Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 9 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 5 dni temu


Szanowni Studenci,

w związku ze zbliżającą się letnią sesją egzaminacyjną przypominamy, iż każdy student WSBPI „Apeiron” w Krakowie zobowiązany jest do uregulowania czesnego (włącznie z ratą bieżącą) oraz innych naliczonych opłat dodatkowych, których termin zapłaty upłynął, przed przystąpieniem do zaliczenia/egzaminu.

Studenci Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie aktualny stan należności za studia/wpłat mogą sprawdzić – po zalogowaniu – na niniejszej stronie. Natomiast studenci Filii w Katowicach oraz Dolnośląskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu, w razie pytań proszeni są o kontakt z dziekanatem Filii.Szanowni Studenci, 

informujemy, że przelewy stypendiów za maj 2022 r. zostały zlecone 10 maja br Szanowni Studenci,

Informujemy, iż dziekanat Filii we Wrocławiu  będzie nieczynny w dniu 2 maja br.Szanowni Państwo,

poniżej przesyłamy harmonogram zajęć teoretycznych dla modułu podstawowego i modułu podoficerskiego:

MODUŁ PODSTAWOWY:

7 maja godz. 10.00 - 15.30 

9 maja godz. 18.00 - 20.15

10 maja godz. 18.00 - 20.15 

MODUŁ PODOFICERSKI:

20 maja godz. 16.00 - 21.30 

21 maja godz. 8.00 - 13.30

Wszystkie zajęcia będą odbywać się na platformie MS TEAMS

Obecność na zajęciach obowiązkowa!!!Szanowni Studenci,

informujemy, że przelewy stypendiów za kwiecień 2022 r. zostały zlecone 22 kwietnia br Szanowni Studenci,

poniżej publikujemy Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad przeprowadzania i organizacji egzaminu dyplomowego – licencjackiego, na studiach I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w roku akademickim 2021/2022: 

Zarządzenie 


 

Szanowni Studenci,

Informujemy, iż dziekanat Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie będzie nieczynny w dniach od 15.04.2022 r. do 20.04.2022 r.

Dziekanat Filii w Katowicach i Filii we Wrocławiu jest dostępny bez zmian.

 

Życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych!Szanowni Studenci,

poniżej umieszczamy Zarządzenie JM Rektora nr 5 /2021/2022 z dnia 29.03.2022 r. w sprawie aktualizacji przeprowadzenia i organizacji projektu licencjackiego w ramach przedmiotu seminarium dyplomowe (III rok I stopnia).

Zarządzenie JM Rektora nr 5 /2021/2022 z dnia 29.03.2022 r. 

Terminy zgrupowania szkoleniowego kwiecień – maj 2022 r.

 

Miejsce:

Centrum Wypoczynku JordaNova,

adres: 33-388 Gołkowice Górne 163

 

·      (II rok) I turnus od 19 do 21 kwietnia 2022 r. – studenci II roku BW niestacjonarne i stacjonarne Kraków, Katowice, Wrocław

przyjazd: 19.04., zbiórka godz. 10.00

wyjazd: 21.04. godz. 16.00/17.00

·      (I rok) II turnus od 4 do 6 maja 2022 r. – studenci I roku BW stacjonarne Kraków, I roku stacjonarne i niestacjonarne Katowice

przyjazd: 4.05., zbiórka godz. 12.00

wyjazd: 6.05. godz. 16.00/17.00

·      (I rok) III turnus od 7 do 9 maja 2022 r. studenci I roku BW niestacjonarne Kraków, I roku stacjonarne i niestacjonarne Wrocław

przyjazd: 7.05., zbiórka godz. 10.00

wyjazd: 9.05. godz. 10.00

 

Opłata 560 zł.

Płatności można dokonać w całości (termin 8.04.2022 r.)

lub w dwóch ratach:

1-sza rata 360 zł płatna do 8.04.2022 r.

2-ga rata 200 zł płatna do 15.04.2022 r. 

 Szanowni Studenci,

informujemy, że przelewy stypendiów za marzec 2022 r. zostały zlecone 8 marca br Szanowni Studenci,

poniżej umieszczamy plan zajęć na semestr letni r. ak. 2021/22, dla poszczególnych grup zajęciowych (lat studiów):

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie

I stopień - licencjat

STACJONARNE

I rok II semestr (aktualizacja 7.03)

II rok IV semestr

III rok VI semestr (specjalność: Poszukiwanie osób i kryminalistyka)

NIESTACJONARNE

I rok II semestr

II rok IV semestr

III rok VI semestr (specjalność: Bezpieczeństwo i porządek publiczny)

III rok VI semestr (specjalność: Poszukiwanie osób i kryminalistyka)

III rok VI semestr (specjalność: Detektywistyka)

II stopień - magisterskie

NIESTACJONARNE

I rok II semestr

II rok IV semestr (specjalność: Kryminalistyka i kryminologia)

II rok IV semestr (specjalność: Służby policyjne w systemie bezpieczeństwa państwa)

Filia w Katowicach WSBPI Apeiron

I stopień - licencjat

STACJONARNE

I rok II semestr

NIESTACJONARNE

I rok II semestr

II rok IV semestr 

III rok VI semestr

Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu

I stopień - licencjat

STACJONARNE

I rok II semestr

NIESTACJONARNE

I rok II semestr 

 II rok IV semestr 

WAŻNE! Plany zajęć mogą ulec zmianie z przyczyn losowych, niezależnych od dziekanatu Uczelni.Szanowni Studenci,

informujemy, że przelewy stypendiów za luty 2022 r. zostały zlecone 15 lutego br Szanowni Studenci,

poniżej podajemy terminy zjazdów/zajęć, które będą realizowane w semestrze letnim r. ak. 2021/2022

Studia I i II stopnia, niestacjonarne

MARZEC: 11, 12, 13 oraz 25, 26, 27

KWIECIEŃ: 8, 9, 10 oraz 22, 23, 24

MAJ: 13, 14, 15 oraz 27, 28, 29

CZERWIEC: 10, 11, 12 oraz 24, 25, 26  

Komunikat ws. składania prac dyplomowych

Szanowni Studenci,

przypominamy, iż ostateczny termin składania prac dyplomowych w obecnym semestrze, tj. zimowym r. ak. 2021/22 upływa dnia 

28 lutego 2022 r. (obrony prac dyplomowych przewidziane w marcu 2022 r.)

Wzór strony tytułowej (dla studentów uczących się w Katowicach)

Oświadczenie autorskie

Karta obiegowa (dla studentów uczących się w Krakowie)

Karta obiegowa (dla studentów uczących się w Katowicach)

W związku z trwającą obecnie sytuacją epidemiczną oraz w trosce o zdrowie Państwa jak i pracowników Uczelni, informujemy, iż złożenie do rejestracji pracy dyplomowej w dziekanacie Uczelni jest możliwe TYLKO I WYŁĄCZNIE po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na wizytę o danej godzinie.

Pracę dyplomową mogą składać tylko te osoby, które zaliczą sesję egzaminacyjno-zaliczeniową.
Student, który przystępuje do złożenia pracy dyplomowej musi mieć uregulowane wszystkie opłaty względem Uczelni (czesne, opłaty dodatkowe - zgodnie z naliczeniami dostępnymi w USOSweb - po zalogowaniu się na swoje konto studenckie). 

Przypomnienie:
Dokumenty wymagane przy rejestracji pracy dyplomowej:
1. Kompletna karta obiegowa (kartę obiegową należy w pierwszej kolejności podbić w Bibliotece Jagiellońskiej, lub odpowiednio w Bibliotece Śląskiej, następnie w Bibliotece Wydziału, reszta pozycji regulowana jest w Dziekanacie Wydziału/Filii. 
UWAGA! Student przed złożeniem pracy dyplomowej powinien mieć zaliczone obowiązkowe praktyki studenckie!
2. Oświadczenie autora pracy dyplomowej.
3. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej (w twardej oprawie) – (strona tytułowa, spis treści, wykaz skrótów - jednostronnie, druk dwustronny od wstępu, numeracja stron na środku, marginesy z każdej strony 2,5 cm). 
4. Jedna płyta CD – na płycie nagrana praca w formacie edytowalnym .doc (lub .docx) oraz .pdf, płyta opisana imieniem i nazwiskiem, numerem albumu oraz tytułem pracy dyplomowej. Płytę umieszczamy w papierowej kopercie przeznaczonej na płyty CD.
5. Raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA). Raport musi być zatwierdzony przez promotora pracy. Czynności związane z przepuszczeniem pracy dyplomowej przez system antyplagiatowy JSA dokonuje Promotor. 

Oświadczenie autora, kartę obiegową, wydruk raportu JSA nie łączymy z pracą dyplomową, składamy je oddzielnie!

 Często popełniane błędy:
- nieprawidłowy wzór strony tytułowej,
- nieaktualna nazwa Wydziału, prawidłowa nazwa Wydziału to: Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych (dot. studentów z Krakowa), Filia w Katowicach (dot. studentów z Katowic).
- brak abstraktu, należy pamiętać o abstrakcie w języku polskim i angielskim (jest to krótkie streszczenie pracy). Abstrakt powinien być umieszczony na końcu pracy dyplomowej.

BRAK KTÓREGOKOLWIEK Z WYMIENIONYCH ELEMENTÓW LUB BŁĘDNIE WYPEŁNIONA DOKUMENTACJA BĘDZIE SKUTKOWAĆ NIEPRZYJĘCIEM PRACY DO REJESTRACJI !!!Szanowni Studenci,

informujemy, że w dniu 31 stycznia 2022 r. Biblioteka WSBPI "Apeiron" w Krakowie będzie NIECZYNNA.

Za utrudnienia przepraszamy.Szanowni Studenci Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie,

trwają zapisy u Starostów grup (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia) na seminarium prac dyplomowych przygotowywanych metodą projektu licencjackiego.

Listy promotorów znajdują się u Starostów - uprzejmie prosimy o zapisywanie się do wybranych promotorów na semiarium do dnia 30 stycznia br. do godz. 14:00.

Zarządzenie Rektora w sprawie przygotowywania projektów licencjackich

Praca Dyplomowa w formie projektu - opis

Promotorzy - listaSzanowni Studenci,

informujemy, że przelewy stypendiów za styczeń 2022 r. zostały zlecone 25 stycznia br [Aktualizacja - 24.01.2022]
 

Szanowni Studenci,

poniżej przedstawiamy terminy zimowej sesji egzaminacyjnej r. ak. 2021/2022. Terminy mogą ulec zmianie z przyczyn losowych i niezależnych od dziekanatu Uczelni.

Filia w Katowicach WSBPI Apeiron:

I stopień - licencjat

STACJONARNE

NIESTACJONARNE

Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu:

I stopień - licencjat

STACJONARNE

NIESTACJONARNE

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie:

I stopień - licencjat

STACJONARNE

NIESTACJONARNE

II stopień - magisterskieSzanowni Studenci,

w związku ze zbliżającą się zimową sesją egzaminacyjną przypominamy, iż każdy student WSBPI „Apeiron” w Krakowie zobowiązany jest do uregulowania czesnego (włącznie z ratą bieżącą) oraz innych naliczonych opłat dodatkowych, których termin zapłaty upłynął, przed przystąpieniem do zaliczenia/egzaminu.

Studenci Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie aktualny stan należności za studia oraz dokonanych wpłat mogą sprawdzić – po zalogowaniu – na niniejszej stronie. Natomiast studenci Filii w Katowicach oraz Dolnośląskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu, w razie pytań proszeni są o kontakt z sekretariatem Filii.Komunikat dot. terminów wypłat przyznanych stypendiów

Szanowni Studenci,

przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów WSBPI „Apeiron” w Krakowie stypendia wypłacane są do ostatniego dnia każdego miesiąca, w okresie, na który zostały przyznane. Przy czym wypłata świadczenia za dany miesiąc następuje, gdy znajduje pokrycie w środkach zgromadzonych w funduszu stypendialnym. W sytuacji, gdy uczelnia nie otrzymała w danym miesiącu transzy dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki i w funduszu nie ma środków na wypłatę stypendiów, wypłata świadczenia za dany miesiąc następuje z opóźnieniem, niezwłocznie po otrzymaniu transzy dotacji.

W przypadku braku środków na wypłaty zostaną Państwo o tym poinformowani poprzez komunikat na niniejszej stronie. Szanowni Państwo,

 

W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym informujemy, że dziekanaty WSBPI Apeiron są do dyspozycji w niestandardowym trybie w następujących dniach i godzinach:

KRAKÓW:

24.12.2021 – (Wigilia): nieczynne
28.12.2021 – 31.12.2021 – (wtorek – piątek): od 9:00 do 17:00
3.01.2022 – 5.01.2022 – (poniedziałek – środa): od 9:00 do 17:00
7.01.2022 (piątek): od 9:00 do 17:00

KATOWICE:

24.12.2021 – (Wigilia): nieczynne
27.12.2021 – 31.12.2021 – (poniedziałek – piątek): skrócone godziny pracy od 9:00 do 15:00
4.01.2022 – skrócone godziny pracy od 9:00 do 15:00
7.01.2022 – nieczynne

WROCŁAW:

24.12.2021 – (Wigilia): nieczynne
27.12.2021 – 31.12.2021 – (poniedziałek – piątek): od 9:00 do 17:00
3.01.2022 – 7.01.2022 – nieczynne

Życzymy dużo zdrowia, szczęśliwych chwil w gronie najbliższych osób oraz wesołych Świąt!Szanowni Studenci,

informujemy, że przelewy stypendiów za okres od października do grudnia 2021 r. zostały zlecone 21 grudnia brSzanowni Studenci,

informujemy, że od dnia 17 grudnia (piątek) do dnia 19 grudnia (niedziela) br. osoby, które w roku akademickim 2021/2022 złożyły wnioski o przyznanie świadczenia, będą mogły odebrać decyzję stypendialną (dot. studentów studiujących w Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie).

Decyzje prosimy odbierać w następujących godzinach:

 • piątek 17.12.2021 r., 9:30-16:45, ul. Krupnicza 3 (Kraków),
 • sobota 18.12.2021 r., 10:00-14:00, ul. Rzeźnicza 4 (Kraków),
 • niedziela 19.12.2021 r., 10:00-14:00, ul. Rzeźnicza 4 (Kraków).

Wypłata przyznanych świadczeń nastąpi po odebraniu decyzji, złożeniu aktualnego oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach studiów (zał. nr 7 do regulaminu świadczeń) i uprawomocnieniu się decyzji. Studenci, którzy złożą dodatkowo oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy , otrzymają przelewy w przyszłym tygodniu tj. do dnia 21.12.2021 r. [z wyrównaniem].

Ważne: dziekanaty nie udzielają telefonicznie informacji na temat decyzji stypendialnych.KOMUNIKAT

w sprawie wysokości świadczeń w roku akademickim 2021/2022

Szanowni Studenci,

informujemy, że na rok akademicki 2021/2022 określono następującą kwotę uprawniającą do otrzymania stypendium socjalnego oraz stawki świadczeń:

I.       Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2021/2022: 1051,70 zł (netto).

II.                Miesięczne stawki stypendium:

                              1.            dla osób niepełnosprawnych: 900 zł

                              2.            rektora: 600 zł

                              3.            socjalnego

a)      0,00 zł – 528,00 zł – 1100 zł

b)      528,01 zł – 850,00 zł – 900 zł

c)      850,01 zł – 1051,70 zł – 700 zł

                              4.            zwiększenie stypendium socjalnego: 300 zł

  III.             Zapomoga dla studentów może zostać przyznana w kwocie nie większej niż 2000 zł jednorazowo.

Decyzja R/D/Z nr 1/2021/2022 Rektora WSBPI [Aktualizacja - 14.12.2021]

Szanowni Studenci,

poniżej umieszczamy wykaz dyżurów wykładowców prowadzących zajęcia w obecnie trwającym semestrze, tj. zimowym r. ak. 2021/2022:

DYŻURY WYKŁADOWCÓW - FILIA W KATOWICACH

DYŻURY WYKŁADOWCÓW - WYDZIAŁ WE WROCŁAWIU

DYŻURY WYKŁADOWCÓW - WYDZIAŁ W KRAKOWIESzanowni Studenci,

informujemy, że:

 • w dniach 29 października 2021 r. (piątek) oraz 2 listopada 2021 r. (wtorek) Dziekanat Wydziału w Krakowie będzie NIECZYNNY
 • w dniu 2 listopada 2021 r. (wtorek) Dziekanaty: Filii w Katowicach oraz Wydziału we Wrocławiu, będą NIECZYNNE

Za utrudnienia przepraszamy. Szanowni Studenci,

w związku z Zarządzeniem Kanclerza WSBPI "Apeiron" w Krakowie z dnia 22 października 2021 r., informujemy, iż w dziekanacie Uczelni będzie możliwość zakupu jednorazowej maseczki medycznej w kwocie 1 zł. 

Wpłatę można dokonać przelewem na swoje indywidualne konto bankowe lub poprzez wpłatę gotówkową w kasie Uczelni. Treść zarządzenia znajdą Państwo w poniższym linku:

Zarządzanie Kanclerza WSBPI "Apeiron" w Krakowie w sprawie opłaty za zakup jednorazowej maseczki medycznejSzanowni Studenci Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie,

informujemy, że w czasie najbliższego zjazdu (23 i 24 października br.) przy ul. Rzeźniczej 4 w Krakowie w godzinach od 10:00 do 17:00 będą przyjmowane wnioski o przyznanie świadczeń na rok akademicki 2021/2022SALA NR 106 (I piętro).

Termin złożenia wniosku prosimy ustalić drogą elektroniczną (najpóźniej do piątku 22 października do godz. 15:00), wysyłając propozycję (data, godzina, rodzaj świadczenia) na adres e-mail: dziekanat2@apeiron.edu.pl.Szanowni Studenci,

informujemy, iż w dniach 20 i 21 października 2021 r. odbędzie się Festiwal Pracy Jobicon Online.

Festiwal Pracy JOBICON online to wydarzenie skierowane do osób wkraczających na rynek zawodowy, podczas którego odbywa się wiele warsztatów, prelekcji, a także istnieje możliwość bezpłatnego skonsultowania CV, wzięcia udziału w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej czy rozmowie z przedstawicielami pracodawców. To świetna okazja dla studentów, by mogli oni rozeznać się w rynku pracy i odkryć możliwości, które pomogą im w znalezieniu zatrudnienia.

Na JOBICONIE można również znaleźć wiele warsztatów i spotkań indywidualnych z Pracodawcami, które odbywają się w języku angielskim!

Państwa udział w JOBICONIE jest całkowicie bezpłatny!

 

Przygotowane są dla Państwa:
• Inspirujące warsztaty i webinary - które pomogą lepiej zaplanować swoją ścieżkę kariery
• Spotkania z gośćmi specjalnymi: Kamilą Kalińczak, Mateuszem Banaszkiewiczem oraz Piotrem Koniecznym z niebezpiecznik.pl
• Specjalne oferty pracy ponad 100 wystawców
• Bezpłatne konsultacje CV i symulacje rozmów kwalifikacyjnych
• Indywidualne rozmowy online z przedstawicielami najlepszych pracodawców

Wystarczy tylko zapisać się na spotkania dostępne pod tym linkiem, który przekieruje Państwa na harmonogram spotkań z Pracodawcami: https://bit.ly/2YtGCTR

 Szanowni Studenci,

poniżej publikujemy broszurę informacyjną przygotowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dotyczącą możliwości ubiegania się na studiach o wsparcie finansowe - zachęcamy do zapoznania się z jej treścią.

BROSZURA INFORMACYJNASzanowni Studenci Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie,

informujemy, że w czasie najbliższego zjazdu (9 i 10 października br.) przy ul. Rzeźniczej 4 w Krakowie będą przyjmowane wnioski o przyznanie świadczeń na rok akademicki 2021/2022.

Godziny przyjmowania wniosków (SALA NR 106 (I piętro)):

SOBOTA 13:30-17:00

NIEDZIELA 10:00-17:00

Termin złożenia wniosku prosimy ustalić drogą elektroniczną (najpóźniej do piatku 8 października do godz. 16:00), wysyłając propozycję (data, godzina, rodzaj świadczenia) na adres e-mail: dziekanat2@apeiron.edu.pl.KOMUNIKAT

w sprawie komisji stypendialnych 

Szanowni Studenci,

osoby zainteresowane zgłoszeniem na członka komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej dla studentów WSBPI "Apeiron" w Krakowie na rok akademicki 2021/2022, proszone są o dostarczenie do dziekanatu (osobiście lub listownie) do dnia 23 października br. następujących dokumentów:

Zał. nr 10 do Regulaminu świadczeń – Oświadczenie kandydata na członka komisji stypendialnej

Klauzula informacyjna – członkowie komisji stypendialnej/odwoławczej komisji stypendialnej

Komisje stypendialne powołuje Rektor na wniosek samorządu studenckiego. 

Komisja stypendialna rozpatruje wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi, natomiast odwoławcza komisja stypendialna rozpatruje odwołania od decyzji wydanych przez komisję stypendialną.

Zawiadamiamy, że w przypadku niepowołania komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej wnioski o przyznanie świadczeń w roku akademickim 2021/2022 będą rozpatrywane przez Rektora WSBPI „Apeiron”. KOMUNIKAT

Szanowni Studenci,

poniżej publikujemy Regulamin świadczeń dla studentów WSBPI „Apeiron”, który wchodzi w życie 1 października 2021 r. wraz z załącznikami do regulaminu oraz Zarządzeniem R/D/Z nr 13/2020/2021 Rektora WSBPI "Apeiron" w Krakowie z dnia 27 września 2021 r. 

Regulamin świadczeń dla studentów WSBPI Apeiron w Krakowie - od 1.10.2021 r.

Zarządzenie Rektora

ZAŁĄCZNIKI:

             1.     Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.

         1.1      Zasady ustalania składu rodziny i dochodu studenta.

         1.2     Oświadczenie o dochodzie z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

         1.3     Oświadczenie o dochodzie niepodlegającemu opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

         1.4     Oświadczenie o liczbie miesięcy osiągania dochodu.

         1.5     Oświadczenie o braku zmiany sytuacji materialnej w rodzinie studenta.

         1.6     Oświadczenie o utracie dochodu.

         1.7     Oświadczenie o uzyskaniu dochodu.

         1.8     Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego.

         1.9     Wykaz złożonych dokumentów.

             2.     Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych.

             3.     Wniosek o przyznanie stypendium rektora.

             4.     Wniosek o przyznanie zapomogi.

             5.     Klauzula informacyjna.

             6.     Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych.

             7.     Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

             8.     Oświadczenie – wzór.

             9.     Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych.

           10.     Oświadczenie kandydata na członka komisji stypendialnej.

      11.   Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu.

Terminy składania wniosków o przyznanie świadczeń w roku akademickim 2021/2022:

1/ stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora – od 1 do 28 października br.;

2/ zapomoga – wnioski można składać 2 razy w roku, nie później niż do upływu trzech miesięcy licząc od dnia zdarzenia powodującego trudną sytuację życiową.

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2021/2022: 1051,70 zł (netto).

Przyznanie świadczenia odbywa się na wniosek studenta, składany we właściwym dziekanacie Wydziału/Filii (wniosek wraz z kompletem dokumentów można również przesłać listem poleconym na adres Wydziału/Filii).

WAŻNE! Do wniosku o przyznanie świadczenia dołącza się odpowiednie do rodzaju wniosku załączniki i oświadczenia. Dokumenty należy przedłożyć w oryginale albo kserokopii (oryginał dokumentu do wglądu). Kopię dokumentu może uwierzytelnić pracownik dziekanatu Wydziału/Filii przyjmujący wniosek, notariusz lub instytucja, która dokument wydała. Dokumenty składane w języku obcym muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W związku z trwającą obecnie sytuacją epidemiczną oraz w trosce o zdrowie Państwa jak i pracowników Uczelni, prosimy o wcześniejsze umówienie terminu złożenia dokumentów drogą elektroniczną:

KRAKÓW (Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych): dziekanat2@apeiron.edu.pl

KATOWICE (Filia WSBPI „Apeiron”): rekrutacja.katowice@apeiron.edu.pl

WROCŁAW (Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych): wroclaw@apeiron.edu.pl

UWAGA!

Złożenie wniosku o przyznanie stypendium po wskazanym terminie może skutkować nieprzyznaniem świadczenia.

Stypendium przyznawane jest od miesiąca, w którym złożono wniosek wraz z kompletem dokumentów (po spełnieniu wymagań ustawowych i regulaminowych).Szanowni Państwo,

Zapraszamy na Inaugurację roku akademickiego 2021/2022 w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, która odbędzie się w dniu 9.10.2021 r. o 10:00 w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Mangghaul. Marii Konopnickiej 26 w Krakowie.

Podczas inauguracji odbędzie się uroczyste Ślubowanie, będą rozdawane plany zajęć, kody do platformy USOS oraz legitymacje studenckie.

Na uroczystości obowiązuje strój galowy.

Po inauguracji o godz. 14.00 odbędzie się obowiązkowe Szkolenie BHP w AULI przy ul. Rzeźniczej 4.KOMUNIKAT

Szanowni Studenci,

pod koniec września br. na niniejszej stronie zostaną umieszczone wzory wniosków o przyznanie świadczeń w roku akademickim 2021/2022 oraz Regulamin świadczeń dla studentów WSBPI „Apeiron” wraz z załącznikami – aktualnie obowiązujące dokumenty znajdują się na stronie Uczelni pod adresem https://apeiron.edu.pl/strefa-studenta/stypendia/.

Terminy składania wniosków o przyznanie świadczeń w roku akademickim 2021/2022:

1/ stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora – od 1 do 28 października br.;

2/ zapomoga – wnioski można składać 2 razy w roku, nie później niż do upływu trzech miesięcy licząc od dnia zdarzenia powodującego trudną sytuację życiową.

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2021/2022: 1051,70 zł (netto).

Przyznanie świadczenia odbywa się na wniosek studenta, składany we właściwym sekretariacie Wydziału/Filii (wniosek wraz z kompletem dokumentów można również przesłać listem poleconym na adres Wydziału/Filii).

WAŻNE! Do wniosku o przyznanie świadczenia dołącza się odpowiednie do rodzaju wniosku załączniki i oświadczenia. Dokumenty należy przedłożyć w oryginale albo kserokopii (oryginał dokumentu do wglądu). Kopię dokumentu może uwierzytelnić pracownik sekretariatu Wydziału/Filii przyjmujący wniosek, notariusz lub instytucja, która dokument wydała. Dokumenty składane w języku obcym muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W związku z trwającą obecnie sytuacją epidemiczną oraz w trosce o zdrowie Państwa jak i pracowników Uczelni, prosimy o wcześniejsze umówienie terminu złożenia dokumentów drogą elektroniczną:

KRAKÓW (Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych): dziekanat2@apeiron.edu.pl

KATOWICE (Filia WSBPI „Apeiron”): rekrutacja.katowice@apeiron.edu.pl

WROCŁAW (Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych): wroclaw@apeiron.edu.pl

UWAGA!

Złożenie wniosku o przyznanie stypendium po wskazanym terminie może skutkować nieprzyznaniem świadczenia.

Stypendium przyznawane jest od miesiąca, w którym złożono wniosek wraz z kompletem dokumentów (po spełnieniu wymagań ustawowych i regulaminowych).Szanowni Studenci,

poniżej przedstawiamy poprawkowe terminy letniej sesji egzaminacyjnej r. ak. 2020/2021. Terminy mogą ulec zmianie z przyczyn losowych i niezależnych od dziekanatu Uczelni.

Sesja poprawkowa odbędzie się poprzez platformę Microsoft Teams.

!!! Przypominamy, iż podczas sesji egzaminacyjnej należy posiadać sprawną kamerę oraz mikrofon !!!

POPRAWKOWA SESJA EGZAMINACYJNA- semestr letni r. ak. 2020/2021:

 

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie

I stopień - licencjat

a) Pierwszy i drugi rok studiów:

   - Pierwszy i drugi rok studiów - STACJONARNE

    - Pierwszy i drugi rok studiów - NIESTACJONARNE

b) Trzeci rok studiów:

    - Trzeci rok studiów - STACJONARNE

    - Trzeci rok studiów - NIESTACJONARNE

II stopień - magisterskie

a) Pierwszy rok studiów:

    - Pierwszy rok studiów - STACJONARNE

     - Pierwszy rok studiów - NIESTACJONARNE

b) Drugi rok studiów:

    - Drugi rok studiów - NIESTACJONARNE

 Szanowni Studenci,

poniżej podajemy terminy zjazdów/zajęć, które będą realizowane w semestrze zimowym oraz letnim r. ak. 2021/2022:

NIESTACJONARNE

STACJONARNE

 


Szanowni Studenci,

w nawiązaniu do poniższego komunikatu ws. składania prac dyplomowych, informujemy, że jego treść została zaktualizowana. Jedyna zmiana polega na tym, iż przy składaniu pracy do rejestracji, nie są wymagane zdjęcia do dyplomu.

 
 


Szanowni Studenci,

w związku ze współpracą z Agencją Ochrony P-W Jaguar oraz zbliżającym się meczem piłki nożnej Ekstraklasy pomiędzy Wisłą Kraków a Legią Warszawa (29.08.2021 - niedziela, rozpoczęcie meczu - 17:30), informujemy, iż pojawiła się możliwość uzyskania dodatkowego doświadczenia poprzez udział w powyższym wydarzeniu w charakterze pracownika służb porządkowych (oferta płatna!).

Wymagania:

a) ukończony 18-sty rok życia

b) czarny strój

c) posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu z ochrony imprez masowych (mile widziany wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej - dodatkowe wynagrodzenie)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z przedstawicielką Agencji Ochrony P-W Jaguar, Panią Dominiką Zimoląg (nr tel. 698 614 262).

 

 
 


[AKTUALIZACJA - 1.09.2021]

Komunikat ws. składania prac dyplomowych

Szanowni Studenci,

przypominamy, iż ostateczny termin składania prac dyplomowych w obecnym semestrze, tj. letnim r. ak. 2020/21 upływa dnia 13 września 2021 r. (obrony prac dyplomowych przewidziane pod koniec września 2021 r.)

Wzór strony tytułowej (dla studentów uczących się w Katowicach)

Oświadczenie autorskie

Karta obiegowa (dla studentów uczących się w Krakowie)

Karta obiegowa (dla studentów uczących się w Katowicach)

Standardy pisania pracy dyplomowej znajdą Państwo w zakładce "do pobrania" (po lewej stronie).

W związku z trwającą obecnie sytuacją epidemiczną oraz w trosce o zdrowie Państwa jak i pracowników Uczelni, informujemy, iż złożenie do rejestracji pracy dyplomowej w dziekanacie Uczelni jest możliwe TYLKO I WYŁĄCZNIE po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na wizytę o danej godzinie.

Pracę dyplomową mogą składać tylko te osoby, które zaliczą sesję egzaminacyjno-zaliczeniową (terminy poprawkowe odbędą się we wrześniu).
Student, który przystępuje do złożenia pracy dyplomowej musi mieć uregulowane wszystkie opłaty względem Uczelni (czesne, opłaty dodatkowe - zgodnie z naliczeniami dostępnymi w USOSweb - po zalogowaniu się na swoje konto studenckie). 

 

Przypomnienie:
Dokumenty wymagane przy rejestracji pracy dyplomowej:
1. Kompletna karta obiegowa (kartę obiegową należy w pierwszej kolejności podbić w Bibliotece Jagiellońskiej, lub odpowiednio w Bibliotece Śląskiej, następnie w Bibliotece Wydziału, reszta pozycji regulowana jest w Dziekanacie Wydziału/Filii. 
UWAGA! Student przed złożeniem pracy dyplomowej powinien mieć zaliczone obowiązkowe praktyki studenckie!
2. Oświadczenie autora pracy dyplomowej.
3. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej (w twardej oprawie) – (strona tytułowa, spis treści, wykaz skrótów - jednostronnie, druk dwustronny od wstępu, numeracja stron na środku, marginesy z każdej strony 2,5 cm). 
4. Jedna płyta CD – na płycie nagrana praca w formacie edytowalnym .doc (lub .docx) oraz .pdf, płyta opisana imieniem i nazwiskiem, numerem albumu oraz tytułem pracy dyplomowej. Płytę umieszczamy w papierowej kopercie przeznaczonej na płyty CD.
5. Raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA). Raport musi być zatwierdzony przez promotora pracy. Czynności związane z przepuszczeniem pracy dyplomowej przez system antyplagiatowy JSA dokonuje Promotor. 

Oświadczenie autora, kartę obiegową, wydruk raportu JSA nie łączymy z pracą dyplomową, składamy je oddzielnie!

Często popełniane błędy:
- nieprawidłowy wzór strony tytułowej,
- nieaktualna nazwa Wydziału, prawidłowa nazwa Wydziału to: Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych (dot. studentów z Krakowa), Filia w Katowicach (dot. studentów z Katowic).
- brak abstraktu, należy pamiętać o abstrakcie w języku polskim i angielskim (jest to krótkie streszczenie pracy). Abstrakt powinien być umieszczony na końcu pracy dyplomowej.

BRAK KTÓREGOKOLWIEK Z WYMIENIONYCH ELEMENTÓW LUB BŁĘDNIE WYPEŁNIONA DOKUMENTACJA BĘDZIE SKUTKOWAĆ NIEPRZYJĘCIEM PRACY DO REJESTRACJI !!!

 


Szanowni Studenci, 

informujemy, że dnia 16 lipca 2021 r.  zostały zlecone przelewy stypendiów za miesiąc lipiec br.  


Szanowni Studenci,

informujemy, że w dniu 1 lipca 2021 r. (czwartek) Biblioteka WSBPI "Apeiron" w Krakowie będzie NIECZYNNA.

Za utrudnienia przepraszamy.

 


Szanowni Studenci,

poniżej przedstawiamy terminy letniej sesji egzaminacyjnej r. ak. 2020/2021. Terminy mogą ulec zmianie z przyczyn losowych i niezależnych od dziekanatu Uczelni.

!!! Przypominamy, iż podczas sesji egzaminacyjnej należy posiadać sprawną kamerę oraz mikrofon !!!

SESJA EGZAMINACYJNA- semestr letni r. ak. 2020/2021:

Filia w Katowicach WSBPI Apeiron

STACJONARNE

NIESTACJONARNE

 

 Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu

NIESTACJONARNE

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie

I stopień - licencjat

STACJONARNE

NIESTACJONARNE

II stopień - magisterskie

STACJONARNE

NIESTACJONARNE

 


Szanowni Państwo,

 

przypominamy, iż w najbliższy poniedziałek i wtorek, tj. 21,22.06.2021 r., odbędzie się egzamin OKE w ramach kwalifikacji Ochrona osób i mienia – MS.03:

Część praktyczna: 21.06.2021 (poniedziałek), godzina 13:00, ul. Rzeźnicza 4 w Krakowie.

Część pisemna: 22.06.2021 (wtorek), godzina 12:00, ul. Rzeźnicza 4 w Krakowie,

 

Na egzaminy należy przybyć godzinę wcześniej (tj. 21.06.2021 – godzina 12:00 oraz 22.06.2021 – godzina 11:00) oraz posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i numerem pesel – tylko i wyłącznie w przypadku zagubienia dowodu osobistego.

 

Każdy zdający w części pisemnej i praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem).

 

Ponadto informujemy, iż na całym terenie szkoły przy ul. Rzeźniczej 4 w Krakowie (Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości) obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczki ochronnej.

 

Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony "Bodyguard"Szanowni Studenci, 

informujemy, że dnia 16 czerwca 2021 r.  zostały zlecone przelewy stypendiów za miesiąc czerwiec br. Szanowni Studenci,

w związku ze zbliżającą się letnią sesją egzaminacyjną, przypominamy, iż każdy student WSBPI „Apeiron” zobowiązany jest do uregulowania czesnego (włącznie z ratą bieżącą) oraz innych naliczonych opłat dodatkowych, których termin zapłaty upłynął, przed przystąpieniem do zaliczenia, bądź egzaminu.

Aktualny stan należności za studia i dokonanych wpłat mogą Państwo sprawdzić – po zalogowaniu – na niniejszej stronie. Szanowni Studenci,

informujemy, że w dniu 4 czerwca 2021 r. (piątek): Dziekanaty Wydziałów w Krakowie, Katowicach oraz Wrocławiu będą NIECZYNNE.

Za utrudnienia przepraszamy.Szanowni Studenci,

w związku z Państwa udziałem w tegorocznym programie Legia Akademicka, umieszczamy poniżej wyniki uzyskane przez Państwa z części teoretycznych poszczególnych modułów (podstawowy, podoficerski):

Grupa nr 1

Grupa nr 2Szanowni Studenci, 

informujemy, że dnia 17 maja 2021 r.  zostały zlecone przelewy stypendiów za miesiąc maj br. Szanowni Studenci,

informujemy, że w dniu 14 maja 2021 r. (piątek) Biblioteka Wydziału przy ul. Krupniczej 3, będzie NIECZYNNA.

Za utrudnienia przepraszamy.Komunikat ws. składania prac dyplomowych

Szanowni Studenci,

I termin składania prac dyplomowych upływa dnia 31 maja 2021 r. (obrony prac dyplomowych przewidziane w czerwcu 2021 r.)
II termin składania prac dyplomowych upływa dnia 13 września 2021 r. termin ostateczny (obrony prac dyplomowych przewidziane we wrześniu 2021 r.)

Wzór strony tytułowej (dla studentów uczących się w Katowicach)

Oświadczenie autorskie

Karta obiegowa (dla studentów uczących się w Krakowie)

Karta obiegowa (dla studentów uczących się w Katowicach)

Standardy pisania pracy dyplomowej znajdą Państwo w zakładce "do pobrania" (po lewej stronie).

W związku z trwającą obecnie sytuacją epidemiczną oraz w trosce o zdrowie Państwa jak i pracowników Uczelni, informujemy, iż złożenie do rejestracji pracy dyplomowej w dziekanacie Uczelni jest możliwe TYLKO I WYŁĄCZNIE po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na wizytę o danej godzinie.

Pracę dyplomową mogą składać tylko te osoby, które zaliczą sesję egzaminacyjno-zaliczeniową (pierwsze terminy sesji odbędą się w maju, poprawkowe we wrześniu).
Student, który przystępuje do złożenia pracy dyplomowej musi mieć uregulowane wszystkie opłaty względem Uczelni (czesne, opłaty dodatkowe - zgodnie z naliczeniami w USOS). 

Uwaga! Osoby, które regulują czesne w formie opłaty miesięcznej (12 rat), a które będą przystępować do składania pracy dyplomowej w maju 2021 r. regulują czesne za czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień 2021 r. Natomiast osoby przystępujące do złożenia pracy dyplomowej we wrześniu br. regulują płatności wg dotychczasowych terminów.

Przypomnienie:
Dokumenty wymagane przy rejestracji pracy dyplomowej:
1. Kompletna karta obiegowa (kartę obiegową należy w pierwszej kolejności podbić w Bibliotece Jagiellońskiej, lub odpowiednio w Bibliotece Śląskiej, następnie w Bibliotece Wydziału, reszta pozycji regulowana jest w Dziekanacie Wydziału/Filii. UWAGA! Student
przed złożeniem pracy dyplomowej powinien mieć zaliczone obowiązkowe praktyki.

2. Cztery fotografie (45x65 mm) w stroju eleganckim.
3. Oświadczenie autora pracy dyplomowej.
4. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej (w twardej oprawie) – (strona tytułowa, spis treści, wykaz skrótów - jednostronnie, druk dwustronny od wstępu, numeracja stron na środku, marginesy z każdej strony 2,5 cm). 
5. Jedna płyta CD – na płycie nagrana praca w formacie .doc i .pdf, płyta opisana imieniem i nazwiskiem, numerem albumu oraz tytułem pracy dyplomowej. Płytę umieszczamy w papierowej kopercie przeznaczonej na płyty CD.
6. Raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA). Raport musi być zatwierdzony przez promotora pracy. Czynności związane z przepuszczeniem pracy dyplomowej przez system antyplagiatowy JSA dokonuje Promotor. 
7. Potwierdzenie dokonania wpłaty czesnego (VI, VII, VIII, IX.2021 - dotyczy składania pracy w maju br.) wraz z ewentualnymi zaległościami finansowymi za studia.

Oświadczenie autora, kartę obiegową, wydruk raportu JSA nie łączymy z pracą dyplomową, składamy je oddzielnie!

Często popełniane błędy:
- nieprawidłowy wzór strony tytułowej,
- nieaktualna nazwa Wydziału, prawidłowa nazwa Wydziału to: Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych (dot. studentów z Krakowa), Filia w Katowicach (dot. studentów z Katowic).
- brak abstraktu, należy pamiętać o abstrakcie w języku polskim i angielskim (jest to krótkie streszczenie pracy). Abstrakt powinien być umieszczony na końcu pracy dyplomowej.

BRAK KTÓREGOKOLWIEK Z WYMIENIONYCH ELEMENTÓW LUB BŁĘDNIE WYPEŁNIONA DOKUMENTACJA BĘDZIE SKUTKOWAĆ NIEPRZYJĘCIEM PRACY DO REJESTRACJI !!!Szanowni Studenci,

 

21 maja br. od godz. 9:00 do 14:00 odbędzie się dzień otwarty Jednostki Patronackiej w ramach projektu Legia Akademicka dla studentów:

- Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie,

- Filii w Katowicach,

- Dolnośląskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu.

 

Miejsce:  6 Batalion Logistyczny Jednostka Wojskowa 4686 - ul. Głowackiego 11 w Krakowie.

Obecność uczestników projektu Legia Akademicka (moduł podstawowy i moduł podoficerski) na dniu otwartym OBOWIĄZKOWA!!!Szanowni Państwo,

 

poniżej podajemy terminy egzaminów OKE – kwalifikacja Ochrona osób i mienia – MS.03:

• Część praktyczna: 21.06.2021 (poniedziałek), godzina 13:00, ul. Rzeźnicza 4 w Krakowie.

• Część pisemna: 22.06.2021 (wtorek), godzina 12:00, ul. Rzeźnicza 4 w Krakowie,

Na egzaminy należy przybyć godzinę wcześniej (tj. 21.06.2021 – godzina 12:00 oraz 22.06.2021 – godzina 11:00) oraz posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem i numerem pesel – tylko i wyłącznie w przypadku zagubienia dowodu osobistego.

Każdy zdający w części pisemnej i praktycznej powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem).

 

Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony "Bodyguard"Szanowni Studenci,

poniżej przesyłamy terminy zajęć teoretycznych związanych z programem Legia Akademicka:

- zajęcia teoretyczne z modułu PODSTAWOWEGO odbędą się w dniach  8-9 maja br. przez Microsoft Teams. Egzamin w dniu 14 maja br. Obecność na zajęciach oraz egzaminie obowiązkowa!!!

- zajęcia teoretyczne z modułu PODOFICERSKIEGO odbędą się w dniach  22-23 maja br. przez Microsoft Teams. Egzamin w dniu 28 maja br. Obecność na zajęciach oraz egzaminie obowiązkowa!!!


Szczegóły dotyczące godzin będziemy publikować w kolejnych komunikatach.

Szanowni Studenci,

informujemy, że dnia 16 kwietnia 2021 r.  zostały zlecone przelewy stypendiów za miesiąc kwiecień br. 

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, że Dziekanat Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych oraz Biblioteka WSBPI „Apeiron” w Krakowie w dniach 3.04.2021 – 5.04.2021 r. będą NIECZYNNE.

Dziekanat Filii we Wrocławiu w okresie od 2.04.2021 – 6.04.2021 r. będzie NIECZYNNY.

Dziekanat Filii w Katowicach w dniach 3.04.2021 – 5.04.2021 r. będzie NIECZYNNY.

Za utrudnienia przepraszamy.Szanowni Państwo,

zapraszamy studentów i absolwentów (do 30. roku życia) Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie, do wzięcia udziału w Programie Kariera organizowanym przez Polską Radę Biznesu. Jest to największy niezależny program płatnych staży w Polsce.

W tym roku ponad 20 firm z całej Polski oferuje blisko 80 staży w kilkunastu różnych branżach. Dostępne obszary, w których można odbyć staż to: prawo, finanse, ubezpieczenia, reklama, media i komunikacja, IT i programowanie, user experience, praca z danymi, badania i rozwój, logistyka, kadry i HR oraz wiele innych.

Wszystkie staże są płatne min. 3500 zł / miesiąc. 

W tym roku zgłoszenia są rozpatrywane na bieżąco – od pierwszego dnia trwania okresu aplikacji. Zachęcamy zatem do szybkiego wysłania CV.

Dokładne daty odbycia stażu ustala kandydat z potencjalnym pracodawcą.

Więcej szczegółów na stronie Programu Kariera: https://www.programkariera.pl


 Szanowni Studenci,

informujemy, że dnia 25 marca 2021 r.  zostały zlecone przelewy stypendiów za miesiąc marzec br. [Aktualizacja - 22.03.2021]

Szanowni Studenci,

informujemy, że w dniach 19, 22, 23 marca 2021 r. (piątek, poniedziałek, wtorek) Biblioteka Wydziału przy ul. Krupniczej 3, będzie NIECZYNNA.

Za utrudnienia przepraszamy.Szanowni Studenci,

poniżej umieszczamy plan zajęć w semestrze letnim r. ak. 2020/21, dla poszczególnych grup zajęciowych (lat studiów):

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie

I stopień - licencjat

STACJONARNE

I rok II semestr

II rok IV semestr

III rok VI semestr (specjalność: Bezpieczeństwo i porządek publiczny)

III rok VI semestr (specjalność: Poszukiwanie osób i kryminalistyka)

NIESTACJONARNE

I rok II semestr

II rok IV semestr

III rok VI semestr (specjalność: Bezpieczeństwo i porządek publiczny)

III rok VI semestr (specjalność: Poszukiwanie osób i kryminalistyka)

II stopień - magisterskie

STACJONARNE

I rok II semestr

NIESTACJONARNE

I rok II semestr

II rok IV semestr (specjalność: Kryminalistyka i kryminologia)

II rok IV semestr (specjalność: Służby policyjne w systemie bezpieczeństwa państwa)


Filia w Katowicach WSBPI Apeiron

I stopień - licencjat

STACJONARNE

I rok II semestr

II rok IV semestr 

III rok VI semestr

NIESTACJONARNE

I rok II semestr

II rok IV semestr 

III rok VI semestr


Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu

I stopień - licencjat

NIESTACJONARNE

I rok II semestr Szanowni Studenci,

informujemy, że dnia 18 lutego 2021 r.  zostały zlecone przelewy stypendiów za miesiąc luty br.  Szanowni Studenci,

w zakładce "do pobrania" na USOSweb-ie znajdują się obowiązujące standardy pisania prac dyplomowych w WSBPI "Apeiron" w Krakowie. 

Standardy pisania pracy dyplomowej

 1. Standardy pisania pracy dyplomowej wraz z wymogami edytorskimi
 2. Załącznik 1a strona tytułowa - wzór (Kraków)
 3. Załącznik 1b strona tytułowa - wzór (Katowice)
 4. Załącznik 2 spis treści - przykład
 5. Załącznik 3 wstęp - przykład
 6. Załącznik 4 opis i przykłady elementów środowiska bezpieczeństwa - przykład
 7. Załącznik 5 zestawienie elementów pracy dyplomowej z przykładami


Szanowni Studenci,

poniżej podajemy terminy zajęć (zjazdów) dla studiów niestacjonarnych w semestrze letnim r. ak. 2020/21:

MARZEC: 12, 13, 14 oraz 26, 27, 28
KWIECIEŃ: 9, 10, 11 oraz 23, 24, 25
MAJ: 14, 15, 16 oraz 28, 29, 30
CZERWIEC: 4, 5, 6 oraz 18, 19, 20 Komunikat dot. terminów wypłat przyznanych stypendiów

Szanowni Studenci,

przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów WSBPI „Apeiron” w Krakowie, stypendia (socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, dla osób niepełnosprawnych i rektora) wypłacane są co miesiąc do ostatniego dnia każdego miesiąca, w okresie, na który zostały przyznane. Przy czym wypłata świadczenia za dany miesiąc następuje, gdy znajduje pokrycie w środkach zgromadzonych w funduszu stypendialnym. W sytuacji, gdy uczelnia nie otrzymała w danym miesiącu transzy dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki i w funduszu nie ma środków na wypłatę stypendiów, wypłata świadczenia za dany miesiąc następuje z opóźnieniem, niezwłocznie po otrzymaniu transzy dotacji.

W przypadku braku środków na wypłaty zostaną Państwo o tym poinformowani poprzez komunikat na niniejszej stronie. Szanowni Studenci,

informujemy, że dnia 21 stycznia 2021 r.  zostały zlecone przelewy stypendiów za miesiąc styczeń br.  Komunikat ws. składania prac dyplomowych

(dotyczy studentów ostatniego semestru studiów i powtarzających seminarium dyplomowe)

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, iż ostateczny termin składania prac dyplomowych upływa:

1 marca 2021 r. - OSTATECZNY 

Pracę dyplomową mogą składać tylko te osoby, które zaliczą sesję egzaminacyjno-zaliczeniową.
Student, który przystępuje do złożenia pracy dyplomowej musi mieć uregulowane wszystkie opłaty względem Uczelni. 
Opłata za dyplom 60 zł.

Wzór strony tytułowej (dla studentów uczących się w Krakowie) 

Wzór strony tytułowej (dla studentów uczących się w Katowicach)

Oświadczenie autorskie

Karta obiegowa (dla studentów uczących się w Krakowie)

Karta obiegowa (dla studentów uczących się w Katowicach)

W związku z trwającą obecnie sytuacją epidemiczną oraz w trosce o zdrowie Państwa jak i pracowników Uczelni, informujemy, iż złożenie do rejestracji pracy dyplomowej w dziekanacie Uczelni jest możliwe TYLKO I WYŁĄCZNIE po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na wizytę o danej godzinie.

Przypomnienie:

Dokumenty wymagane przy rejestracji pracy dyplomowej:
1. Kompletna karta obiegowa (kartę obiegową należy w pierwszej kolejności podbić w Bibliotece Jagiellońskiej/Śląskiej, następnie w Bibliotece Wydziału, reszta pozycji regulowana jest w Dziekanacie Wydziału. UWAGA! Student przed złożeniem pracy dyplomowej powinien mieć zaliczone obowiązkowe praktyki studenckie).

2. Cztery fotografie (45x65 mm) w stroju eleganckim.
3. Oświadczenie autora pracy dyplomowej.
4. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej (w twardej oprawie) – (strona tytułowa, spis treści, wykaz skrótów - jednostronnie, druk dwustronny od wstępu, numeracja stron na środku, marginesy z każdej strony 2,5 cm). 

5. Jedna płyta CD – na płycie nagrana praca w formacie .doc i .pdf, płyta opisana imieniem i nazwiskiem, numerem albumu oraz tytułem pracy dyplomowej. Płytę umieszczamy w papierowej kopercie przeznaczonej na płyty CD.
6. Raport z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA). Raport musi być zatwierdzony przez promotora pracy. Czynności związane z przepuszczeniem pracy dyplomowej przez system antyplagiatowy JSA dokonuje Promotor. 
7. Potwierdzenie dokonania wpłaty za dyplom (60 zł) wraz z ewentualnymi zaległościami finansowymi za studia.

Oświadczenie autora, wydruk z antyplagiatu nie łączymy z pracą dyplomową, składamy je oddzielnie!

Często popełniane błędy:
- nieprawidłowy wzór strony tytułowej,
- nieaktualna nazwa Wydziału, prawidłowa nazwa Wydziału to: Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych (dot. studentów z Krakowa), Filia w Katowicach (dot. studentów z Katowic).
- brak abstraktu, należy pamiętać o abstrakcie w języku polskim i angielskim (jest to krótkie streszczenie pracy). Abstrakt powinien być umieszczony na końcu pracy dyplomowej.

BRAK KTÓREGOKOLWIEK Z WYMIENIONYCH ELEMENTÓW LUB BŁĘDNIE WYPEŁNIONA DOKUMENTACJA BĘDZIE SKUTKOWAĆ NIEPRZYJĘCIEM PRACY DO REJESTRACJI!Szanowni Studenci,

poniżej przedstawiamy terminy zimowej sesji egzaminacyjnej. Terminy mogą ulec zmianie z przyczyn losowych i niezależnych od dziekanatu.

!!! Przypominamy, iż podczas sesji egzaminacyjnej należy posiadać sprawną kamerę oraz mikrofon !!!

SESJA EGZAMINACYJNA- semestr zimowy r. ak. 2020/2021:

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie

I stopień - licencjat

STACJONARNE

NIESTACJONARNE

II stopień - magisterskie

STACJONARNE

NIESTACJONARNE

Filia w Katowicach WSBPI Apeiron

STACJONARNE

NIESTACJONARNE

Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu

NIESTACJONARNE

 Szanowni Studenci,

w związku ze zbliżającą się zimową sesją egzaminacyjną, przypominamy, iż każdy student WSBPI „Apeiron” w Krakowie zobowiązany jest do uregulowania czesnego (włącznie z ratą bieżącą) oraz innych naliczonych opłat dodatkowych, których termin zapłaty upłynął przed przystąpieniem do zaliczenia, bądź egzaminu.

Studenci Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie aktualny stan należności za studia i dokonanych wpłat mogą sprawdzić – po zalogowaniu – na niniejszej stronie. Natomiast studenci Filii w Katowicach oraz Dolnośląskiego Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu, w razie pytań proszeni są o kontakt z sekretariatem Filii.Szanowni Studenci,

informujemy, że przelewy stypendiów za okres od października do grudnia br. zostały zlecone 22 i 23 grudnia brSzanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Dziekanat Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych oraz Biblioteka WSBPiI „Apeiron” w Krakowie w dniach 23.12.2020 – 6.01.2021 r. będą NIECZYNNE.

Dziekanat Filii we Wrocławiu w okresie od 23.12.2020 r. – 6.01.2021 r. będzie NIECZYNNY.

Dziekanat Filii w Katowicach w dniach 24.12.2020 r. i 31.12.2020 r. będzie NIECZYNNY.

Za utrudnienia przepraszamy.Szanowni Studenci,

informujemy, że w dniach 18 grudnia (piątek) oraz 21 grudnia (poniedziałek) br. osoby, które w roku akademickim 2020/2021 złożyły wnioski o przyznanie świadczenia do Komisji Stypendialnej dla studentów WSBPI „Apeiron” w Krakowie, będą mogły odebrać decyzję stypendialną.

Decyzje należy odebrać w w/w dniach w godzinach pracy biura tj. od 9:00 do 16:50 (ul. Krupnicza 3, Kraków) – dot. studentów studiujących w Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie.

Wypłata przyznanych świadczeń nastąpi po odebraniu decyzji, złożeniu aktualnego oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innych kierunkach studiów (zał. nr 7 do regulaminu świadczeń) i uprawomocnieniu się decyzji. Studenci, którzy złożą dodatkowo oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, otrzymają przelewy w przyszłym tygodniu tj. do dnia 23.12.2020 r. [z wyrównaniem].KOMUNIKAT

w sprawie wysokości świadczeń w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Studenci,

informujemy, że na rok akademicki 2020/2021 określono następującą kwotę uprawniającą do otrzymania stypendium socjalnego oraz stawki świadczeń:

I.         Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2020/2021: 1051,70 zł (netto).

II.                Miesięczne stawki stypendium:

                              1.            dla osób niepełnosprawnych: 900 zł

                              2.            rektora: 750 zł

                              3.            socjalnego

a)      0,00 zł – 450,00 zł – 1100 zł

b)      450,01 zł – 750,00 zł – 900 zł

c)      750,01 zł – 1051,70 zł – 700 zł

                              4.            zwiększenie stypendium socjalnego: 300 zł

 III.             Zapomoga dla studentów może zostać przyznana w kwocie nie większej niż 2000 zł jednorazowo. KOMUNIKAT W SPRAWIE POSIEDZENIA KOMISJI STYPENDIALNEJ

Szanowni Studenci,

w środę 16 grudnia 2020 r. o godz. 10:00 przy ul. Krupniczej 3 w Krakowie odbędzie się posiedzenie Komisji Stypendialnej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, na którym będą rozpatrywane złożone wnioski o przyznanie świadczeń w roku akademickim 2020/2021.

Zgodnie z § 6 ust. 11 Regulaminu świadczeń dla studentów WSBPI „Apeiron” w Krakowie: „Student wnoszący o przyznanie świadczenia pomocy materialnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu (…) komisji w takim zakresie, w jakim dotyczy jego wniosku (…).” Dodatkowo na podstawie § 6 ust. 12 Regulaminu świadczeń: „Jeżeli student stawi się na posiedzenie (…) ma prawo do poprawiania swego wniosku oraz do składania oświadczeń i stosownych dokumentów (…).”.

Ponadto informujemy, że po posiedzeniu komisji studenci, którzy wnioskowali o przyznanie świadczenia, zostaną poinformowani smsem o możliwości odbioru decyzji stypendialnej z dziekanatu Wydziału/Filii.

Wypłata przyznanych świadczeń nastąpi po odebraniu decyzji, złożeniu aktualnego oświadczenia o niepobieraniu świadczenia na innym kierunku studiów (zał. nr 7 do regulaminu) i uprawomocnieniu się decyzji. Studenci, którzy złożą dodatkowo oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, otrzymają przelewy w grudniu przed świętami [z wyrównaniem].Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w poniedziałek 2 listopada br. Uczelnia będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy.Szanowni Studenci Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie,

informujemy, że w czasie najbliższego zjazdu (17 i 18 października br) przy ul. Rzeźniczej 4 w Krakowie nie będą przyjmowane wnioski o przyznanie świadczeń na rok akademicki 2020/2021.

Wnioski można składać w siedzibie Uczelni (ul. Krupnicza 3, Kraków) w następujących terminach od 20 do 23 oraz od 26 do 30 października br. od godz. 9:00 do 16:50 lub przesłać pocztą tradycyjną na adres Uczelni. 

Termin złożenia wniosku prosimy ustalić drogą elektroniczną, wysyłając propozycję (data, godzina) na adres e-mail: dziekanat2@apeiron.edu.pl.

Za utrudnienia przepraszamy. 

[Aktualizacja wpisu: 16.10.2020 r.]KOMUNIKAT

w sprawie komisji stypendialnych 

Szanowni Studenci,

Rada Studentów WSBPI „Apeiron” poszukuje studentów do komisji stypendialnej oraz odwoławczej komisji stypendialnej WSBPI „Apeiron” w Krakowie na rok akademicki 2020/2021 – komisja stypendialna rozpatruje wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi, natomiast odwoławcza komisja stypendialna rozpatruje odwołania od decyzji wydanych przez komisję stypendialną.

Komisje stypendialne powołuje Rektor na wniosek samorządu studenckiego. Przedstawicieli studentów do komisji wyłania samorząd studencki, przy czym do każdej z komisji na dany rok akademicki, samorząd studencki deleguje po trzech studentów ze studiów I i II stopnia.

Osoby zainteresowane zgłoszeniem na członka komisji stypendialnej proszone są o dostarczenie do dziekanatu (osobiście lub listownie) do dnia 23 października br. następujących dokumentów:

Zał. nr 10 do Regulaminu świadczeń – Oświadczenie kandydata na członka komisji stypendialnej

Klauzula informacyjna – członkowie komisji stypendialnej/odwoławczej komisji stypendialnej

Zawiadamiamy, że w przypadku niepowołania komisji stypendialnej lub odwoławczej komisji stypendialnej wnioski o przyznanie świadczeń w roku akademickim 2020/2021 będą rozpatrywane przez Rektora WSBPI „Apeiron”. Szanowni Studenci,

poniżej umieszczamy plan zajęć w semestrze zimowym r. ak. 2020/21, dla poszczególnych grup zajęciowych (lat studiów):

Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie

I stopień - licencjat

STACJONARNE

I rok I semestr

II rok III semestr

III rok V semestr (specjalność: Bezpieczeństwo i porządek publiczny)

III rok V semestr (specjalność: Poszukiwanie osób i kryminalistyka)

NIESTACJONARNE

I rok I semestr

II rok III semestr

III rok V semestr (specjalność: Bezpieczeństwo i porządek publiczny)

III rok V semestr (specjalność: Poszukiwanie osób i kryminalistyka)

II stopień - magisterskie

STACJONARNE

I rok I semestr

NIESTACJONARNE

I rok I semestr

II rok III semestr (specjalność: Kryminalistyka i kryminologia)

II rok III semestr (specjalność: Służby policyjne w systemie bezpieczeństwa państwa)


Filia w Katowicach WSBPI Apeiron

I stopień - licencjat

STACJONARNE

I rok I semestr

II rok III semestr 

III rok V semestr

NIESTACJONARNE

I rok I semestr

II rok III semestr

III rok V semestr

 Szanowni Studenci Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie,

informujemy, że osoby zainteresowane wnioskowaniem o przyznanie świadczenia na rok akademicki 2020/2021 (stypendium rektora, stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi) będą mogły złożyć dokumenty - po wcześniejszym ustaleniu terminu - w czasie zjazdu przy ul. Rzeźniczej 4 w Krakowie (sala nr 203) w następujących godzinach:

1/ 10.10.2020 r. (sobota) od godz. 13:00 do 17:00,

2/ 11.10.2020 r. (niedziela) od godz. 9:00 do 17:00.

Termin prosimy ustalić drogą elektroniczną, wysyłając propozycję (data, godzina) na adres e-mail: dziekanat2@apeiron.edu.pl. Terminy zjazdów/zajęć na Teams dla studentów studiów niestacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21

PAŹDZIERNIK: 10 – INAUGURACJA, 11 oraz 16, 17, 18
LISTOPAD: 13, 14, 15 oraz 27, 28, 29
GRUDZIEŃ: 11, 12, 13 oraz 18, 19, 20
STYCZEŃ: 15, 16, 17 oraz 29, 30, 31

LUTY: 4, 5, 6, 7 oraz 19, 20, 21 (sesja)KOMUNIKAT

Szanowni Studenci,

poniżej publikujemy Regulamin świadczeń dla studentów WSBPI „Apeiron”, który wchodzi w życie 1 października 2020 r. wraz z załącznikami do regulaminu oraz Zarządzenie R/D/Z nr 13/2019/2020 Rektora WSBPI "Apeiron" w Krakowie z dnia 28 września 2020 r. 

Regulamin świadczeń dla studentów WSBPI Apeiron w Krakowie - od 1.10.2020 r.

Zarządzenie Rektora

ZAŁĄCZNIKI:

             1.     Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.

         1.1      Zasady ustalania składu rodziny i dochodu studenta.

         1.2     Oświadczenie o dochodzie z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

         1.3     Oświadczenie o dochodzie niepodlegającemu opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

         1.4     Oświadczenie o liczbie miesięcy osiągania dochodu.

         1.5     Oświadczenie o braku zmiany sytuacji materialnej w rodzinie studenta.

         1.6     Oświadczenie o utracie dochodu.

         1.7     Oświadczenie o uzyskaniu dochodu.

         1.8     Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego.

         1.9     Wykaz złożonych dokumentów.

             2.     Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych.

             3.     Wniosek o przyznanie stypendium rektora.

             4.     Wniosek o przyznanie zapomogi.

             5.     Klauzula informacyjna.

             6.     Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych.

             7.     Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

             8.     Oświadczenie – wzór.

             9.     Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych.

          10.     Oświadczenie kandydata na członka komisji stypendialnej.

Terminy składania wniosków o przyznanie świadczeń w roku akademickim 2020/2021:

1/ stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora – od 1 do 31 października br.;

2/ zapomoga – wnioski można składać 2 razy w roku, nie później niż do upływu trzech miesięcy licząc od dnia zdarzenia powodującego trudną sytuację życiową.

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2020/2021: 1051,70 zł (netto).

Przyznanie świadczenia odbywa się na wniosek studenta, składany we właściwym sekretariacie Wydziału/Filii (wniosek wraz z załącznikami można również przesłać listem poleconym na adres Wydziału/Filii).

WAŻNE: Do wniosku o przyznanie świadczenia dołącza się odpowiednie do rodzaju wniosku załączniki i oświadczenia. Dokumenty należy przedłożyć w oryginale albo kserokopii (oryginał dokumentu do wglądu). Kopię dokumentu może uwierzytelnić pracownik sekretariatu Wydziału/Filii przyjmujący wniosek, notariusz lub instytucja, która dokument wydała. Dokumenty składane w języku obcym muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W związku z trwającą obecnie sytuacją epidemiczną oraz w trosce o zdrowie Państwa jak i pracowników Uczelni, prosimy o wcześniejsze umówienie terminu złożenia dokumentów drogą elektroniczną:

KRAKÓW (Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych): dziekanat2@apeiron.edu.pl

KATOWICE (Filia WSBPI „Apeiron”): rekrutacja.katowice@apeiron.edu.pl

WROCŁAW (Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych): wroclaw@apeiron.edu.plSzanowni Absolwenci Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych oraz Filii WSBPI Apeiron w Katowicach!

Serdecznie zapraszamy Was na uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom.

Gala odbędzie się 9 października 2020 r., o godzinie 15.00 w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha przy ul. Marii Konopnickiej 26 w Krakowie.Szanowni Studenci,

poniżej publikujemy aktualny wzór wniosku o wystawienie faktury za dokonaną wpłatę wraz z zarządzeniami Kanclerza WSBPI "Apeiron" w Krakowie w sprawie zasad wystawiania faktur potwierdzających wniesienie opłat za usługi edukacyjne.

Wniosek o wystawienie faktury

Zarządzenie Kanclerza nr 6/2017/2018

Zarządzenie Kanclerza nr 16/2019/2020Szanowni Studenci,

serdecznie zapraszamy na uroczystą Inaugurację roku akademickiego 2020-2021, która odbędzie się w dniu
10 października 2020 r. w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha przy ul. Marii Konopnickiej 26 w Krakowie:

 • godz. 10.00 – studenci I roku studiów niestacjonarnych I stopnia Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie oraz studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Filii w Katowicach WSBPI „Apeiron”,
 • godz. 12.00 – studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie oraz studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia na uroczystość drogą elektroniczną, mail: inauguracja@apeiron.edu.pl
W treści maila proszę wpisać swoje imię i nazwisko oraz tryb studiów (I stopień – licencjackie lub II stopień – magisterskie).

 

Poniżej zamieszczamy link do materiału filmowego z ubiegłorocznej gali.

APEIRON Inauguracja roku akademickiego 2019/2020Szanowni Studenci,

poniżej publikujemy Zarządzenie Rektora WSBPI "Apeiron" w Krakowie nr 15/2019/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 - zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

Zarządzenie

 KOMUNIKAT

Szanowni Studenci,

pod koniec września br. na niniejszej stronie zostaną umieszczone wzory wniosków o przyznanie świadczeń w roku akademickim 2020/2021 oraz Regulamin świadczeń dla studentów WSBPI „Apeiron” wraz z załącznikami – aktualnie obowiązujące dokumenty znajdują się na stronie Uczelni pod adresem https://apeiron.edu.pl/strefa-studenta/stypendia/.

Terminy składania wniosków o przyznanie świadczeń w roku akademickim 2020/2021:

1/ stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora – od 1 do 31 października br.;

2/ zapomoga – wnioski można składać 2 razy w roku, nie później niż do upływu trzech miesięcy licząc od dnia zdarzenia powodującego trudną sytuację życiową.

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego w roku akademickim 2020/2021: 1051,70 zł (netto).

Przyznanie świadczenia odbywa się na wniosek studenta, składany we właściwym sekretariacie Wydziału/Filii (wniosek wraz z załącznikami można również przesłać listem poleconym na adres Wydziału/Filii).

WAŻNE: Do wniosku o przyznanie świadczenia dołącza się odpowiednie do rodzaju wniosku załączniki i oświadczenia. Dokumenty należy przedłożyć w oryginale albo kserokopii (oryginał dokumentu do wglądu). Kopię dokumentu może uwierzytelnić pracownik sekretariatu Wydziału/Filii przyjmujący wniosek, notariusz lub instytucja, która dokument wydała. Dokumenty składane w języku obcym muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W związku z trwającą obecnie sytuacją epidemiczną oraz w trosce o zdrowie Państwa jak i pracowników Uczelni, prosimy o wcześniejsze umówienie terminu złożenia dokumentów drogą elektroniczną:

KRAKÓW (Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych): dziekanat2@apeiron.edu.pl

KATOWICE (Filia WSBPI „Apeiron”): rekrutacja.katowice@apeiron.edu.pl

WROCŁAW (Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych): wroclaw@apeiron.edu.pl

 Szanowni Studenci,

w nadchodzącym miesiącu sierpniu będziemy wymieniać legitymacje papierowe (książeczkowe) na legitymacje elektroniczne (karta plastikowa), w związku z tym prosimy o dostarczenie do dziekanatu przy ul. Krupniczej 3 w Krakowie:

zdjęcie w postaci elektronicznej (plik zapisany w formacie JPG na płycie CD, zdjęcie powinno mieć rozmiar 236×295 pikseli, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, rozmiar pliku nie większy niż 50 kilobajtów)

potwierdzenie przelewu na kwotę 25 zł (opłata za legitymacje elektroniczną).

Zdjęcie w formie elektronicznej oraz potwierdzenie przelewu można również wysłać na e-mail: apeiron@apeiron.edu.pl

Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Dziekanat WSBPI ApeironSzanowni Studenci,

informujemy, że ze względu na obecną sytuację epidemiczną ostateczny termin złożenia dokumentów związanych z zaliczeniem praktyk studenckich został przesunięty do 30 września br.Szanowni Studenci,

informujemy, że dnia 1 lipca 2020 r.  zostały zlecone przelewy stypendiów za miesiąc lipiec br. Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, iż Biblioteka WSBPI „Apeiron” w Krakowie jest czynna w następujących terminach:

8, 9 i 10 czerwca 2020 r. w godz. od 9:00 do 17:00, oraz

od 15 czerwca 2020 r. w poniedziałki i czwartki w godz. od 9:00 do 17:00.

Prosimy o zwrot wypożyczonych książek do najbliższej środy tj. 10 czerwca – po tym terminie będzie wznowione naliczanie kar za przetrzymanie książek wypożyczonych z biblioteki. Szanowni Studenci,

informujemy, że dnia 2 czerwca 2020 r.  zostały zlecone przelewy stypendiów za miesiąc czerwiec br. Szanowni Studenci,

poniżej publikujemy Zarządzenie Kanclerza WSBPiI "Apeiron" w Krakowie nr 11/2019/2020 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie promocji w opłatach dla kandydatów na studia drugiego stopnia będących absolwentami Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie - zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

ZarządzenieSzanowni Studenci,

zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ważności legitymacji studenckich:

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego

 


Szanowni Studenci,

informujemy, że dnia 11 maja 2020 r.  - po otrzymaniu V transzy dotacji z MNiSW w 2020 r. - zostały zlecone przelewy stypendiów za miesiąc maj br. Szanowni Studenci,

informujemy, iż dnia 15 kwietnia 2020 r.  - po otrzymaniu IV transzy dotacji z MNiSW w 2020 r. - zostały zlecone przelewy stypendiów za miesiąc kwiecień br. ZAPOMOGI DLA STUDENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZEJŚCIOWO W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ

Informujemy, że studenci, którzy – w związku z epidemią koronawirusa – znaleźli się przejściowo w sytuacji, w której jest im trudniej regulować opłaty wynikające z umowy dotyczącej kształcenia na Uczelni, mogą wnioskować do Komisji Stypendialnej WSBPI „Apeiron” w Krakowie o pomoc w postaci jednorazowej zapomogi z funduszu stypendialnego.

Konsultacje w Ministerstwie pozwalają sądzić, że w jakimś zakresie pomoc taka będzie mogła nastąpić – na miarę możliwości polskiego budżetu.

Świadczenia dla studentów pochodzą z budżetu państwa w ramach dotacji. Nasza Uczelnia zwróciła się do Ministra o zwiększenie dotacji na fundusz stypendialny na 2020 r., by przyznać wsparcie finansowe studentom, którzy utracili dochody z powodu epidemii.

Student może ubiegać się o jednorazową zapomogę zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, uzasadniając wniosek utratą przez siebie lub członka swej rodziny dochodu, z powodu ograniczeń pracodawcy związanych z epidemią koronawirusa.

WAŻNE: Zapomoga jest przyznawana na udokumentowany wniosek. Każdy wniosek podlega indywidualnemu rozpatrzeniu w oparciu o sytuację konkretnego studenta.

Wniosek o przyznanie zapomogi (zał. nr 4 do regulaminu), oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów (zał. nr 5 do regulaminu) i dokumenty potwierdzające opisane we wniosku okoliczności, należy dostarczyć do Komisji Stypendialnej WSBPI „Apeiron” w Krakowie:

      1/            wysyłając listem poleconym na adres:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie

ul. Krupnicza 3

31-123Kraków 

      2/            wysyłając na Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP) Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie: /ApeironKrk/SkrytkaESP 

      3/            wysyłając dokumenty podpisane PROFILEM ZAUFANYM na adres e-mail: dziekanat2@apeiron.edu.pl, więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/podpisz-dowolny-dokument-wykorzystaj-do-tego-profil-zaufany

Na stronie Uczelni pod adresem https://apeiron.edu.pl/strefa-studenta/stypendia/ znajdą Państwo aktualny Regulamin świadczeń dla studentów WSBPI „Apeiron” w Krakowie wraz z załącznikami do regulaminu.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 663 350 870 lub mailowy dziekanat2@apeiron.edu.pl, od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 16:00.  Szanowni Studenci,

w związku z rozpoczęciem zajęć w trybie online, poprzez oprogramowanie Microsoft Teams, poniżej udostępniamy dodatkowe informacje dot. korzystania z tego oprogramowania.

 

Microsoft Teams

Szanowni Studenci,

w związku z rozpoczęciem zajęć w trybie online, poprzez oprogramowanie Microsoft Teams, udostępniamy krótką instrukcję obsługi, która wyjaśni podstawowe funkcje związane z wspomnianym oprogramowaniem.

 

Microsoft Teams – prowadzenie wideokonferencji Szanowni Studenci,

w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego wszelkie sprawy np. zaświadczenia, pytania i kwestie problematyczne należy rozwiązywać telefonicznie (12/4223068, 663-350-870) lub mailowo (apeiron@apeiron.edu.pl).

Wiemy, jak ważne jest zachowanie elastyczności i mobilności, szczególnie w przypadku pojawiających się zagrożeń. W razie jakichkolwiek pytań służymy pomocą.

 

#ZOSTANWDOMU Szanowni Studenci,
uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora nr 10/2019/2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 wśród studentów i pracowników WSBPiI "Apeiron" w Krakowie z dnia 25 marca 2020 r.

Zarządzenie Rektora WSBPI "Apeiron" nr 10/2019/2020KOMUNIKAT

Szanowni Studenci,

§  Uprzejmie informujemy, że z uwagi na zalecone przez nasze ministerstwo zamknięcie Biblioteki WSBPiI „Apeiron” w Krakowie, wypożyczone przez Państwa książki będą automatycznie prolongowane do dnia 14 kwietnia 2020 r. 

§  W związku z czasowym zawieszeniem zajęć dydaktycznych kształcenie na studiach odbywa się – zgodnie z wytycznymi rządu – w systemie zdalnym. Wykłady nauczycieli akademickich wysyłane są przez Kancelarię Rektora w formie elektronicznej, na podane adresy e-mail. 

§  Odpowiedzi na pytania zadane przez wykładowców prosimy przesyłać na ich maile w celu uzyskania ocen cząstkowych do zaliczenia przedmiotów. Dzięki temu możliwe jest kontynuowanie procesu kształcenia z pominięciem bezpośredniego kontaktu studentów
i nauczycieli akademickich.

Sekretariaty są dla Państwa dostępne w następujących dniach:

§  Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie: poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godz. 7:00 do 17:00;

§  Filia w Katowicach: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00.

W celu załatwienia spraw zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Przypominamy, że raty czesnego za studia należy regulować w terminach określonych w zawartych z Uczelnią umowach edukacyjnych (do 5-go marca, 5-go kwietnia, itd.).*

Po zalogowaniu na niniejszej stronie mogą się Państwo zapoznać z aktualnym stanem należności za studia oraz zweryfikować dokonane przez Państwa wpłaty (w zakładce DLA STUDENTÓW/PŁATNOŚCI).

Prosimy o zachowanie akademickiej samodyscypliny i solidarność w walce z koronawirusem oraz walce o dobre oceny i udaną promocję na następny rok studiów.

Staramy się o nieprzedłużenie procesu kształcenia i zaliczeń do końca lipca. Dlatego też zarządza się i jednocześnie prosi o terminową realizację wszystkich powyższych elementów organizacyjnych.

Życzymy dużo zdrowia i owocnych rezultatów nauki w formie on-line.


*  do 5-go kwietnia 2020 r. – rata czesnego za semestr letni w roku akademickim 2019/2020

do 5-go dnia każdego miesiąca – w przypadku wyboru płatności czesnego rozłożonego na 12 rat

do 5-go kwietnia, maja i czerwca 2020 r.  – w przypadku wyboru płatności czesnego rozłożonego na 9 rat 

 Komunikat (pdf) Szanowni Studenci,

informujemy, że Biblioteka WSBPI Apeiron będzie nieczynna do 14 kwietnia 2020 r.Szanowni Studenci,

informujemy, iż dnia 18 marca 2020 r.  - po otrzymaniu III transzy dotacji z MNiSW w 2020 r. - zostały zlecone przelewy stypendiów za miesiąc marzec br. Szanowni Studenci,

w związku z obecną sytuacją epidemiczną informujemy, że Biblioteka WSBPI Apeiron będzie nieczynna dla studentów w okresie od 17 marca do 25 marca 2020 r.

 Szanowni Studenci,

na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 420) w związku z obecną sytuacją epidemiczną informujemy, że legitymacje studenckie których ważność upływa w dniu 31 marca 2020 r., zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności dodatkowego ich potwierdzenia.

 Szanowni Studenci,

przekazujemy poniżej materiały edukacyjne o koronawirusie w wersji elektronicznej, jak również link do spotu w celu wykorzystania.
Zachęcamy do zapoznania się,

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=bO2swTJBj0s

Komunikat Ministerstwa Zdrowia oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 Szanowni Studenci,
uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora w sprawie czasowego zawieszenia zajęć dydaktycznych w Uczelni dla studentów I i II stopnia, słuchaczy studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia w terminie
od 12 marca do 25 marca 2020 r.

Zarządzenie Rektora WSBPI "Apeiron" nr 8/2019/2020

 Szanowni Studenci,
uprzejmie prosimy o wysłanie do dnia 11 marca br. na adres e-mail: 
apeiron@apeiron.edu.pl Państwa aktualnych danych kontaktowych – nr telefonu oraz adresu e-mail, w celu ewentualnych działań prewencyjnych na wypadek sytuacji kryzysowych.

Sprawa jest pilna. Terminy zgrupowania szkoleniowego kwiecień – maj 2020 r.:

(2 rok) I turnus od 26 do 29 kwietnia 2020 r. – studenci III i IV semestru bw niestacjonarne

(1 rok) II turnus od 29 kwietnia do 3 maja 2020 r. – studenci II semestru bw niestacjonarne Kraków

(1 rok) III turnus od 3 do 7 maja 2020 r. – studenci II semestru bw stacjonarne Kraków + studenci II semestru bw stacjonarne Katowice + studenci II semestru bw niestacjonarne Katowice

(2 rok) IV turnus od 7 do 10 maja 2020 r. – studenci III i IV semestru bw stacjonarne Kraków + studenci IV semestru bw stacjonarne Katowice + studenci III i IV semestru bw niestacjonarne Katowice

 

Miejsce:

Centrum Wypoczynku JordaNovaadres: 33-388 Gołkowice Górne 163

 Szanowni Studenci,

poniżej publikujemy Zarządzenie Kanclerza WSBPiI "Apeiron" w Krakowie nr 6/2017/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad wystawiania faktur potwierdzających wniesienie opłat za usługi edukacyjne oraz wniosek o wystawienie faktury za dokonaną wpłatę

Zarządzenie

Wniosek

 Terminy seminarium dyplomowego (6,7,8 marzec 2020 r.):

I stopień

II stopień

 

PLANY ZAJĘĆ (zawierające rozkład sal) dla studentów studiów niestacjonarnych (6,7,8 oraz 20,21,22 marzec 2020 r.) - Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych

studia I stopnia

II sem

IV sem

VI sem - sp. bezpieczeństwo i porządek publiczny

VI sem - sp. poszukiwanie osób i kryminalistyka

studia II stopnia

II sem

IV sem - sp. kryminalistyka i kryminologia

IV sem - sp. służby policyjne w systemie bezpieczeństwa państwa

 Szanowni Studenci,

z przyczyn losowych nastąpiły zmiany w planie zajęć dla studentów - FILIA W KATOWICACH.

Zaktualizowana wersja planów w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020:

studia stacjonarne

I rok, II sem, II rok IV

III rok, VI

studia niestacjonarne

I rok II sem i II rok, IV sem

III rok, VI sem

 Szanowni Studenci,

poniżej publikujemy Zarządzenie Kanclerza WSBPiI "Apeiron" w Krakowie nr 7/2019/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie okresowej promocji w opłatach dla kandydatów na studia drugiego stopnia będących absolwentami Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie - zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

ZarządzeniePoszukujemy osób zainteresowanych współpracą z WSBPI Apeiron w Krakowie:

Asystentów Instruktora Sztuk Walki oraz Taktyk i Technik Interwencji

      ·  z kilkuletnim treningiem Karate lub Ju-jitsu,

      ·  osoby dyspozycyjne w tygodniu,

      ·  z prawem jazdy kat. B,

      ·  komunikatywne,

      ·  predyspozycje instruktorskie, przywódcze.

Kandydatów prosimy o przesyłanie swoich aplikacji na maila: rekrutacja@apeiron.edu.pl

Kontakt preferowany – mailowy. Po wybraniu kandydatów będziemy się indywidualnie – telefonicznie kontaktować z osobami, celem umówienia na spotkanie ws. współpracy.

Termin zgłoszeń do 8 marca br.Godziny otwarcia sekretariatu Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych w Krakowie

poniedziałek:  9:00 – 17:00

wtorek:  dziekanat nieczynny

środa:  9:00 – 17:00

czwartek:  9:00 – 17:00

piątek: 9:00 – 17:00

sobota (zjazdowa - ul. Rzeźnicza 4): 9:00 – 17:00

niedziela (zjazdowa - ul. Rzeźnicza 4): 9:00 – 17:00PLANY ZAJĘĆ dla studentów studiów niestacjonarnych (semestr letni w roku akademickim 2019/2020) - Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych

studia I stopnia

II sem

IV sem

VI sem - sp. bezpieczeństwo i porządek publiczny

VI sem - sp. poszukiwanie osób i kryminalistyka

studia II stopnia

II sem

IV sem - sp. kryminalistyka i kryminologia

IV sem - sp. służby policyjne w systemie bezpieczeństwa państwa

Plany wraz z numerami sal będą aktualizowane i publikowane przed każdym zjazdem.

WAŻNE! Plany zajęc mogą ulec zmianie z przyczyn losowych, niezależnych od dziekanatu Uczelni.PLANY ZAJĘĆ dla studentów studiów stacjonarnych (semestr letni w roku akademickim 2019/2020) - Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych

studia I stopnia

II sem

IV sem

VI sem - sp. bezpieczeństwo i porządek publiczny

VI sem - sp. poszukiwanie osób i kryminalistyka

WAŻNE! Plany zajęc mogą ulec zmianie z przyczyn losowych, niezależnych od dziekanatu Uczelni.PLANY ZAJĘĆ dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (semestr letni w roku akademickim 2019/2020) - Filia w Katowicach WSBPiI "Apeiron" w Krakowie

studia stacjonarne

I rok, II sem, II rok IV

III rok, VI

studia niestacjonarne

I rok II sem i II rok, IV sem

III rok, VI sem

WAŻNE! Plany zajęc mogą ulec zmianie z przyczyn losowych, niezależnych od dziekanatu Uczelni.Szanowni Studenci,

informujemy, iż dnia 14 lutego 2020 r.  - po otrzymaniu II transzy dotacji z MNiSW w 2020 r. - zostały zlecone przelewy stypendiów za miesiąc luty br. 

 Szanowni Studenci,

w związku ze zbliżającą się zimową sesją egzaminacyjną, przypominamy, iż każdy student WSBPiI „Apeiron” w Krakowie zobowiązany jest do uregulowania czesnego (włącznie z ratą bieżącą) oraz innych naliczonych opłat dodatkowych, których termin zapłaty upłynął przed przystąpieniem do zaliczenia, bądź egzaminu.

Studenci Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych aktualny stan należności za studia i dokonanych wpłat mogą sprawdzić – po zalogowaniu – na niniejszej stronie. Natomiast studenci Filii w Katowicach, w razie pytań proszeni są o kontakt z sekretariatem Filii.Komunikat dot. wypłaty stypendiów

Szanowni Studenci,

zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów WSBPiI „Apeiron” w Krakowie, stypendia (socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, dla osób niepełnosprawnych i rektora) wypłacane są co miesiąc do ostatniego dnia każdego miesiąca, w okresie, na który zostały przyznane. Przy czym „wypłata świadczenia za dany miesiąc następuje, gdy znajduje pokrycie w środkach zgromadzonych w funduszu stypendialnym. W sytuacji, gdy uczelnia nie otrzymała w danym miesiącu transzy dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i w funduszu nie ma środków na wypłatę stypendiów dla studentów, wypłata świadczenia za dany miesiąc następuje z opóźnieniem, niezwłocznie po otrzymaniu transzy dotacji.”

W związku z powyższym informujemy, iż stypendia za miesiąc STYCZEŃ br. zostaną przelane po otrzymaniu pierwszej transzy dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rok 2020.

[Wpis z dnia 20.01.2020 r.]