Studenci,

pod koniec września br. na niniejszej stronie zostaną umieszczone wzory wniosków o przyznanie świadczeń w roku akademickim 2020/2021 oraz Regulamin świadczeń dla studentów WSBPI „Apeiron” wraz z załącznikami – aktualnie obowiązujące dokumenty znajdują się na stronie Uczelni pod adresem https://apeiron.edu.pl/strefa-studenta/stypendia/.

Terminy składania wniosków o przyznanie świadczeń w roku akademickim 2020/2021:

1/ stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora – od 1 do 31 października br.;

2/ zapomoga – wnioski można składać 2 razy w roku, nie później niż do upływu trzech miesięcy licząc od dnia zdarzenia powodującego trudną sytuację życiową.

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2020/2021: 1051,70 zł (netto).

Przyznanie świadczenia odbywa się na wniosek studenta, składany we właściwym sekretariacie Wydziału/Filii (wniosek wraz z załącznikami można również przesłać listem poleconym na adres Wydziału/Filii).

WAŻNE: Do wniosku o przyznanie świadczenia dołącza się odpowiednie do rodzaju wniosku załączniki i oświadczenia. Dokumenty należy przedłożyć w oryginale albo kserokopii (oryginał dokumentu do wglądu). Kopię dokumentu może uwierzytelnić pracownik sekretariatu Wydziału/Filii przyjmujący wniosek, notariusz lub instytucja, która dokument wydała. Dokumenty składane w języku obcym muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W związku z trwającą obecnie sytuacją epidemiczną oraz w trosce o zdrowie Państwa jak i pracowników Uczelni, prosimy o wcześniejsze umówienie terminu złożenia dokumentów drogą elektroniczną:

KRAKÓW (Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych): dziekanat2@apeiron.edu.pl

KATOWICE (Filia WSBPI „Apeiron”): rekrutacja.katowice@apeiron.edu.pl

 

WROCŁAW (Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych): wroclaw@apeiron.edu.pl

 Szanowni Studenci,

w nadchodzącym miesiącu sierpniu będziemy wymieniać legitymacje papierowe (książeczkowe) na legitymacje elektroniczne (karta plastikowa), w związku z tym prosimy o dostarczenie do dziekanatu przy ul. Krupniczej 3 w Krakowie:

zdjęcie w postaci elektronicznej (plik zapisany w formacie JPG na płycie CD, zdjęcie powinno mieć rozmiar 236×295 pikseli, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, rozmiar pliku nie większy niż 50 kilobajtów)

potwierdzenie przelewu na kwotę 25 zł (opłata za legitymacje elektroniczną).

Zdjęcie w formie elektronicznej oraz potwierdzenie przelewu można również wysłać na e-mail: apeiron@apeiron.edu.pl

Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Dziekanat WSBPI ApeironSzanowni Studenci,

informujemy, że ze względu na obecną sytuację epidemiczną ostateczny termin złożenia dokumentów związanych z zaliczeniem praktyk studenckich został przesunięty do 30 września br.Szanowni Studenci,

informujemy, że dnia 1 lipca 2020 r.  zostały zlecone przelewy stypendiów za miesiąc lipiec br. Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, iż Biblioteka WSBPI „Apeiron” w Krakowie jest czynna w następujących terminach:

8, 9 i 10 czerwca 2020 r. w godz. od 9:00 do 17:00, oraz

od 15 czerwca 2020 r. w poniedziałki i czwartki w godz. od 9:00 do 17:00.

Prosimy o zwrot wypożyczonych książek do najbliższej środy tj. 10 czerwca – po tym terminie będzie wznowione naliczanie kar za przetrzymanie książek wypożyczonych z biblioteki. Szanowni Studenci,

informujemy, że dnia 2 czerwca 2020 r.  zostały zlecone przelewy stypendiów za miesiąc czerwiec br. Szanowni Studenci,

poniżej publikujemy Zarządzenie Kanclerza WSBPiI "Apeiron" w Krakowie nr 11/2019/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie promocji w opłatach dla kandydatów na studia drugiego stopnia będących absolwentami Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie - zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

ZarządzenieSzanowni Studenci,

zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ważności legitymacji studenckich:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego

 


Szanowni Studenci,

informujemy, że dnia 11 maja 2020 r.  - po otrzymaniu V transzy dotacji z MNiSW w 2020 r. - zostały zlecone przelewy stypendiów za miesiąc maj br. Szanowni Studenci,

informujemy, iż dnia 15 kwietnia 2020 r.  - po otrzymaniu IV transzy dotacji z MNiSW w 2020 r. - zostały zlecone przelewy stypendiów za miesiąc kwiecień br. ZAPOMOGI DLA STUDENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZEJŚCIOWO W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ

Informujemy, że studenci, którzy – w związku z epidemią koronawirusa – znaleźli się przejściowo w sytuacji, w której jest im trudniej regulować opłaty wynikające z umowy dotyczącej kształcenia na Uczelni, mogą wnioskować do Komisji Stypendialnej WSBPI „Apeiron” w Krakowie o pomoc w postaci jednorazowej zapomogi z funduszu stypendialnego.

Konsultacje w Ministerstwie pozwalają sądzić, że w jakimś zakresie pomoc taka będzie mogła nastąpić – na miarę możliwości polskiego budżetu.

Świadczenia dla studentów pochodzą z budżetu państwa w ramach dotacji. Nasza Uczelnia zwróciła się do Ministra o zwiększenie dotacji na fundusz stypendialny na 2020 r., by przyznać wsparcie finansowe studentom, którzy utracili dochody z powodu epidemii.

Student może ubiegać się o jednorazową zapomogę zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, uzasadniając wniosek utratą przez siebie lub członka swej rodziny dochodu, z powodu ograniczeń pracodawcy związanych z epidemią koronawirusa.

WAŻNE: Zapomoga jest przyznawana na udokumentowany wniosek. Każdy wniosek podlega indywidualnemu rozpatrzeniu w oparciu o sytuację konkretnego studenta.

Wniosek o przyznanie zapomogi (zał. nr 4 do regulaminu), oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów (zał. nr 5 do regulaminu) i dokumenty potwierdzające opisane we wniosku okoliczności, należy dostarczyć do Komisji Stypendialnej WSBPI „Apeiron” w Krakowie:

      1/            wysyłając listem poleconym na adres:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie

ul. Krupnicza 3

31-123Kraków 

      2/            wysyłając na Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP) Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie: /ApeironKrk/SkrytkaESP 

      3/            wysyłając dokumenty podpisane PROFILEM ZAUFANYM na adres e-mail: dziekanat2@apeiron.edu.pl, więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/podpisz-dowolny-dokument-wykorzystaj-do-tego-profil-zaufany

Na stronie Uczelni pod adresem https://apeiron.edu.pl/strefa-studenta/stypendia/znajdą Państwo aktualny Regulamin świadczeń dla studentów WSBPI „Apeiron” w Krakowie wraz z załącznikami do regulaminu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 663 350 870 lub mailowy dziekanat2@apeiron.edu.pl, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 16:00.  Szanowni Studenci,

 

w związku z rozpoczęciem zajęć w trybie online, poprzez oprogramowanie Microsoft Teams, poniżej udostępniamy dodatkowe informacje dot. korzystania z tego oprogramowania.

 

Microsoft Teams

Szanowni Studenci,

w związku z rozpoczęciem zajęć w trybie online, poprzez oprogramowanie Microsoft Teams, udostępniamy krótką instrukcję obsługi, która wyjaśni podstawowe funkcje związane z wspomnianym oprogramowaniem.

 

Microsoft Teams – prowadzenie wideokonferencji Szanowni Studenci,

w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego wszelkie sprawy np. zaświadczenia, pytania i kwestie problematyczne należy rozwiązywać telefonicznie (12/4223068, 663-350-870) lub mailowo (apeiron@apeiron.edu.pl).

 

Wiemy, jak ważne jest zachowanie elastyczności i mobilności, szczególnie w przypadku pojawiających się zagrożeń. W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą.

 

#ZOSTANWDOMU Szanowni Studenci,
uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora nr 10/2019/2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 wśród studentów i pracowników WSBPiI "Apeiron" w Krakowie z dnia 25 marca 2020 r.

Zarządzenie Rektora WSBPI "Apeiron" nr 10/2019/2020KOMUNIKAT

Szanowni Studenci,

§  Uprzejmie informujemy, że z uwagi na zalecone przez nasze ministerstwo zamknięcie Biblioteki WSBPiI „Apeiron” w Krakowie, wypożyczone przez Państwa książki będą automatycznie prolongowane do dnia 14 kwietnia 2020 r. 

§  W związku z czasowym zawieszeniem zajęć dydaktycznych kształcenie na studiach odbywa się – zgodnie z wytycznymi rządu – w systemie zdalnym. Wykłady nauczycieli akademickich wysyłane są przez Kancelarię Rektora w formie elektronicznej, na podane adresy e-mail. 

§  Odpowiedzi na pytania zadane przez wykładowców prosimy przesyłać na ich maile w celu uzyskania ocen cząstkowych do zaliczenia przedmiotów. Dzięki temu możliwe jest kontynuowanie procesu kształcenia z pominięciem bezpośredniego kontaktu studentów
i nauczycieli akademickich.

Sekretariaty są dla Państwa dostępne w następujących dniach:

§  Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie: poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godz. 7:00 do 17:00;

§  Filia w Katowicach: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00.

W celu załatwienia spraw zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Przypominamy, że raty czesnego za studia należy regulować w terminach określonych w zawartych z Uczelnią umowach edukacyjnych (do 5-go marca, 5-go kwietnia, itd.).*

Po zalogowaniu na niniejszej stronie mogą się Państwo zapoznać z aktualnym stanem należności za studia oraz zweryfikować dokonane przez Państwa wpłaty (w zakładce DLA STUDENTÓW/PŁATNOŚCI).

Prosimy o zachowanie akademickiej samodyscypliny i solidarność w walce z koronawirusem oraz walce o dobre oceny i udaną promocję na następny rok studiów.

Staramy się o nieprzedłużenie procesu kształcenia i zaliczeń do końca lipca. Dlatego też zarządza się i jednocześnie prosi o terminową realizację wszystkich powyższych elementów organizacyjnych.

Życzymy dużo zdrowia i owocnych rezultatów nauki w formie on-line.


* do 5-go kwietnia 2020 r. – rata czesnego za semestr letni w roku akademickim 2019/2020

do 5-go dnia każdego miesiąca – w przypadku wyboru płatności czesnego rozłożonego na 12 rat

do 5-go kwietnia, maja i czerwca 2020 r.  – w przypadku wyboru płatności czesnego rozłożonego na 9 rat 

 Komunikat (pdf) Szanowni Studenci,

informujemy, że Biblioteka WSBPI Apeiron będzie nieczynna do 14 kwietnia 2020 r.Szanowni Studenci,

informujemy, iż dnia 18 marca 2020 r.  - po otrzymaniu III transzy dotacji z MNiSW w 2020 r. - zostały zlecone przelewy stypendiów za miesiąc marzec br. Szanowni Studenci,

w związku z obecną sytuacją epidemiczną informujemy, że Biblioteka WSBPI Apeiron będzie nieczynna dla studentów w okresie od 17 marca do 25 marca 2020 r.

 Szanowni Studenci,

na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 420) w związku z obecną sytuacją epidemiczną informujemy, że legitymacje studenckie których ważność upływa w dniu 31 marca 2020 r., zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności dodatkowego ich potwierdzenia.

 Szanowni Studenci,

przekazujemy poniżej materiały edukacyjne o koronawirusie w wersji elektronicznej, jak również link do spotu w celu wykorzystania.
Zachęcamy do zapoznania się,

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s

Komunikat Ministerstwa Zdrowia oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 Szanowni Studenci,
uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora w sprawie czasowego zawieszenia zajęć dydaktycznych w Uczelni dla studentów I i II stopnia, słuchaczy studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia w terminie
od 12 marca do 25 marca 2020 r.

Zarządzenie Rektora WSBPI "Apeiron" nr 8/2019/2020

 Szanowni Studenci,
uprzejmie prosimy o wysłanie do dnia 11 marca br. na adres e-mail: 
apeiron@apeiron.edu.pl Państwa aktualnych danych kontaktowych – nr telefonu oraz adresu e-mail, w celu ewentualnych działań prewencyjnych na wypadek sytuacji kryzysowych.

Sprawa jest pilna. Terminy zgrupowania szkoleniowego kwiecień – maj 2020 r.:

(2 rok) I turnus od 26 do 29 kwietnia 2020 r. – studenci III i IV semestru bw niestacjonarne

(1 rok) II turnus od 29 kwietnia do 3 maja 2020 r. – studenci II semestru bw niestacjonarne Kraków

(1 rok) III turnus od 3 do 7 maja 2020 r. – studenci II semestru bw stacjonarne Kraków + studenci II semestru bw stacjonarne Katowice + studenci II semestru bw niestacjonarne Katowice

(2 rok) IV turnus od 7 do 10 maja 2020 r. – studenci III i IV semestru bw stacjonarne Kraków + studenci IV semestru bw stacjonarne Katowice + studenci III i IV semestru bw niestacjonarne Katowice

 

Miejsce:

Centrum Wypoczynku JordaNovaadres: 33-388 Gołkowice Górne 163

 Szanowni Studenci,

poniżej publikujemy Zarządzenie Kanclerza WSBPiI "Apeiron" w Krakowie nr 6/2017/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad wystawiania faktur potwierdzających wniesienie opłat za usługi edukacyjne oraz wniosek o wystawienie faktury za dokonaną wpłatę

 

Zarządzenie

Wniosek

 Terminy seminarium dyplomowego (6,7,8 marzec 2020 r.):

I stopień

II stopień

 

PLANY ZAJĘĆ (zawierające rozkład sal) dla studentów studiów niestacjonarnych (6,7,8 oraz 20,21,22 marzec 2020 r.) - Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych

studia I stopnia

II sem

IV sem

VI sem - sp. bezpieczeństwo i porządek publiczny

VI sem - sp. poszukiwanie osób i kryminalistyka

studia II stopnia

II sem

IV sem - sp. kryminalistyka i kryminologia

IV sem - sp. służby policyjne w systemie bezpieczeństwa państwa

 Szanowni Studenci,

z przyczyn losowych nastąpiły zmiany w planie zajęć dla studentów - FILIA W KATOWICACH.

Zaktualizowana wersja planów w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020:

studia stacjonarne

I rok, II sem, II rok IV

III rok, VI

studia niestacjonarne

I rok II sem i II rok, IV sem

III rok, VI sem

 Szanowni Studenci,

poniżej publikujemy Zarządzenie Kanclerza WSBPiI "Apeiron" w Krakowie nr 7/2019/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie okresowej promocji w opłatach dla kandydatów na studia drugiego stopnia będących absolwentami Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie - zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

ZarządzeniePoszukujemy osób zainteresowanych współpracą z WSBPI Apeiron w Krakowie:

Asystentów Instruktora Sztuk Walki oraz Taktyk i Technik Interwencji

      ·  z kilkuletnim treningiem Karate lub Ju-jitsu,

      ·  osoby dyspozycyjne w tygodniu,

      ·  z prawem jazdy kat. B,

      ·  komunikatywne,

      ·  predyspozycje instruktorskie, przywódcze.

Kandydatów prosimy o przesyłanie swoich aplikacji na maila: rekrutacja@apeiron.edu.pl

Kontakt preferowany – mailowy. Po wybraniu kandydatów będziemy się indywidualnie – telefonicznie kontaktować z osobami, celem umówienia na spotkanie ws. współpracy.

Termin zgłoszeń do 8 marca br.Godziny otwarcia sekretariatu Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie

poniedziałek:  9:00 – 17:00

wtorek:  dziekanat nieczynny

środa:  9:00 – 17:00

czwartek:  9:00 – 17:00

piątek: 9:00 – 17:00

sobota (zjazdowa - ul. Rzeźnicza 4): 9:00 – 17:00

niedziela (zjazdowa - ul. Rzeźnicza 4): 9:00 – 17:00PLANY ZAJĘĆ dla studentów studiów niestacjonarnych (semestr letni w roku akademickim 2019/2020) - Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych

studia I stopnia

II sem

IV sem

VI sem - sp. bezpieczeństwo i porządek publiczny

VI sem - sp. poszukiwanie osób i kryminalistyka

studia II stopnia

II sem

IV sem - sp. kryminalistyka i kryminologia

IV sem - sp. służby policyjne w systemie bezpieczeństwa państwa

Plany wraz z numerami sal będą aktualizowane i publikowane przed każdym zjazdem.

WAŻNE! Plany zajęc mogą ulec zmianie z przyczyn losowych, niezależnych od dziekanatu Uczelni.PLANY ZAJĘĆ dla studentów studiów stacjonarnych (semestr letni w roku akademickim 2019/2020) - Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych

studia I stopnia

II sem

IV sem

VI sem - sp. bezpieczeństwo i porządek publiczny

VI sem - sp. poszukiwanie osób i kryminalistyka

WAŻNE! Plany zajęc mogą ulec zmianie z przyczyn losowych, niezależnych od dziekanatu Uczelni.PLANY ZAJĘĆ dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (semestr letni w roku akademickim 2019/2020) - Filia w Katowicach WSBPiI "Apeiron" w Krakowie

studia stacjonarne

I rok, II sem, II rok IV

III rok, VI

studia niestacjonarne

I rok II sem i II rok, IV sem

III rok, VI sem

WAŻNE! Plany zajęc mogą ulec zmianie z przyczyn losowych, niezależnych od dziekanatu Uczelni.Szanowni Studenci,

informujemy, iż dnia 14 lutego 2020 r.  - po otrzymaniu II transzy dotacji z MNiSW w 2020 r. - zostały zlecone przelewy stypendiów za miesiąc luty br. 

 Szanowni Studenci,

w związku ze zbliżającą się zimową sesją egzaminacyjną, przypominamy, iż każdy student WSBPiI „Apeiron” w Krakowie zobowiązany jest do uregulowania czesnego (włącznie z ratą bieżącą) oraz innych naliczonych opłat dodatkowych, których termin zapłaty upłynął przed przystąpieniem do zaliczenia, bądź egzaminu.

Studenci Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych aktualny stan należności za studia i dokonanych wpłat mogą sprawdzić – po zalogowaniu – na niniejszej stronie. Natomiast studenci Filii w Katowicach, w razie pytań proszeni są o kontakt z sekretariatem Filii.Komunikat dot. wypłaty stypendiów

Szanowni Studenci,

zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów WSBPiI „Apeiron” w Krakowie, stypendia (socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, dla osób niepełnosprawnych i rektora) wypłacane są co miesiąc do ostatniego dnia każdego miesiąca, w okresie, na który zostały przyznane. Przy czym „wypłata świadczenia za dany miesiąc następuje, gdy znajduje pokrycie w środkach zgromadzonych w funduszu stypendialnym. W sytuacji, gdy uczelnia nie otrzymała w danym miesiącu transzy dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i w funduszu nie ma środków na wypłatę stypendiów dla studentów, wypłata świadczenia za dany miesiąc następuje z opóźnieniem, niezwłocznie po otrzymaniu transzy dotacji.”

W związku z powyższym informujemy, iż stypendia za miesiąc STYCZEŃ br. zostaną przelane po otrzymaniu pierwszej transzy dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rok 2020.

[Wpis z dnia 20.01.2020 r.] 

 

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)